Budżet morderczy dla kultury – pytania do Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Gliwice

na ręce Pana Marka Pszonaka, Przewodniczącego Rady Miasta Gliwice

 

W związku z bezkrytycznym podejściem Komisji Edukacji, Kultury i Sportu do faktu zmniejszenia w 2016 roku środków budżetowych na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego o ponad 7,6 miliona zł, zwracam się do Państwa Radnych, członków tej Komisji, z następującym pytaniami:

  1. Jak to w ogóle możliwe, że KEKiS pozytywnie zaopiniowała zmniejszenie środków na kulturę o ponad 7,6 miliona zł, czyli o 26% kwoty przeznaczonej na ten cel w roku ubiegłym?

  2. Jak to możliwe, że w obliczu tak drastycznych cięć budżetowych KEKiS nie miała żadnych pytań, dotyczących powodów i skutków takiej decyzji, dostrzegając jedynie wzrost środków na sport? (stosowny protokół posiedzenia załączam)

  3. Jak to możliwe, że w obliczu tak drastycznych cięć budżetowych dla konkretnych instytucji kultury KEKiS nie skonsultowała ich skutków zarówno z tymi podmiotami, jak i ekspertami w tej dziedzinie?

  4. Jak KEKiS wyobraża sobie swoją misję i rolę i na czym jej zdanie polega konsultowanie planu budżetu na każdy kolejny rok?

  5. W jaki sposób KEKiS ma zamiar zareagować na zaistniałą sytuację, w celu zminimalizowania szkód, które już powstały i w krótkim czasie powstaną, jako skutki morderczego dla kultury budżetu?

 

Szanowni Państwo, w ciągu 7 dni dostarczę Komisji obszerne opracowanie prezentujące rzeczywistą sytuację gliwickiej kultury. Z konieczności bardzo ogólne, ale oparte na konkretnych danych liczbowych, zaczerpniętych z merytorycznych opracowań i własnych analiz.

Zaprezentuję w nim również propozycje kolejnych działań, niezbędnych do podjęcia już teraz i w latach kolejnych, za które Radni tej kadencji z całą pewnością powinni czuć się odpowiedzialni.

Opracowanie to zostanie wcześniej (30 kwietnia) udostępnione w serwisie info-poster.eu wraz z zaproszeniem do szerokich konsultacji i propozycji zmian, dla opracowania końcowej formy dokumentu. Zaproszenie to skieruję do środowisk twórczych miasta a także mieszkańców, którzy zechcą się w tej kwestii wypowiedzieć.

z wyrazami szacunku

Dariusz Jezierski

Wspomniany w tekście protokół posiedzenia komisji:

KEKiS_23.11.2015

2 Comments on "Budżet morderczy dla kultury – pytania do Komisji Edukacji, Kultury i Sportu"

  1. Wszyscy dobrze wiemy, gdzie te pieniądze się podziały (patrz kolejna dotacja na podium), ale nikt tego, nie krzyknie głośno. Coś czuje, że w urzędzie głośn modlą się o mistrzostwo Piasta w tym sezonie bo wtedy będzie można nim przykryć wszystkie inne porażki w tym roku (w imię "No zobaczcie skoro Piast wygrał to sport sie rozwija u nas w mieście")

  2. Jestem ciekawa odpowiedzi z urzędu 😉 Pewnie będą po ścianach chodzić szukając odp 😉 Szkoda, że w Naszym mieście bardziej docenia się sport niż kulturę.  Myślę,  że jest to niesprawiedliwe rozdysponowanie pieniędzy publicznych, ponieważ w tym mieście mieszkają i fani sportu i kultury. Tylko zrównoważony budżet jest w stanie pogodzić lokalną społeczność. ZF o tym chyba zapomniał i chyba spełnia swoje zachcianki. 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*