Co na to Zygmunt Frankiewicz?

Nawet podczas poniedziałkowej konferencji prasowej Zygmunt Frankiewicz zarzucał referendystom, że w sposób wyjątkowo nieetyczny (!) atakowali jego i jego ekipę.

Jako rzecznik OKR niniejszym oświadczam że we wszystkich publikacjach OKR, także o charakterze reklamowym, posługiwaliśmy się językiem pozbawionym jakichkolwiek wulgaryzmów, obraźliwych treści itp. WSZELKIE TWIERDZENIA ZYGMUNTA FRANKIEWICZA JAKOBY BYŁO INACZEJ SĄ CYNICZNYM I OCZYWISTYM, WYGŁOSZONYM PUBLICZNIE KŁAMSTWEM. Wszelkie wysuwane pod adresem jego współpracowników zarzuty były czynione w sposób właściwy i udokumentowane. W niektórych przypadkach trwa postępowanie wyjaśniające, inne będą kierowane do właściwych podmiotów, zajmujących się odpowiednimi sprawami.

Wypowiedzi anonimowych „sympatyków” w żadnym razie nie mogą być traktowane jako wypowiedzi członków OKR, podobnie jak OKR nie obciąża BEZPOŚREDNIO prezydenta odpowiedzialnością za wypowiedzi jego zwolenników, mimo że istnieje mnóstwo poszlak, które pozwoliłyby wskazać ich autorów. Nie uważamy za stosowne poświęcać temu czasu i energii. Tymczasem sąd nie miał wątpliwości co do zachowania jednego z URZĘDNIKÓW Zygmunta Frankiewicza: http://info-poster.eu/postanowienie-sadu-w-sprawie-zazalenia-m-jarzebowskiego/

A oto, co na ten temat napisał jeden z komentujących tekst, w znakomitym stylu uprzedzając Redakcję:

CO MÓWIĄ PRZEPISY:
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2008 r.)

Art. 6. 1. Pracownikiem samorządowym może być osoba, która:
3) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

POSTANOWIENIE SĄDU APELACYJNEGO W KATOWICACH UDOWADNIA, ŻE JARZĘBOWSKI NIE CIESZY SIĘ NIEPOSZLAKOWANĄ OPINIĄ.

Art. 24. 1. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy dbałość o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne, z uwzględnieniem interesu publicznego oraz indywidualnych interesów obywateli.

POSTANOWIENIE SĄDU APELACYJNEGO W KATOWICACH UDOWADNIA, ŻE JARZĘBOWSKI NIE DBA O INTERES PUBLICZNY (KŁAMSTWEM PODWAŻA INSTYTUCJĘ REFERENDUM) A TAKŻE NIE DBA O INDYWIDUALNE INTERESY OBYWATELI MIASTA (ZWALCZA ICH SWOIMI KŁAMSTWAMI STWIERDZONYMI PRZEZ SĄD).

Art. 24. 2. Do obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:
2) wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;

POSTANOWIENIE SĄDU APELACYJNEGO W KATOWICACH UDOWADNIA, ŻE JARZĘBOWSKI JEST STRONNICZY

5) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami;

POSTANOWIENIE SĄDU APELACYJNEGO W KATOWICACH UDOWADNIA, ŻE JARZĘBOWSKI JEST NIEŻYCZLIWY W KONTAKTACH Z OBYWATELAMI (POSŁUGUJE SIĘ KŁAMSTWEM W CELU ICH ZDYSKREDYTOWANIA)

Art. 30. 1. Pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, nie może wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy.

POSTANOWIENIE SĄDU APELACYJNEGO W KATOWICACH UDOWADNIA, ŻE JARZĘBOWSKI WYKONYWAŁ ZAJĘCIA POZOSTAJĄCE W SPRZECZNOŚCI Z ZAJĘCIAMI, KTÓRE WYKONUJE W RAMACH OBOWIĄZKÓW SŁUŻBOWYCH WYWOŁUJĄC UZASADNIONE PODEJRZENIE O STRONNICZOŚĆ LUB INTERESOWNOŚĆ ORAZ WYKONUJE ZAJĘCIA SPRZECZNE Z OBOWIĄZKAMI WYNIKAJĄCYMI Z USTAWY.

Art. 30. 2. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez pracownika samorządowego któregokolwiek z zakazów, o których mowa w ust. 1, niezwłocznie rozwiązuje się z nim, bez wypowiedzenia, stosunek pracy w trybie art. 52 § 2 i 3 Kodeksu pracy lub odwołuje się go ze stanowiska.

POSTANOWIENIE SĄDU APELACYJNEGO W KATOWICACH WSKAZUJE, ŻE DOKONANE PRZEZ JARZĘBOWSKIEGO NARUSZENIA POWYŻEJ WSKAZANYCH PRZEPISÓW PRAWA WINNO SKUTKOWAĆ NIEZWŁOCZNYM ROZWIĄZANIEM Z NIM STOSUNKU PRACY BEZ WYPOWIEDZENIA.
ROZWIĄZUJĄCYM STOSUNEK PRACY Z JARZĘBOWSKIM WINIEN BYĆ PREZYDENT FRANKIEWICZ.

Tyle mówi prawo.

Dariusz Jezierski

9 Comments on "Co na to Zygmunt Frankiewicz?"

 1. Ciekawe jak długo tw wojtek Jarzębowski będzie pełnił funkcję rzecznika i kiedy Frankiewicz umieści go w jakiejś spółce.

 2. A Frankiewicz mówi : nieeeeeeeee

 3. A tragiczne jest to, że większości mieszkańców to nie przeszkadza.
  W twarz im plują, a oni mówią „jaka piękna nowa fontanna”.

 4. Jarzębowski nie wykonał postanowienia sądu i nie zamieścił przeprosin na swojej stronie internetowej. W ten sposób naraził się na kolejne koszty egzekucji wykonania postanowienia sądu.

 5. mieszkańcy w większości to mają w d…. Nie interesują się losem Gliwic. Wiekszość gliwiczan to ciemna masa która nie zdaje sobie sprawy z wszechogarniającego kur….

 6. ??Co na to Zygmunt Frankiewicz?…?
  Trochę historii:
  O Gliwicach, super- markecie , pewnym Żydzie, I…?
  Gliwice geschlossen !
  http://fotozrzut.pl/zdjecia/82ec0cc58b.png
  rozrywka/magazyn/ str. 35
  http://www.forumgliwice.pl/archiwum.wydarzen.centrum.forum/archive

  • Czytałam ten artykuł i też mi się już w pierwszym czytaniu skojarzył z sytuacją w naszym mieście. To straszne, czyżby dla ludzi samodzielnie myślących i odważnie wyrażających swoje wątpliwości na temat zasadności gospodarowania jego podatkami nie było w tym mieście miejsca???

 7. Przegraliscie to referendum modelowo.
  A teraz dostarczacie nowych porcji humoru pisanego.
  Prosimy o więcej!

  • Cieszy mnie ,że mogę Panu poprawić humor i to w tak trudnych czasach.
   Cieszy mnie również, że jest to wynikiem naszych tekstów.(w tym moich)
   Jestem pewien ,że pozyskałem stałego czytelnika , zachęcam do dalszej lektury.
   Na koniec stare mądre porzekadło (o którym należy zawsze pamiętać)
   ?ten się śmieje, kto się śmieje ostatni?
   Choć- tak prawdę mówiąc ? nie o śmiech tu chodzi?

Leave a comment

Your email address will not be published.


*