Antykorupcyjna znowu złamana! Zachara po raz pierwszy, Małysz recydywa…

To, że w Gliwicach za nic ma się ustawy chroniące transparentność i czystość obrotu gospodarczego z udziałem gminy, stało się już dawno negatywną wizytówką miasta. Coraz szerzej dociera to również do świadomości samych gliwiczan, którzy do niedawna utwierdzani byli w wierze w kompetentnych i bez skazy menadżerów prezydenta Zygmunta Frankiewicza.

Tymczasem okazuje się, że po raz kolejny złamano w Gliwicch ustawę antykorupcyjną. Dopuścili się tego dwaj prezesi spółek z udziałem Gminy Gliwice: Jerzy Zachara (Śląskie Centrum Logistyki SA) oraz zdecydowany rekordzista w ilości przypadków łamania ustawy kominowej i antykorupcyjnej – Henryk Małysz (PRUiM SA).

Jak wspomniałem, obaj panowie podlegają regulacjom ustawy antykorupcyjnej jako prezesi spółek z udziałem miasta. A stanowi ona między innymi:

Art. 4. Osoby wymienione w art. 1 i 2, w okresie zajmowania stanowisk lub pełnienia funkcji, o których mowa w tych przepisach, nie mogą:

6) prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności; nie dotyczy to działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

A oto skład Zarządu Regionalnej Izby Przemysłowo – Handlowej w Gliwicach:

RIPH ZARZĄDPora teraz na zapisy Statutu RIPH, rozstrzygające, że podmiot prowadzi działalność gospodarczą:

§ 8
Izba może prowadzić za zgodą Walnego Zgromadzenia działalność gospodarczą.

§ 43:

Przychody Izby stanowią:

 • wpisowe (uiszczane jednorazowo przy wstępowaniu w poczet członków)
 •  opłaty za usługi statutowe Izby;
 •  wpłaty członków na wspólne przedsięwzięcia;
 •  dochody z majątku Izby;
 •  dochody z działalności gospodarczej;
 •  wpływy z tytułu pożyczek i lokat;
 •  darowizny, spadki i zapisy;
 •  inne przychody (np. z legalizacji dokumentów w handlu międzynarodowym).

I wszystko jasne: Henryk Małysz po raz kolejny złamał ustawę antykorupcyjną (pierwszy raz zasiadając w 3 radach nadzorczych spółek z udziałem PRUiM SA), natomiast Jerzy Zachara uczynił to po raz pierwszy. Zgodnie z ustawą antykorupcyjną (Art. 5. 2.), obaj prezesi powinni w ciągu miesiąca stracić stanowiska. Dla jasności przytoczę cały artykuł:

Art. 5. 2. Jeżeli zakazy, o których mowa w art. 4, narusza osoba, o której mowa w art. 2 pkt 6—6b, z wyłączeniem wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwy organ, z zastrzeżeniem ust. 3—5, odwołuje ją albo rozwiązuje z nią umowę o pracę, najpóźniej po upływie miesiąca od dnia, w którym uzyskał informację o przyczynie odwołania albo rozwiązania umowy o pracę.

Warto dodać, że fakt pozostawienia Henryka Małysza na stanowisku prezesa PRUiM SA mimo złamania ustawy antykorupcyjnej (3 rady nadzorcze) jest kolejnym oczywistym złamaniem ustawy antykorupcyjnej. Miejmy nadzieję, że przeprowadzająca kontrolę NIK będzie potrafiła skutecznie doprowadzić do egzekwowania prawa. Informację niniejszą dziś jeszcze otrzymają kontrolerzy, w formie kolejnego oświadczenia.

Dariusz Jezierski

5 Comments on "Antykorupcyjna znowu złamana! Zachara po raz pierwszy, Małysz recydywa…"

 1. Świetna jest Frankiewiczowska   interpretacja Super menedżera. Tak np . Jerzy Zachara w roku 2011 osiąga dochód. 

  .http://bip.gliwice.eu/pub/oswiadczenia/12533_141_4145.pdf

  W poz 7 zaś  poniższego linku wynika iż efekt ekonomiczny firmy SCL nie jest porażający w konfrontacji ze zwiększającym się uposażeniem  prezesa Menadżera (w prywatnej firmie by  nie przeszło)

  http://www.zycie-w-korycie.strefa.pl/wyniki_finansowe.pdf

  Z ostatniego  materiału wynika jak bardzo Prezes Zachara zaharowuje(zaharowywał) się dla niewdzięcznej społeczności w TBS i ARL

   

  Czy ktoś ma jeszcze złudzenia czemu spółki służą? Grupie kolesiów i wysysaniu .

   

 2. I znowu strzał 🙂

 3. Sporo ropy zebrało się w gliwickim wrzodzie spółek.

 4. W oświadczeniu majątkowym za 2011 r. Zachara nie podaje, że prowadzi działalność gospodarczą i że jest Wiceprezesem Zarządu RIPH. 

 5. Nie wierzę od dawna,że jedna (czy kilka) osoba bierze krocie. Nie może być tak. Bardziej wierzę w spoldzielnię, gdzie  od wszystkichdochody wpadają do jednego kotła i potem następuje wtórny podzial wg jakiegoś tam klucza, każdemu coś tam mniej więcej, ale nie po równo. I jest to bardziej prawdopodobne, niż jeden bierze wszystko – a skąd te majatki o których nie ma pojęcia  zwykły śmiertelinik. Można zjeść dwa trzy kotlety na raz, mieć pięć samochów i cztery pałace, A wszystko w końcu sprowadza się do jeden (obiad, bryka, pałac). przecież wyglądają na biedaków (zamaskowanych).

Leave a comment

Your email address will not be published.


*