Bardzo ważne! – informacja dla mieszkańców Pyskowic i Gliwic

Trwają konsultacje społeczne – do 22 maja 2015r. – dotyczące projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego do 2019 r. z uwzględnieniem perspektywy do 2024r.”

Więcej na: http://www.slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=10&art=7677


Zachęcamy mieszkańców Pyskowic i Gliwic do składania opinii i wniosków w zakresie ustanowienia ochrony wód podziemnych, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zbiornika GZWP nr 330 w rejonie Pyskowic, wraz z zakazem rozbudowy składowiska odpadów w Pyskowicach i jakiekolwiek formy przetwarzania odpadów w tym miejscu.

Od jutra zaczynamy zbierać podpisy pod wspólnym wnioskiem. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt na adres redakcja@info-poster.eu – prześlemy odpowiedni formularz do zbierania podpisów. Każdy może również wysłać na podany niżej adres swój własny wniosek (także elektronicznie!). Im będzie nas więcej, tym większe mamy szanse na usunięcie w tym dokumencie wysypiska w Pyskowicach.

Informację proszę przekazać znajomym.

Wnioski składamy w formie papierowej na adres:

ATMOTERM S.A.

Ul. Łangowskiego 4

45-031 Opole

Fax (77) 44 26 695

lub w formie elektronicznej:

posslask@atmoterm.pl

Dariusz Jezierski

Waldemar Paszkowski

Leave a comment

Your email address will not be published.


*