Brecht zapachniał tuszonką – wielki teatr w „Profsojuzach”

Jako że zbliżający się Dzień Teatru jest z nazwy Międzynarodowy, pozwoliłem sobie zamieścić artykuł dotyczący teatru białoruskiego, ale traktujący między innymi o przystawaniu sztuki Bertolta Brechta "Matka Courage i jej dzieci" do współczesności. Zatem wybroni się również na naszym terenie. Teatr oznacza przecież otwartość na to co nowe, inne, na zewnątrz. Aby zatem artykuł mogli także przeczytać Przyjaciele z Białorusi, cały tekst przetłumaczony został na język białoruski. Zapraszam do lektury…

20150121_285

Otworzyłem tuszonkę, którą kupiłem w Mińsku. Naprawdę tylko w jednym celu: kiedy już wrócę, spokojnie spróbować konserwy, którą jedli żołnierze w finale spektaklu „Matuchna Courage i jej dzieci…”. Symboliczny moment, konserwa dziejów, z mięsem armatnim wszystkich wojen. Zmęczeni żołnierze, zdobywcy, ciemiężyciele ale przecież i ofiary w jednym, jedzą posiłek. Pożerają mięsne konserwy, których zapach roznosi się po całej widowni… Znak doskonały, teatr zmysłów… I nie zawiodłem się, jestem w nastroju spektaklu. Poprzez smak, zapach, rzeczywistość tuszonki, mogę z łatwością odtworzyć wrażenia. Brecht byłby zadowolony… No właśnie, ale…

Po co komu Brecht?

Cała dyskusja wokół ostatniej (drugiej) premiery Białoruskiego Niezależnego Teatru Cz, rozpoczęła się w sposób cokolwiek absurdalny. Przy czym podkreślam, że nie mam tu na myśli negatywnych konotacji słowa. Zaczęła się bowiem z pułapu, o którym czasem twórcy spektakli mogą tylko zamarzyć. W białoruskich mediach internetowych, a za nimi w społecznościowych, postawiono od razu dwie kwestie: pierwszą, czy Białorusini to hobbici, chowający się bezwolnie w swoich norkach; drugą, czy w dzisiejszych czasach w ogóle ma sens wystawianie Brechta.

W tym tekście nie zajmę się absolutnie tematem gatunkowej przynależności publiczności białoruskiej. W tej kwestii pozwolę sobie jedynie na konstatację, że z punktu widzenia obcokrajowca nie dostrzegam zjawisk, które w jakiś szczególny sposób różniłyby mińszczan np. od Polaków. Po lekturze wywiadu udzielonego przez reżysera spektaklu Michaiła Laszyckiego mogę tylko stwierdzić, że po obu stronach granicy utyskujemy na ten sam rodzaj zablokowania odbiorców, przy czym znajdujemy się po prostu w różnych jego stadiach. Zaryzykuję twierdzenie, że właśnie przeciw takim postawom występował, występuje i będzie występował teatr we wszystkich częściach świata, we wszystkich epokach historycznych. I tyle mojego głosu w dyskusji, w której wszak tylko sami Białorusini są podmiotem i tylko oni mogą dojść do wniosków ogólnych, kończących się zaordynowaniem skutecznej (teatralnej właśnie!) terapii.

Zajmę się natomiast odpowiedzią na pytanie „czy w naszych czasach w ogóle warto wystawiać Brechta?”, które pojawiło się w kontekście dyskusji wywołanej wywiadem Laszyckiego. Zostało chyba źle postawione. Tak to rozumiem. Bo odpowiedzi udziela sam teatr. Niedawno miała miejsce ważna inscenizacja w Niemczech, równolegle do produkcji Teatru Cz realizowana jest inscenizacja w Teatrze Dramatycznym w Poti (Gruzja) w reżyserii Reinharda Auera (nawiasem mówiąc premiera właśnie dziś). To jest odpowiedź. Realizatorzy sięgają zwyczajnie po temat, który nagle staje się rozpaczliwie aktualny. Aktualność „Matuchny Courage….” jest taka sama jak ta, którą zyskują wielkie dramaty starożytności, chociażby „Antygona”. Soczewką, która skupia te zjawiska jest, wracająca jak dawno zapomniane choroby, wojna. Inaczej jednak trzeba to napisać, bowiem wojnę znaliśmy ostatnio jako „coś”, gdzieś na peryferiach, zawsze bardzo „nie nasze”. Trzeba zatem napisać WOJNA W EUROPIE, wojna u naszych drzwi, zaglądająca w nasze okna.

20150121_064

Teatr reaguje, w każdym razie powinien reagować na nią odczynem alergicznym I tak właśnie stara się robić (dygresja: przed obecną „Matką Courage”, realizowałem w Poti spektakl „W moim sadzie wojna”). Siłą rzeczy próbuje to robić na dwa sposoby: sięgając do starych uznanych tematów i kodów (w tym nurcie „Matuchna Courage…) oraz szukając nowych (tu chociażby moja „W moim sadzie wojna”). Nie chcę zatem uogólniać tej wypowiedzi do całego Brechta, ale nie mam żadnych wątpliwości, że „Matuchna Courage…” jest sztuką na czasie, odpowiadającą na pytania współczesności i tę współczesność komentującą. Spodziewam się wręcz, że realizacji tego tematu będzie przybywać.

Nie należy zatem pytać, czy tę sztukę należy brać na warsztat, bo z całą pewnością należy. Trzeba jednak koniecznie pytać, czy jej realizacja cokolwiek wnosi do przestrzeni publicznej, czy jest w stanie na nowo odczytać treść sztuki, czy przez podjęty dialog z widzem staje się częścią przeżywanej przez tego ostatniego rzeczywistości. Sam zatem postaram się odpowiedzieć na nieco inne pytanie…

20150121_271 

Czy mińska „Matuchna Courage…” jest głosem znaczącym?

Zacznijmy od tego, że przedstawienie w reżyserii Laszyckiego to solidny, rzetelny teatr, oparty ze strony reżysera na gruntownej znajomości języka sceny i na efektownej, w pełni świadomej i formalnie czystej grze aktorów. Dodajmy do tego, że oprócz reżyserii, Michaił Laszycki wziął na siebie scenografię i zaprojektował kostiumy. Nie zapomnijmy, że warstwa muzyczna oparta jest na własnych kompozycjach zespołu, który podkłady odtwarza na żywo, stając się w sposób naturalny częścią spektaklu. Podkreślmy, że spektakl trwa gdzieś około 3 godzin i występuje w nim blisko 20 aktorów. Weźmy to wszystko pod uwagę, a jedną kwestię będziemy mieli rozwiązaną. Otóż mińska „Matuchna Courage…” z całą pewnością jest spektaklem dostrzegalnym i słyszalnym.

Podkreślić należy, że prowadzony przez Andrieia Chernogo „Teatr Cz” wytrzymał ogromną presję, jaka zawsze wywierana jest na nowy teatr, który już pierwszym spektaklem wdarł się na najwyższe piętro. Naturalne jest oczekiwanie widzów i krytyków na to, co teraz nastąpi. Naturalna jest też obawa teatru o to, że następny krok może nie trafić w stopień. Już tylko to cudownie udramatyzowuje sytuację, daje dzianiu się teatru continuum i czyni je realnym w naszym „tu i teraz”. Często teatry – producenci i reżyserzy – nie wytrzymują tego napięcia. Z jednej strony zaczyna się flirt z gustami widowni, czasem tymi najniższych lotów, a z drugiej bezwiedne pójście na takie czy inne artystyczne, polityczne czy społeczne kompromisy. Teatr Cz na żaden kompromis nie poszedł i z czystym sumieniem można go traktować jako podmiot poważnej społecznej dyskusji. Nie można się zresztą dziwić – pierwsza realizacja („Dziady”) postawiła tę formację od razu na miejscu eksponowanym. Podświadomie wręcz dawało się wyczuć oczekiwanie na kolejny głos. Zapewne informacja, że będzie to głos podający Brechta, u wielu spowodowała zdziwienie, którego kumulacją są zresztą pytania, czy Brechta w ogóle warto dziś grać. Reasumując można stwierdzić, że Teatr Cz stanął przed ogromnym wyzwaniem i od razu wypada dodać, że temu wyzwaniu sprostał.

20150121_239

Otrzymaliśmy spektakl komentujący świat, który w sposób coraz bardziej realny przestaje być projekcją historyczną, stając się przeżywaną rzeczywistością. Nie zapominajmy, że Brech napisał tę sztukę w 1939 roku, jeszcze we wrześniu, pod wrażeniem wybuchu II wojny światowej! Obserwując wydarzenia na Ukrainie, na Kaukazie i w wielu innych miejscach świata w sposób oczywisty czujemy, że pojawiające się ostatnio realizacje „Matuchny” też powstają POD WRAŻENIEM. S a emanacją teatru komentującego, a przede wszystkim kontestującego rzeczywistość. W spektaklu Teatru Cz, pod przykrywką śmiechu, momentami prawie bufonady, czai się gorzki strach. Czuje się go co jakiś czas, wypełza spod kostiumów, powoduje, że czujemy dreszcz. „Liryzm nieliryczny”, jakkolwiek wydawałoby się to absurdalne, jest tworzywem tego spektaklu. Skutecznie zamaskowany śmiechem, krzykiem, tupetem bohaterów. Tak, jak na wojnie właśnie, gdzie dodawanie sobie i innym animuszu staje się sednem codzienności. I przeżycie kolejnego dnia, które okazuje się tak trudne…

Wartości, które konstytuują nasze życie – do takich wszak należy macierzyństwo – niewiele znaczą dla młynów historii. Okrutna, nieubłagana maszyneria wojny mieli ludzkie mięso i sprowadza je do konsystencji tuszonki z finału białoruskiego spektaklu, zżeranej przez zwycięzców-przegranych. Smutek, żeby nie powiedzieć rozpacz pozostaje po obejrzeniu tego spektaklu, po wysłuchaniu ostatniej pieśni, po brawach, wiwatach, jakże przypominających w tym kontekście radość wojennego zwycięstwa. Przecież właśnie wszyscy przeżyliśmy tę 3 godzinną wojnę i teraz liczy się tylko to, jakie nauki z tych przeżyć wyciągniemy.

20150121_165

Nie, teatr nie zatrzyma wojny, jeśli ta ma przyjść. To jasne. Ale teatr może sprawić, że zaczniemy o tej wojnie myśleć w takich kategoriach w jakich człowiek musi myśleć, aby przetrwał. Tu tkwi nadzieja na skuteczny hamulec dla świata, znowu w szalonym pędzie zmierzającego ku najgorszemu.

Wyraziłem kilka opinii o materii i przekazie. Celowo na pierwszym miejscu, bo przede wszystkim te wartości broniłyby spektaklu Laszyckiego nawet wtedy, gdyby nie wystarczało mu środków wyrazu i reżyserskiej finezji. A właśnie, wystarczyło?

Parę słów o środkach

Wspominałem już o dobrej grze aktorów, a w przypadku Alleny Sidorovej trzeba podkreślić, że była to gra znakomita. Więcej nie trzeba tu dodawać, choć podkreślę jeszcze, że może być tylko lepiej. Ten spektakl oglądaliśmy przecież in statu nascendi. Tak właśnie, bowiem on wciąż powstaje. Specyfika Teatru Cz, konieczność samodzielnego finansowania całości produkcji, wszystko to skutkuje tym, że w przypadku tak złożonego spektaklu jak „Matuchna Courage” odczuwa się pewien niedosyt prób. Widać to w różnicach w czasie trwania poszczególnych prezentacji, w pewnym rozlewaniu się dialogów, momentami nawet akcji. Tu mała dygresja – wydaje się, że w czasie niektórych kwestii należy wyciszyć gitarę podającą solo niewiele wnoszącą w tym miejscu melodię, a z całą pewnością dyktującą (dzieje się to bezwiednie) rytm aktorom. Nie potrafią się z niego uwolnić, gitara i aktorzy wchodzą w rodzaj sprzężenia, którego efektem odbieranym przez widza może być monotonia. Wszystkie te okoliczności niewiele jednak odbierają spektaklowi. Co więcej sam Brecht byłby zadowolony. Widz staje się uczestnikiem ostatniego etapu produkcji. Siedzi w bebechach teatru…

Scenografia, kostiumy – znakomite! Ktoś coś pisał, że Laszycki powiela sam siebie… Jak to skomentować? To się właśnie nazywa styl, Szanowni Państwo! Muzyka, to w zasadzie nowy pomysł na prześpiewane już przecież na różnych scenach songi. Pomysł z muzyką na żywo – zagrał bardzo dobrze. Tu kolejna dygresja – popracowałbym jeszcze nad zespołem w zakresie jego obecności w przestrzeni gry, spróbowałbym bardziej wykorzystać grupę jako osobnego aktora.

20150121_214

Nie dodam nic więcej, bo celowo skoncentrowałem się na wartości spektaklu, jako głosu w społecznym dyskursie, który może jeszcze się nie zaczął, ale na który już czas najwyższy.

Bo skrzypienie kół wózka „Matuchny Courage” przejeżdżającego przez Polskę, Morawy, Bawarię i Włochy, możemy lada chwila usłyszeć za naszym oknem. A wtedy każda rozmowa będzie spóźniona. O życie…

Dariusz Jezierski

 

Брэхт запах тушонкаю – вялікі тэатр у "Прафсаюзах"

 

Адкрываю тушонку, якую набыў у Мінску. На самой справе толькі з адной мэтай – спакойна паспрабаваць кансервы, што елі жаўнеры ў фінале спектакля "Матухна Кураж і яе дзеці…". Сімвалічны момант, закансерваваная гісторыя, з гарматным мясам з усіх войнаў. Стомленыя жаўнеры, пераможцы і прыгнятальнікі, але пасля таго, як ахвяры ўзяты, ядуць. Ядуць мясныя кансервы, пах якіх распаўсюджваецца па ўсёй заліЗнак дасканалы, тэатр пачуццяў … І гэта не падман, не сумневайцеся, я знаходжуся ў настроі спектакля. Праз густ, пах, рэальнасць тушонкі, я магу лёгка асэнсаваць вопыт. Брэхт быў бы задаволены … Так, але …

 

Каму патрэбен Брэхт?

Уся дыскусія вакол нядаўней (другой па ліку) пастаноўкі Беларускага незалежнага “Тэатра Ч” пачалася неяк абсурдна. Але падкрэслю, што я не маю на ўвазе негатыўнае адценне гэтага слова. Пачалася з паталка, пра які, часам, стваральнікі спектакля могуць толькі марыць. У беларускіх інтэрнэт-медыях, а за імі – у сацыяльных сетках, адразу былі ўзняты дзве праблемы: па-першае, ці з'яўляюцца беларусы хобітамі, якія пакорліва хаваюцца ў сваіх норах; па-другое, ці ўвогуле ёсць сэнс ставіць Брэхта ў цяперашні час.

У гэтым артыкуле я абсалютна не буду разглядаць від прыналежнасці беларускай аўдыторыі. Дазволю сабе толькі адну канстатацыю, што з пункту гледжання замежніка не магчыма ўбачыць з'явы, якія б нейкім асаблівым чынам адрознівалі мінчан, напрыклад, ад палякаў. Пасля прачытання інтэрв'ю з рэжысёрам спектакля Міхаілам Лашыцкім магу толькі сказаць, што па абодва бакі мяжы скардзяцца на той жа самы тып самазаблакіраваных спажыўцоў, мы проста знаходзімся на розных этапах гэтага працэсу. Я б рызыкнуў сказаць, што перш за усё супраць такіх паводзінаў выступаў, выступае і будзе выступаць тэатр ва ўсіх частках свету, ва ўсіх гістарычных эпохах. І гэта мой голас да дыскусіі, прадметам абмеркавання якой, у рэшце рэшт, і ёсць самі беларусы, і толькі яны могуць прыйсці да агульных высноў, ужыўшы апасля эфектыўную (менавіта тэатральную!) тэрапію.

Замест гэтага я адкажу на пытанне "ці ў наш час увогуле варта ставіць Брэхта?", якое з'явілася ў кантэксце дыскусіі, выкліканай інтэрв'ю з Лашыцкім. Гэта было, верагодна, няправільна. Так я разумею. Таму што адказ даецца самім тэатрам. Нядаўна мела месца важная пастаноўка ў Германіі, паралельна з “Тэатрам Ч” рэалізавана пастаноўка ў Драматычным тэатры ў Поці (Грузія) рэжысёрам Райнхардам Аўэрам (дарэчы, прэм'ера назначана менавіта на сёння). Гэта і ёсць адказ на пытанне. Творцы звычайна вяртаюцца да тэмы, якая раптам становіцца надзвычай актуальнай на сённяшні дзень. Актуальнасць "Матухны Кураж…" тая ж, якую мы знаходзім у вялікіх драмах старажытнасці, у той жа “Антыгоне”. Аб'ектыў, які факусуе з'явы, вяртаецца да даўно забытай хваробы – вайны. Іншымі словамі трэба сказаць, што дагэтуль мы ўспрымалі апошнія войны як "штосьці там", дзесьці на перыферыях, заўсёды вельмі “не нашае”. Таму трэба сказаць – ВАЙНА Ў ЕЎРОПЕ, вайна каля нашых дзвярэй, заглядае ў нашыя вокны.

Тэатр рэагуе, у любым выпадку ён павінен рэагаваць на алергічныя эрытрацыты і, уласна, так імкнецца і рабіць (адступленне: перад "Матухнай Кураж", я зрабіў у Поці спектакль "У маім садзе вайна"). Непазбежна, тэатр спрабуе вырашаць гэта двума спосабамі: вяртаючыся да старых вядомых тэм і кодаў (у гэтым кірунку "Матухна Кураж…”) і шукаючы новыя (тут хаця бы мая пастаноўка "У маім садзе вайна"). Таму, я не хачу абагульняць гэтае сцвярджэнне да ўсяго Брэхта, але я не сумняваюся, што "Матухна Кураж…" прыходзіцца п’есай да нашага часу, адказвае на ​​пытанні сучаснасці і каментуе сучаснасць. Сапраўды чакаю, што рэалізацыя гэтай мэты будзе толькі пашырацца.

Такім чынам, нават нельга пытацца, ці варта браць такія п’есы ў пастаноўку, яны, вядома, павінны быць. Тым не менш, варта абавязкова спытаць, ці іх рэалізацыя прыўносіць што-небудзь у публічную прастору, ці ў стане яна перачытаць змест п’есы або з дапамогай усталяванага дыялогу з гледачом стаць часткай яго жыцця. Такім чынам, паспрабую адказаць на крыху іншае пытанне …

Ці з'яўляецца мінская "Матухна Кураж…" голасам значным?

Пачнем з таго, што спектакль у пастаноўцы Лашыцкага – гэта салідны, сумленны тэатр, заснаваны з боку рэжысёра на глыбокім веданні сцэнічнай мовы і на ўражлівай, у поўнай свядомасці і фармальна чыстых акцёрскіх працах. У дадатак да рэжысуры Міхаіл Лашыцкі ўзяў на сябе таксама сцэнаграфію і дызайн касцюмаў. Спектакль заснаваны на ўласных музычных кампазіцыях, якія ўжывыю падкладваюцца пад дзеянне, становячыся яго неад'емнай часткай. Варта падкрэсліць, што спектакль працягваецца каля 3 гадзін, і ўдзельнічае ў ім амаль 20 акцёраў. Давайце возьмем усё гэта пад увагу, і адно пытанне ўжо будзе вырашына – мінская "Матухна Кураж…", з поўнай упэўненасцю, ёсць спектакль прыкметны і чутны.

Варта адзначыць, што "Тэатр Ч" пад кіраўніцтвам Андрэя Чорнага вытрымаў велізарны ціск, які заўсёды суправаджае новы тэатр, чый ужо першы спектакль трапіў на верхні паверх. Натуральна, што публіка і крытыкі чакаюць, што за гэтым будзе рушыць услед. Натуральна таксама і заклапочанасць тэатра тым, што наступны крок можа не патрапіць на патрэбную ступень. Гэта проста дзіўным чынам драматызуе сітуацыю, працягвае тэатральнае дзеянне і робіць яго рэальным у нашым "тут і цяпер". Часта тэатры – прадзюсары і рэжысёры – не могуць вытрымаць гэта напружанне. З аднаго боку, пачынаюць флірт з густамі публікі, часам самага нізкага палёту, з другога – міжвольна ідуць на гэтыя ці іншыя мастацкія, палітычныя ці сацыяльныя кампрамісы. “Тэатр Ч” ні на які кампраміс не пайшоў, што з чыстым сумленнем можна разглядацца як прадмет сур'ёзнага грамадскага абмеркавання. Гэта, насамрэч, і не дзіўна, бо першы праект ("Дзяды") адразу заняў такую пазіцыю. Падсвядома амаль адчуваеш гэтае чаканне наступнага голасу. Безумоўна, інфармацыя, што гэта будзе голас ад Брэхта, выклікала ў многіх здзіўленне, якое звялося, зрэшты, да пытання, ці ўвогуле варта дзесьці іграць Брэхта. Нарэшце, можна сказаць, што “Тэатр Ч” паставіў сябе перад сур’ёзным выклікам, і адразу ж я павінен дадаць, што выклік гэты ён вытрымаў.

Мы маем спектакль, які каментуе свет. Спектакль, які перастае быць праекцыяй гістарычнай, ён пражывае рэчаіснасць. Не забывайце, што Брэхт напісаў гэту п'есу ў 1939 годзе, яшчэ ў верасні, пад уражаннем ад пачатку Другой сусветнай вайны! Назіраючы за падзеямі ва Ўкраіне, на Каўказе і ў многіх іншых месцах, выразна адчуваецца, што нядаўняя пастаноўка "Матухны" таксама ўзнікла ПАД УРАЖАННЕМ. Гэта эманацыя тэатра, каментуючага і, перш за ўсё, канстатуючага рэчаіснасць. У спектаклі “Тэатр Ч”, пад прыкрыццём смеху, часам амаль буфанады, хаваецца горкі страх. Адчуваю яго, як зараз, выпаўзаючага з-пад касцюмаў, да дрыжыкаў. "Лірызм нелірычны", хоць гэта здаецца і абсурдным, ёсць матэрыя таго спектакля. Паспяхова замаскіраваны смехам, крыкам, нахабствам герояў. Гэтак жа, як на вайне, дзе даданне сабе і іншым чагосьці свежанькага становіцца ядром ​​паўсядзённага жыцця. І прадчуванне наступнага дня, які аказваецца такім складаным…

Вартасці, якія складаюць наша жыццё – у рэшце рэшт, да таго ж належыць і мацярынства – мала што значаць для млыноў гісторыі. Жорстка, няўмольна машынерыя вайны меле чалавечае мяса да кансістэнцыі тушонкі з фіналу беларускага спектакля, якую зжыраюць пераможцы-няўдачнікі. Смутак, калі не сказаць, роспач застаецца пасля прагляду гэтага спектакля, пасля праслухоўвання апошняй песні, пасля апладысментаў, пасля вітанняў, якія падобны ў гэтым кантэксце на радасць перамогі ў вайне. У рэшце рэшт, мы прайшлі выпрабаванне тымі 3 гадзінамі вайны, а цяпер важна толькі тое, якую навуку мы можам атрымаць з гэтага вопыту.

Не, тэатр не спыніць вайну, калі яна прыйдзе. Гэта ясна. Але тэатр можа зрабіць так, каб мы пачалі думаць пра вайну ў тых катэгорыях, у якіх чалавек павінен думаць, каб выжыць. У гэтым і заключаецца спадзяванне на эфектыўны тормаз для свету, які ў вар'яцкай спешцы зноў накіроўваецца да горшага.

Я выказаў некалькі меркаванняў аб матэрыі і трансмісіі. Свядома зрабіў гэта ў першую чаргу, таму што перадусім гэтыя вартасці будуць абараняць спектакль Лашыцкага нават там, дзе не ставала яму выразных сродкаў і рэжысёрскай тонкасці. Дарэчы, ці не ставала?

Некалькі слоў пра сродкі

Ужо згадваў я добрую ігру акцёраў, а ў выпадку Алены Сідаравай трэба падкрэсліць, што гэта была выдатная ігра. Больш няма тут чаго дадаваць, хіба яшчэ раз падкрэсліць, што можа быць толькі лепш. Глядзеў гэты спектакль яшчэ ў стадыі зараджэння. Гэта таму, што ён па-ранейшаму, яшчэ толькі паўстае. Спецыфіка “Тэатра Ч”, неабходнасць самафінансавання ўсёй пастаноўкі – усё гэта ў выніку вядзе да таго, што ў выпадку такога складанага спектакля, як “Матухна Кураж”, адчуваецца пэўны недахоп спроб. Бачна гэта ў рознай працягласці кожнага паказу, у пэўным “праліванні” дыялогаў, часам нават дзеянняў. Тут невялікае адступленне – здаецца, што ў асобных момантах належыць трохі заглушыць гітарнае сола, дзе яно апелюе, задае мелодыю і, вядома, такім чынам, дыктуе (гэта адбываецца несвядома) рытм акцёрам. Яны не могуць вырвацца з яго, гітара і акцёры трапляюць у свайго роду зваротную сувязь, эфект чаго можа стацца гледачу манатоннасцю. Усе гэтыя абставіны, аднак, не вельмі адбіваюцца на спектаклі. Акрамя таго, сам Брэхт быў бы задаволены. Глядач становіцца ўдзельнікам фінальнай стадыі пастаноўкі. Седзячы ў кішках тэатра …

Сцэнаграфія, касцюмы – выбітныя! Хтосьці штосьці пісаў, што Лашыцкі дубліруе сам сабе… Як гэта пракаментаваць? Гэта тое, што называецца стыль, шаноўнае спадарства! Музыка, гэта ў асноўным новая ідэя для знаёмых ужо на розных сцэнах “зонгаў”. Ідэя жывой музыкі спрацавала вельмі добра. Вось яшчэ адно адступленне – было б нядрэнна папрацаваць яшчэ з гуртом з пункту гледжання яго прысутнасці ў прасторы ігры, паспрабаваць больш выкарыстоўваць гурт у якасці асобнага акцёра.

Не дадам больш нічога, таму што я свядома канцэнтруюся менавіта на вартасці спектакля як на голасе ў грамадскай дыскусіі, якая пакуль, можа, яшчэ і не пачалася, але ёй самы час.

Бо скрып колаў фургона "Матухны Кураж", які рушыць па тэрыторыі Польшчы, Маравіі, Баварыі і Італіі, мы можам у любы момант пачуць каля нашага акна. І тады кожная размова спазніцца. На жыццё…

Дарыюш Язерскі

Be the first to comment on "Brecht zapachniał tuszonką – wielki teatr w „Profsojuzach”"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*