Co naprawdę zrobiła Komisja Rewizyjna? – Nic!

Ponad miesiąc temu miałem zaszczyt uczestniczyć jako zaproszony gość w posiedzeniu komisji rewizyjnej, która zajmowała się rozpatrywaniem nieprawidłowości dotyczących powoływania rad nadzorczych w gliwickich spółkach komunalnych.

Na łamach Info-Postera została zaprezentowana filmowa relacja z mojego wystąpienia (info-poster.eu/wystapienie-na-komisji-rewizyjnej/), natomiast dziś chcę poinformować o tym, co działo się na komisji po moim wyjściu, jak przebiegała dalsza dyskusja i jakie zapadły decyzje. Test powstał na bazie analizy oficjalnego dokumentu, który został sporządzony po zakończeniu obrad – protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej Rady Miejskiej kadencji 2010-2014 w dniu 18.02.2013 r. (całość dostępna na stronie internetowej UM)

http://bip.gliwice.eu/strona;10102

Poznanie tych okoliczności i dokładne zacytowanie wypowiedzi radnych, umożliwia mieszkańcom dokonanie oceny, w jaki sposób wybrani przez nich przedstawiciele wywiązują się z realizacji swoich statutowych obowiązków.

Jeszcze w trakcie mojego wystąpienia Przewodniczący komisji Janusz Szymanowski wyraził następującą opinię: „Jest kwestia stwierdzenia okoliczności poruszanych przez Pana Jezierskiego, ale liczy się interpretacja prawna. Nie zawsze ta interpretacja jest zgodna z potocznym rozumieniem prawa”. W dalszej części swojej wypowiedzi stwierdził:

Należy ocenić wpływ tych faktów na instytucje o których mowa, i ocenić ewentualną odpowiedzialność pojedynczych osób za nieprawidłowości – o ile do nich doszło”.

Po opuszczeniu przez zaproszonych gości sali obrad, radni zastanawiali się co dalej zrobić z tą całą sprawą. Jedna z propozycji zakładała powołanie komisji ekspertów, jak również zastanawiano się nad podjęciem czynności kontrolnych.

SZYMANOWSKI-JANUSZ

Janusz Szymanowski bardzo słusznie zauważył, że jednym z celów komisji jest badanie legalności. W nawiązaniu do tej wypowiedzi głos zabrała radna Magdalena Budny twierdząc, że najpierw kontrola musi być nam zlecona przez Radę Miejską. Starając się za wszelką cenę poszukać argumentów, które usprawiedliwiałyby brak potrzeby dalszego zajmowania się zdiagnozowanymi nieprawidłowościami, radny Jarosław Wieczorek wyjaśnił, że to powinno wynikać z planu pracy Komisji. Taka postawa i zachowanie J. Wieczorka zainspirowało radną Magdalenę Budny, aby pójść o krok dalej i stwierdziła, że: „W przypadku doraźnych kontroli, nie możemy działać impulsywnie i kontrolować, bo mamy jakieś podejrzenia”.

Na szczególną uwagę zasługują również następujące wypowiedzi:

Janusz Szymanowski: „Jeśli będziemy to rozpatrywać na gruncie przepisów Kodeksu spółek handlowych, to za to odpowiada prezes, jako odpowiedzialny za spółkę”.

Radny Tadeusz Olejnik: „Poza tym, nie możemy kontrolować prywatnych spółek”. To jest totalna kompromitacja jeśli radny nie rozumie podstawowych terminów, i nie rozróżnia prywatnych przedsiębiorstw od spółek prawa handlowego z udziałem kapitałowym gminy, w której sprawuje swój mandat.

Na koniec radny Dominik Dragon zaproponował, aby zorganizować szkolenie prawne dla członków komisji rewizyjnej, a przewodniczący Szymanowski podsumował zebranie:

Nie jesteśmy w stanie sami ustalić faktów, konsekwencji i odpowiedzialności. Zatem kto z Państwa jest za, aby radny Dragon zajął się kwestią zorganizowania szkolenia?” W głosowaniu 4 osoby były za, jedna wstrzymała się od głosu. Na tym zakończyło się posiedzenie.

W obiektywnej ocenie można jednoznacznie stwierdzić, że członkowie komisji w swoich wypowiedziach koncentrowali się przede wszystkim na tym, w jaki sposób zdjąć z siebie ciężar odpowiedzialności za wywiązywanie się ze statutowych obowiązków, a ich głównym zamiarem było niepodjęcie żadnych działań kontrolnych. Do takich wniosków upoważnia lektura omawianego dokumentu.

Z przykrością muszę stwierdzić, że to zdarzenie obnażyło rzeczywiste postawy i zachowania miejskich radnych, poziom ich kompetencji, merytoryczne przygotowanie do pełnienia swojej funkcji, co jest wręcz porażające. Publicznie dali oni wyraz braku jakiegokolwiek zaangażowania na rzecz wyjaśnienia bardzo poważnych przypadków ewidentnego łamania prawa i wielu nieprawidłowości bezpośrednio odnoszących się do poczynań Zygmunta Frankiewicza i Piotra Wieczorka w procesach wyznaczania członków rad nadzorczych gliwickich spółek komunalnych i ich funkcjonowania. Ten żenujący spektakl pokazał prawdziwe wzorce zachowania radnych, którzy są opłacani z pieniędzy podatników – ludzi, którzy są odpowiedzialni za wywiązywanie się ze statutowych obowiązków.

W związku z zaistniałą sytuacją o przedstawienie prawnych aspektów relacji między Komisją Rewizyjną Rady Miejskiej a Prezydentem Miasta zwróciłem się po raz kolejny do doktora Waldemara Walczaka z Uniwersytetu Łódzkiego. Poprosiłem go również o skomentowanie rezultatów prac Komisji Rewizyjnej. Odpowiedź zaprezentujemy wkrótce.

Dariusz Jezierski

16 Comments on "Co naprawdę zrobiła Komisja Rewizyjna? – Nic!"

 1. GOGOL PRZEJAZDEM | 27 marca 2013 at 9:01 am | Odpowiedz

  „…Ten żenujący spektakl pokazał prawdziwe wzorce zachowania radnych, którzy są opłacani z pieniędzy podatników – ludzi, którzy są odpowiedzialni za wywiązywanie się ze statutowych obowiązków. …”
  SPOKOJNIE, SPOKOJNIE – kontrolka paliwa w tym „helikopterze ” już miga …
  ***************************************
  http://www.emotka.pl/emotikony/klasyczne/0529.gif
  NIC JUŻ NIE BĘDZIE TAKIE JAK BYŁO…

 2. Panie Darku, przecież to jest aukład koleżeńsko biznesowy. O czym mówię przekona się Pan w najbliższym czasie … dwóch panów (sympatyków motoryzacji:) i młodych kobiet) stworzyło nowy układ, prosze się rozglądnąć.

 3. koryt pierwszy | 27 marca 2013 at 9:34 am | Odpowiedz

  😀 Było łatwe do przewidzenia, że będą próbowali grać na zwłokę i rozmydlać sprawę, bo także oni są współodpowiedzialni za patologię władz gliwickich.
  Oni w tym g..nie siedzą po uszy i tylko wystają im z niego fałszywe usmiechy.
  Fuj!

 4. A nie mowilem? Ta rada jest do rozwiazania.

  • marianandrzejczak | 27 marca 2013 at 10:22 am | Odpowiedz

   Oczywiście!
   Tylko kto to ma zrewidować Radę ?

   Gliwiczanie pokazali swoją „siłę” wielokrotnie.
   Oklapnięte i sflaczałe muskuły.
   Przecież siłą opozycji jest walka z samym sobą.
   Tylko głupek tego nie wykorzysta.
   Na tym to polega.
   Stworzył się system w którym będą wiecznie Radni.
   Potem ich dzieci.
   Potem ich wnuki i dzieci tych wnuków.
   Rzecz oczywista wszystko w ramach demokracji.
   Klękam przed Rada Miejską i Prezydentem.

   Są naprawdę wielcy bo liczy się efekt.
   Gdzie dwóch się bije tam trzeci korzysta.

   EFEKTY SIĘ LICZĄ a nie opór bez efektów.
   Mnie pokonano bo oni okazali się mądrzejsi i na swój sposób mam szacunek dla nich chociaż tkwię w wiecznym oporze.
   Co z tego wynika?
   g…..o

 5. Marek Berezowski | 27 marca 2013 at 11:06 am | Odpowiedz

  Przecież ta rada uznała, że prezydent może łamać prawo nie odpowiadając na pisma mieszkańców. Za tym, że prezydent może łamać prawo zagłosowali (alfabetycznie):
  Budny, Curyło, Dragon, Gornig, Grzyb, Jaśniok, Karweta, Kleczka, Olejnik, Pająk, Pszonak, Sowa, Szymanowski, Walter-Łukowicz, Widuch, Woźniak, Wygoda, Wypych.
  Nie byli pewni, czy prezydent może łamać prawo:
  Goliszewski, Gonciarz, Kopała,Wieczorek.
  Jedyny radny Wiśniewski wiedział, że prawa łamać nie wolno.
  Oto źródło:
  http://bip.gliwice.eu/strona;120,587,2444,11357,1
  W powiązaniu z innymi sprawami należy zwrócić się do premiera z wnioskiem o rozwiązanie tej rady, która żyje za nasze pieniądze.

 6. Oprócz dr-a Walczaka należy zwrócić się przede wszystkim do organów ścigania. Ci ludzie, z „wojtkiem” i „zygmuntem” na czele, śmieją się z mieszkańców w swoich gabinetach. Oni się fizycznie zarykują tam ze śmiechu!

 7. Frankiewicz jest pod kloszem rozmaitych masońskoesbeckich grup interesu, które mają na każdego ważniejszego polityka haki, a ci pociagają za sznurki, do których przywiązni są radni (fragment subiektywnej, a bardzo ostrej oceny usunięto – przyp. red.)

  • Z tym, iż Frankiewicz jest pod kloszem rozmaitych masońskoesbeckich grup interesu, które mają na każdego ważniejszego polityka haki, a ci pociagają za sznurki, do których przywiązni są radni, redakcja Info-postera się zgadza i jak wynika z powyższej cenzury jest to wg niej ocena bardzo łagodna i zasadniczo obiektywna 😀

   • Szanowne Szmaciarstwo! Oceniający musi pamiętać, że jakość wystawianych przez niego ocen rzutuje na niego samego. Dopuszczenie fragmentu mieszczącego się w ramach dopuszczalnych, nieobraźliwych form, nie ma nic wspólnego ze zgadzaniem się, lub nie. Paradoks sytuacji polega na tym, że Redakcja może bardziej się zgadzać z tym, czego nie puściła. I nie puści, bowiem upublicznianie takich ocen nie jest zadaniem mediów.

    • A niech tam rzutuje sobie jak się komu komu podoba, skoro są te oceny zgodne z faktami i nadto potwierdza to jeszcze w następnym tekście dr Waldemar Walczak z Uniwersytetu Łódzkiego, który wyjaśnia mechanikę samorządności bez samodzielności m.in. tak Dlatego też, na postawy i zachowania poszczególnych radnych w głównej mierze ma wpływ tzw. myślenie lidera partyjnego, który wyznacza kierunki działania i postępowania.

 8. Komisja ma swojego szefa. Marnego szefa. Z przytoczonych faktów płynie jednoznaczny wniosek, że Janusz Szymanowski nie nadaje się do funkcji szefa Komisji Arbitrażowej. Funkcja, którą pochopnie przyjął przerosła go. Nie radzi sobie. Nie ogarnia zjawisk. Całkowicie odmiennym zagadnieniem jest natomiast praktyczna możliwość znalezienia zamiennika do pełnienia funkcji przewodniczącego KA oraz ocena działalności pozostałych członków komisji. Z czystej, ludzkiej wyrozumiałości lepiej nie zgłębiać zagadnienia. Nadzieja w kadencyjności tego typu gremiów. To gremium wyrządza ewidentnie szkody sobie i Gliwicom.

 9. GOGOL PRZEJAZDEM | 27 marca 2013 at 3:13 pm | Odpowiedz

  „…Co naprawdę zrobiła Komisja Rewizyjna? – Nic!…”

  Społeczeństwo tworzy struktury państwowości.
  Po co ?
  By owe Państwo chroniło obywatela przed agresorem , rozwijało to społeczeństwo, nie tylko materialnie , ale i wszechstronnie duchowo , dbało o najuboższych, niepełnosprawnych , chorych, dzieci, rodziny, etc.
  Ma działać jak dobra „polisa” na starość wypłacać uczciwie wypracowaną rentę.
  Sprawiedliwie dzielić dobra wypracowane w zależności: , kto ile dostarczy dóbr n. p. w formie podatków. A o tym decyduje i praca i talent.
  Państwo by dać z tym naprawdę arcytrudnym zadaniem radę, tworzy struktury.
  Władza centralna: n .p. zbrojenia, polityka zagraniczna,dyplomacja etc.
  Coraz więcej spraw spycha na dół, dając na to marne grosze i „widełki”. Sama sobie płacąc niebagatelne kwoty za byle co, motywując to ,że to i tak niewiele , to i tak ogólnie mało, więc nie ma się czego czepiać .By to umotywować potrzebuje armię urzędników sowicie opłacanych , bądź wręcz zatrudnia nowych.
  Wszystko gra tylko poprawimy to i tamto mówi, nam ciągle.
  Ci na szczeblu wojewódzkim – to klakierzy- robią dokładnie tak samo w ramach swoich ograniczonych kompetencji, więc nie będę się powtarzać.
  Prawdziwa władza jest tu na dole w samorządach, tu nas już biorą na WIDŁY z braku kasy z centrali i ze zwykłej chciwości.
  Na żadnym etapie władzy obecnie instytucja Państwa nie spełnia swojej roli.
  W tej chwili najważniejszy dla nas mieszkańców i obywateli jest samorząd.
  Państwo składa się z samorządów. Jak one będą zdrowe, zdrowe będzie Państwo.
  Samorząd reprezentują Radni.
  Jeżeli oni nie spełniają swojego zadania – a w większości nie spełniają- to ich niebawem wymienimy.
  I niczym nas już nie omamią.
  Rozliczone będą CAŁE CZTERY (4) LATA, a nie ostatnie miesiące i… wyborcze obiecanki.
  Do rozliczenia posłużą wybory i tu NIE BĘDZIE- żadnego bojkotu.
  Naszym orężem będzie długopis i znak „X” przy właściwym nazwisku.
  PAMIĘTAMY !
  Ten czas do wyborów wykorzystamy na szeroką akcje informacyjną , tworzenie nowych mediów, kanałów informacji ,demaskowanie nieprawidłowości.
  I…bardzo ważne,
  KSZTAŁTOWANIE SIEBIE SAMEGO .Byśmy nie byli tacy jak oni. Chciwi i fałszywi.
  Oni już powoli toną…
  ŻYCZĘ POWODZENIA Z CAŁEGO SERCA:
  *************************************
  http://www.emotka.pl/emotikony/klasyczne/0529.gif
  NIC JUŻ NIE BĘDZIE TAKIE JAK BYŁO…

  p.s. szerzej do społeczeństwa…

 10. Inż. Prowadzący | 28 marca 2013 at 3:21 pm | Odpowiedz

  A ja, tak kontrastu i z dala od polityki polecam poniższą lekturę:

  http://biznes.pl/wiadomosci/raporty/slaskie-inwestorzy-doceniaja-slask,5455551,1,5396046,443,news-detal.html

  Te Gliwice całkiem dobrze sobie radzą.

  • Dobre funkcjonowanie kilku firm prywatnych nie usprawiedliwia rażącego łamania prawa i trwonienia pieniędzy publicznych. Piernik nie ma tu nic do wiatraka.

 11. marianandrzejczak | 29 marca 2013 at 12:17 pm | Odpowiedz

  No jest Cycu jeden!
  No jest Komisja Rewizyjna!

  Nad czym tu się zastanawiać i naukowo rozprawiać?
  Wystarczy obalić browara z Paździochem i przestać obgadywać Arnolda Boczka.

  Powtarzam..Komisja jest i to jej wystarcza.
  AMEN

Leave a comment

Your email address will not be published.


*