14 stycznia 2014 – Oświadczenie w sprawie protesu głodowego

GŁÓD SPRAWIEDLIWOŚCI ? Protest głodowy Dariusza Jezierskiego ? Śląski Urząd Wojewódzki ? 14.10.2013

Plakat

Nie mam zamiaru zrobić niczego więcej, jak tylko oprzeć się na Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. A ta, jako najwyższej rangi akt prawny stanowi w Art. 83:

Każdy ma obowiązek przestrzegania prawa Rzeczypospolitej Polskiej.

Opierając się na Art. 54:

  1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.

pozyskałem informacje o tym, że w moim mieście istnieje grupa osób, której ten zapis wydaje się nie dotyczyć. Udowodniłem, że prawo zostało złamane i skorzystałem z wszelkich ustawowych możliwości, by doprowadzić do tego aby także i w ich przypadku przestrzegano Konstytucji RP. Pozyskałem również informacje każące sądzić, że funkcjonariusze państwowi zobowiązani w pierwszym rzędzie do przestrzegania praworządności i ładu konstytucyjnego, są z nieznanych mi bliżej powodów niezainteresowani wyegzekwowaniem prawa i przerwaniem ewidentnego i udowodnionego jego łamania.

Wypełniając czynnie Art. 61:

  1. Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.

konsekwentnie rozpowszechniam pozyskane informacje. Domagam się przy tym:

  • poszanowania prawa do równego traktowania pod każdym względem wszystkich obywateli RP,

  • przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, które jakkolwiek niedoskonałe, stanowią przecież legislacyjny dorobek suwerennego, demokratycznego państwa,

  • kierowania się przez funkcjonariuszy państwowych w ich postępowaniu wyłącznie interesem państwa i jego obywateli.

We wszystkie te oczywiste w państwie prawa wartości każe mi wątpić postępowanie Wojewody Śląskiego Zygmunta Łukaszczyka w sprawie opisanych i udowodnionych przeze mnie przypadków patologicznego łamania prawa przez samorząd Gliwic.

Zmuszony zostałem do sięgnięcia do środków drastycznych. Nie jest to jednak – jak chcieliby niektórzy – akt desperacji, a raczej determinacji. I wiary w ludzi, którzy nie mogli przecież zapomnieć, że jeszcze trzy dekady temu być może oni sami, a na pewno ich rodzice, oddawali wiele za wartości, które teraz pozwala się wyrugować z naszej rzeczywistości grupie dobrze zorganizowanych i ustosunkowanych, cynicznych cwaniaków.

Rozpoczęty dziś protest głodowy zamierzam kontynuować do chwili, w której Wojewoda Śląski zakończy stawiającą go w fatalnym świetle farsę niemożności w sprawie identycznej z tą, w jakiej nie miał wątpliwości Wojewoda Dolnośląski i wyciągnie konsekwencje z faktu ewidentnego złamania przez gliwicki samorząd ustawy antykorupcyjnej. Domagam się podania ostatecznego terminu rozpatrzenia mojej skargi z września 2013 roku.

Wszystkie osoby, które zechcą podjąć trud działania w obronie tego, co szybko – w takim jak gliwickie wydaniu – może stać się farsą (czytaj demokracji), proszę o jedyną możliwą pomoc: presję poprzez rozpowszechnianie informacji i domaganie się wyjaśnienia, dlaczego Wojewoda Śląski stosuje inne standardy prawne, niż robią to inni wojewodowie i zastanawia się miesiącami nad kwestiami dawno rozstrzygniętymi. Może czas zapytać go o kwalifikacje i ewentualne inne powody takiego stanu rzeczy. Jeden z nich, z żalem i niechętnie, pozwalam sobie zasugerować.

 Dariusz Jezierski

 

Materiały uzupełniające:

  1. http://info-poster.eu/obstrukcja-czy-swiadome-niedopelnienie-obowiazkow/ – dokładny opis zachowania Zygmunta Łukaszczyka w przedmiotowej sprawie, wraz z arcyważnym dokumentem, jakim jest rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody Dolnośląskiego
  2. http://info-poster.eu/zawiadomienie-cba-w-sprawie-wojewody-slaskiego/ – treść zawiadomienia CBA w sprawie Zygmunta Łukaszczyka, wraz z kolejnym ważnym dokumentem, jakim jest Uchwała Sądu Najwyższego w analogicznej jak gliwicka sprawie
  3. http://info-poster.eu/zawiadomienie-w-sprawie-przestepstwa-piotra-wieczorka-z-uzasadnieniem/
  4. http://info-poster.eu/zona-wojewody-w-gliwickiej-spolce/
  5. http://info-poster.eu/wojewoda-wpadl-do-zony/

Leave a comment

Your email address will not be published.


*