Czy Kajetan Gornig złamał ustawę antykorupcyjną?

Komentarze pod ostatnim artykułem oraz e-maile przychodzące do redakcji z zapytaniami jak naprawdę wygląda sytuacja w związku z dzisiejszymi doniesieniami ?Faktu? i czy radny Kajetan Gornig złamał ustawę antykorupcyjną sprawiły, że dziś jeszcze publikuję materiał na ten temat.


Mysłowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z całą pewnością było spółką z udziałem Gminy Mysłowice. Nie ulega zatem żadnej wątpliwości, że Kajetan Gornig, pełniąc funkcję prezesa spółki podlegał regulacjom ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, czyli tzw. antykorupcyjnej. Przedmiotowa ustawa zawiera taki oto zapis:

Art. 4. Osoby wymienione w art. 1 i 2, w okresie zajmowania stanowisk lub pełnienia funkcji, o których mowa w tych przepisach, nie mogą:

5) posiadać w spółkach prawa handlowego więcej niż 10 % akcji lub udziały przedstawiające więcej niż 10 % kapitału zakładowego ? w każdej z tych spółek

Kajetan Gornig oświadczył portalowi 24gliwice.pl: ?Po pierwsze zakup nie dotyczył nieruchomości, ale zbycia udziałów w spółce. Sama nieruchomość pozostała własnością miasta?. Udziały te nabyło Mysłowickie Konsorcjum Medyczne, w skład którego wchodzą należący do Platformy Obywatelskiej Jolanta Charchuła z Mysłowic i Kajetan Gornig. Są oni prokurentami w spółce OLK-MED Sp. z o.o., w której zarządzie znajdują się Joanna Cichoń oraz Aleksandra Śnieżek, zasiadająca również w radzie nadzorczej gliwickiej Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o.

krs mysOLK-MED Sp. z o.o. nabyła 3.598 udziałów o łącznej wartości 1.799.000,00 zł, pozostałe 5397 udziałów o łącznej wartości 2.698.500,00 zł nabyły 3 osoby fizyczne.

W tej sytuacji należy ustalić, czy radny Kajetan Gornig posiada więcej niż 10% udziałów w nabytej spółce.

Istnieje jednak inna przesłanka, z której może wynikać fakt, że radny Gornig jednak ustawę antykorupcyjną złamał.

Art. 4. Osoby wymienione w art. 1 i 2, w okresie zajmowania stanowisk lub pełnienia funkcji, o których mowa w tych przepisach, nie mogą:

2) być zatrudnione lub wykonywać innych zajęć w spółkach prawa handlowego, które mogłyby wywołać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność

Cóż, Kajetan Gornig jest prokurentem w spółce, która nabyła udziały spółki przez niego zarządzanej. Istnieje ? i trudno się tu nie zgodzić ? podejrzenie, że prezes może chcieć np. zaniżyć cenę spółki, którą zarządza, jeśli sam jest zatrudniony w spółce, która kupuje. Wynika z tego, że do złamania ustawy antykorupcyjnej mogło dojść w momencie zakupu udziałów przez OLK-MED.

Nawet bez tego jednak wcześniej najprawdopodobniej złamany został także zapis:

Art. 4. Osoby wymienione w art. 1 i 2, w okresie zajmowania stanowisk lub pełnienia funkcji, o których mowa w tych przepisach, nie mogą:

1) być członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółek prawa handlowego

KGPrzynajmniej jeśli chodzi o spółkę OLK-MED Kajetan Gornig z całą pewnością nie mógł być objęty wyjątkiem, jako wyznaczony przez jednostkę samorządu terytorialnego, czy też Skarb Państwa.

Cała sprawa z całą pewnością wymaga szczegółowego wyjaśnienia. O ustaleniach czytelnicy Info-Postera zostaną poinformowani.

Jako ciekawostkę można jeszcze dodać, że w skład rady nadzorczej Mysłowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. wchodzi Jacek Matusiewicz, brat byłego marszałka woj. śląskiego.

Dariusz Jezierski

29 Comments on "Czy Kajetan Gornig złamał ustawę antykorupcyjną?"

 1. Robi się gorąco bo nadają na siebie wzajemnie.
  Osiągnąłeś sukces Didżeju bo Sitwa kapuje czyli łańcuch ulega korozji i się rwie.
  Matusewicz, Śnieżek czy Kajetan Gornig. Co tych ludzi z sobą łączy poza dbaniem o społeczne dobro?
  W Gliwicach też się zacznie. Niech ktoś tylko ruszy Prezesa TRZY w JEDNYM.. KOLOS runie jak sowieckie Imperium!

 2. Jeszcze w kolejnej spółce zajmuje stanowisko prezesa zarządu
  http://drukkol.pl/wp/aaa/
  http://bip.drukkol.pl/index.php?id=116
  Drukarnia, w której prezesuje Pan Kajetan jest częścią grupy kapitałowej PKP, spółką z większościowym udziałem
  http://pkpsa.pl/grupa-pkp/spolki-grupy-pkp.html
  http://pkpsa.pl/pkpsa/nadzor-wlascicielski/Wykaz-Spolek-GrupyPKP.html
  Pan zaradny radny PO Kajetan w swoim oświadczeniu sam przyznaje ile stołeczków prezesa można było jednocześnie zajmować?
  i dalej…
  http://www.krs-online.com.pl/myslowickie-centrum-zdrowia-sp-z-o-o-krs-299522.html
  http://www.mcz.myslowice.pl/zarzad.html
  Jest natomiast zastanawiające, że te informacje o Gornigu zostały akurat wyciągnięte w tym czasie kiedy 20.01. I-P zacytował „radosny wpis” Pana Kajetana na FB – „Odnosząc się do zarzutów dotyczących łamania prawa podczas powoływania członków Rad Nadzorczych w gliwickich spółkach miejskich trzeba jednoznacznie powiedzieć: doszło do złamania prawa przez Prezydenta Miasta”, a następnego dnia I-P skierował zawiadomienie do prokuratury. Można zatem oczekiwać, że w najbliższym czasie nastąpią kolejne działania, a organy kontroli będą musiały jednoznacznie rozstrzygnąć opisywane sprawy!

 3. Przywołany Pan jest takim samym nierobem i cieniasem jak pozostali przestępcy. Zadajcie sobie pytanie czego dokonał? Oprócz wlizywania się na siłę i zazwyczaj w żenującym stylu, pobierał kaskę z tego sameo bankomatu co jego starsi i bardziej skorumpowani kolesie.

 4. Do ciekawostki Pana należy jeszcze dodać, ze z miasta tego pochodzi v-ce premier Bieńkowska dlatego tam taki klimat;)
  Myślę Panie Darku, że powinien się Pan koncentrować jednak nad ratuszowym łamaniem ustawy antykorupcyjnej, której poświecił Pan swój drogocenny czas, a nie rozpraszać nad jakimś „inaczej zaradnym” Kajetanem z peowskiej sekty. To przecież działka nijakiego Budki, to może i on popisać się nareszcie swoim własnym talentem:
  http://niezalezna.pl/51049-po-partia-oszustow-i-zlodziei-zaczyna-sie-sprzedaz-szpitali-za-bezcen

 5. Ciekawe interpretacje są zawarte w piśmie udostępnionym przez Pana prof. Marka Berezowskiego, a mianowicie 8.12.2011r. ówczesna sekretarz stanu w KPRM Pani Julia Pitera jednoznacznie stwierdza analizując fakt ZGŁOSZENIA prezydenta miasta na stanowisko członka RN KSSE S.A. przez radę miejską na mocy uchwały NR IV/91/2007: „należy uznać, iż nie doszło na naruszenia przepisów ustawy antykorupcyjnej”.
  Skoro by tak jednak było, to po co sam prezydent miasta Gliwice 5.12.2013r. w wydanym przez siebie zarządzeniu dot. zasad nadzoru właścicielskiego, w załącznikach (słynnych postanowieniach) pisze, że zgodnie z art. 6. ust. 1 ustawy antykorupcyjnej to PREZYDENT MIASTA (czyli organ wykonawczy gminy) DOKONUJE ZGŁOSZENIA REPREZENTANTÓW gminy!
  Warto w tym miejscu zauważyć, że od września 2013r. wojewoda śląski milczy właśnie w sprawie zgodności z prawem m.in. tejże uchwały rady miejskiej i zastrzeżeń dot. złamania ustawy antykorupcyjnej przez prezydenta.
  Mamy zatem dwa biegunowo rozbieżne stanowiska (ZASADNICZE ROZBIEŻNOŚCI), natomiast nie ulega wątpliwości, że w grudniu 2011 roku, sekretarz stanu swoim pismem dała legitymizację dla działań prezydenta, a następnie takie same sformułowania pojawiły się w słynnym oświadczeniu UM z listopada 2012r. firmowanym przez rzecznika Marka Jarzębowskiego.
  Zestawienie tych dwóch istotnych dokumentów prowadzi do wniosku, że jednak interpretacja prawna zaprezentowana przez minister z KPRM Panią Julię Piterę, nie znajduje aktualnie potwierdzenia w stanowisku prezentowanym przez prezydenta miasta. Nasuwają się kolejne pytania…czy pismo Julii Pitery w rzeczywistości stanowiło odzwierciedlenie oficjalnego stanowiska organu nadzoru kończącego postępowanie kontrolne w tej sprawie, gdyż w pierwszym zdaniu wyjaśnia, że dotyczy „organizacji ruchu pojazdów ciężarowych w centrum Gliwic”.

  • Pismo – wszystko na to wskazuje – stanowiło odpowiedź i zakończenie postępowania w sprawie przywołanej na początku. Być może ta kwestia była jedną z poruszonych. Niestety w sam list skierowany w tej sprawie i bieg tejże redakcja nie ma wglądu.
   Z całą pewnością jednak Julia Pitera popełniła błąd, który najwyraźniej popełniają wszyscy prawnicy – a w zasadzie błędy – uznała że obywatel musi się mylić w interpretacji prawa oraz zaufała „najlepszym samorządowcom z Gliwic” bo jakże mogliby oni popełnić „taakiii” błąd. Niestety, odnoszę wrażenia, że działa to według najprostszego z możliwych schematów: lekceważenia „zwykłych” petentów i urzędniczej arogancji.
   Co do interpretacji prawnych, ciekawym przyczynkiem jest tu fakt, że wspólniczką radnego Gorniga w „sprawie mysłowickiej” również jest prawniczka, uchodząca za bardzo dobrą. Wygląda na to, że najskuteczniejszymi zabójcami demokracji mogą być dziś właśnie prawnicy. Gorzka to konstatacja, ale analiza tego co dzieje się w Gliwicach, nie pozostawia złudzeń.

 6. Na uwagę również zasługuje fakt, że niezwłocznie po przekazaniu do opinii publicznej tych informacji zabrał głos sam zainteresowany tj. radny, prezes, Kajetan Gornig oraz władze miasta i spółki, natomiast w przypadku prezydenta miasta jest kompletne milczenie!

 7. o dziwo nawet ta redakcja widziała potrzebę opublikowania tych informacji, a w przypadku informacji na temat gliwickich władz, cały czas jest cenzura i blokada medialna – to musi dawać wszystkim do myślenia
  http://infogliwice.pl/?p=17789

  • Za serwis Infogliwice.pl odpowiedzialna jest firma 26media.pl – która na zlecenie UM tworzy również TV Express MSI. Mam więc poważne wątpliwości co do bezstronności tej redakcji.

 8. zawłaszczona POlska | 25 stycznia 2014 at 4:17 am | Odpowiedz

  ile buty, arogancji i pogardy dla społeczeństwa jest w tych ludziach?
  powinien podać fakt do sądu, że nierzetelnie opisał wszystkie zajmowane stanowiska i za mało wyartykułował koincydencję procesów – okres pełnienia funkcji radnego Platformy Obywatelskiej w powiązaniu w datami obejmowania – zawłaszczania – wszystkich lukratywnych posad!
  kto dał radnym platformy prawo do zawłaszczania publicznego majątku, czy pełnienie funkcji radnego automatycznie oznacza, że dodatkowo przynależą im co najmniej dwa stanowiska prezesa zarządu w państwowych spółkach?
  ilu jest młodych, zdolnych i wykształconych Polaków, którzy nie mają pracy i za co żyć, czy mają oni równe szanse na znalezienie takiej pracy, zajmowanie takich stanowisk? a ci się uwłaszczają na majątku państwowym, śmieją się i jeszcze mają czelność pouczać innych!!! Dla kogo jest Polska, czyją jest własnością: czy to jest prywatny folwark partyjnych działaczy, niestety rzeczywistość dowodzi, że tak. Ale nie można się z tym godzić i pozostawać obojętnym! Ludzie muszą się wreszcie otrząsnąć i powiedzieć DOŚĆ TEGO! Nie będziemy dłużej dla Was jedynie motłochem do lekceważenia i pogardzania.
  Uczciwy człowiek chciałby mieć choćby jeden stały etat, a tu się okazuje, że jedna osoba może pracować jako radny, prezes spółki z grupy PKP, dodatkowo prezesować w centrum zdrowia, a jeszcze do tego być prokurentem w następnej spółce, czyli w 4 miejscach jednocześnie! umiejętność bilokacji to za mało! To jest m.in. rzeczywista przyczyna bezrobocia i biedy, a także prawdziwy rak, który toczy nasze społeczeństwo – pajęczyna nepotyzmu, kolesiostwa, cwaniactwa i układów, które dzielą ludzi na beneficjentów i wykluczonych, którymi się pogardza.
  Dzięki I-P ludziom się pomału zaczynają otwierać oczy i poszerzać horyzonty myślowe, a władza ma świadomość społecznej kontroli. Potrzeba jednak więcej takich osób, więcej determinacji i woli walki o sprawiedliwość. O sprawiedliwość rozumianą bez wypaczeń, nie w kategorii pustych sloganów i cynicznych haseł Jarosława K, lecz opartej na prawdzie i uczciwości wobec ludzi. Czy moja opinia jest odosobniona, czy więcej ludzi tak myśli?

  • marianandrzejczak | 25 stycznia 2014 at 7:27 am | Odpowiedz

   KORYTO JEST NAJWAŻNIEJSZE
   http://www.youtube.com/watch?v=S6Er317X2TE

   Tak myślą miliony. Gliwice to mały element SSalni zawłaszczony przez kliki którym My pozwalamy funkcjonować.
   Bez naszej pomocy ci ludzie poszliby do pożytecznej roboty na Strefę sukcesu a nie członkowali w Piaście ,spółkach miejskich itp.
   System w RP jest winien tej sytuacji. Przez oddanie władzy (z wygodnictwa) ale i z premedytacją samorządom pozwala na takie status quo. Dlatego zauważcie jak politykierska banda od tyłu wprowadza się do Samorządów. W nim są pieniądze i władza a nie w Sejmie. Tam jest się na świeczniku a tu można stosować technikę kija bądź marchewki. Szlag mnie trafia gdy widzę w sklepach skarbonki z prośbą małych dzieci o wsparcie na leczenie. Tysiące takich skarbonek.
   Gdy wówczas przypomnę sobie Prezesa Trzy w jednym ma prawie pół miliona złotych dochodu(za co?) to czuję ostatnią pogardę i życzę udaru ,wylewu by zrozumieli i pojęli inne priorytety . Czepiłem się tej gliwickiej lewicy bo im nie przeszkadza czerpanie z lokacji członka w Piaście czy tebeesie gdy miliony nie mają 10-zł.
   To się źle skończy i przed tym ostrzegam gdyż społeczna granica jest już za mocno rozciągnięta. Tak tak..to jest zgodne z prawem i nic Wam nie wolno …ba nie można zarzucić oprócz faktu że to nieetyczne i niesprawiedliwe.

   Co najgorsze milczycie bo doskonale wiecie że to ja ,My mamy rację.
   Nie czuję do Was nienawiści . Czuję ogromną pogardę ..

 9. Jaki to logiczny klucz udzielania pomocy publicznej firmowany przez Radę Miasta funkcjonuje w ważnym interesie podatnika?

  http://infogliwice.pl/?p=15786
  69 POCH S.A.umorzenie ważny interes podatnika 387 214,00
  To nie jest Polska Firma!

  92 Wójcik Janusz, Anna zwolnienie z podatku od nieruchomości na
  podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XXXIX/1147/2010
  45 973,20
  20 Fabryka Drutu Gliwice Sp. z o.o. obniżona stawka podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr
  XIII/248/2011 10 270,59

  Zarządzana przez Prezesa Bogdana Traczyka ARL
  5 Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. zwolnienie z podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr
  VII/164/2007 718 530,10
  Wynik ekonomiczny : 2011/2012
  10 Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. 01.01.2011- 31.12.2011 961 672,68 na kapitał zapasowy
  Różnica jest wynikiem? Z czego więc wynika płaca Prezesa w wysokości 239993,70 zł za rok 2013 bo z ekonomiczną zasadnością takiego wydatku raczej niewiele to ma wspólnego.
  Z matematyką zawsze byłem na bakier lecz tu analiza jest prosta.
  Skoro ARL przyniósł 961672,68 zł dochodu ,miasto dołożyło do tego 718530,10 zl to realny zysk zarządzanego przez Bielszczanina ARL wynosi różnicę? Gdy do tego dołoży się płacę efekt zadziwia. Do tego jest jeszcze kosztotwórcza Rada Nadzorcza .

  58 Miejski Zarząd Usług Komunalnych zwolnienie z podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr
  XV/286/2011 128 368,10
  59 Miejski Zarząd Usług Komunalnych obniżona stawka podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr
  XIII/248/2011 226 352,62

  95 Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa
  Społecznego Sp. z o.o. umorzenie ważny interes podatnika 15 182,00

  Pomoc miasta idzie odmiennymi od realiów wolnego rynku drogami.
  Nie miasto pomocy tej udziela tylko my mieszkańcy ale to już inna kwestia.
  Po co utrzymywać podmioty które nie mają przełożenia na ekonomiczne efekty? Co skłania Radę Miasta do corocznej pomocy Technoparkowi czy prywatnym firmom tenisowym?
  Prosiłbym o odpowiedź przedstawicieli Rady Miasta Gliwice na forum IP

  Nie poruszam tu sprawy milionów dla GM OPEL i groszy dla Bumaru.

 10. Wiadomo teraz skąd w Polsce narastające bezrobocie i bieda ! Posłowie PO i urzędnicy samorządowi zajmują nienależne im stołki- bezczelnie łamiąc ustawę antykorupcyjną i kominowa lub prowadzą działalność gospodarczą, pompują w swoje spółki nasze publiczne pieniądze ! Przykład idzie z góry. Były Rzecznik Rządu Graś był nieuchwytny dla mediów odkąd Prokuratura zaczęła prowadzić śledztwo w sprawie złamania przez niego ustawy antykorupcyjnej – żeby nikt z przedstawicieli mediów nie zadał na wizji niewygodnego pytania. Następnie porzucił zbyt medialną dla kłamcy funkcję i poświęca się teraz tylko Partii. Wychodzi na to, że posłowie PO do tej pory nie wiedzieli ,że istnieje ustawa antykorupcyjna i kominowa .Dowiedzieli się dzięki I-P no i maja problem ! Przy takiej skali przestępstw jaka ma miejsce w Gliwicach partie opozycyjne i nawet ZALEŻNE media nie będą miały wyjścia i zaczną prześwietlać posłów PO w temacie łamania przywołanych wcześniej ustaw. Nikt nie chce otworzyć tej puszki Pandory ale mitologia napawa nadzieją, bo ta jednak została otworzona a gliwicka jest niewygodna tylko dla naszych samozwańczych Bogów!

 11. Miałem ambitny plan sporządzić dzisiaj schemat połączeń towarzyskich i biznesowych, istniejących w Gliwicach. Zrezygnowałem po kilkunastu minutach. Ilość tych połączeń mnie przeraziła. Gdyby oprócz styku władza-spółki miejskie doliczyć jeszcze związki ze spółkami prywatnymi, to powstałaby przeogromna siatka kontaktów i zależności.

  • Proszę z tego pomusłu nie rezygnować! Dla Gliwiczan jak i dla NIK będzie jak znalazł !

  • marianandrzejczak | 25 stycznia 2014 at 9:34 pm | Odpowiedz

   Trzy lata temu to zrobiłem.
   Faktycznie poraża choć nie zastanawia i nie dziwi.

   W ten czas przybyło ,ubyło i się trochę zmieniło więc może jednak zrób to.
   Dane będą nowsze…choć te już podaje IP w swoich tekstach

 12. Radny Gornig grozi pozwami sądowymi. Wygląda na to, że ma bardzo biegłych prawników pod ręką, tacy są szybcy. Czy ktoś wie, jak radny Gornig zareagował, kiedy pewien modelarz, ksywa „Kurier nr 1” lub „Ostatni Kurier”, zmanipulował jego oświadczenie w/s referendum? Czy wtedy radny G. skierował pozew do sądu, choćby zagroził, a może dał klapsa panu Kubitowi, redaktorowi z magistrackiej łaski?
  Jestem ciekaw, jak skończyła się ta historia wycierania bruku nazwiskiem radnego Gorniga. Chyba, że manipulacji i nieuprawnionego użycia słów radnego nie było, może to jednak było uzgodnione? Cóż, wtedy ciekaw nie będę.

 13. Wiadomo milczał w końcu zaszkodziłby wiadomej osobie ale dobrze, że żrą się między sobą wyjdzie pewnie więcej ciekawych faktów na temat członków gliwickiej ośmiornicy.

 14. marianandrzejczak | 26 stycznia 2014 at 9:59 am | Odpowiedz

  Ludzie SYSTEMU to PATOGEN żerujący i nic tu nie pomoże tylko silna dawka mocnego antybiotyku..

  Nowa elita styropianowa ,nowa oligarchia,kapłani wolnego rynku z Knurowa(PRUiM) Wypaść się czyimś kosztem i załapać ,zassać kasiorę i nikt i nic mnie nie obchodzić.
  Szukać cwanych prawnych podejść to idea.Tak wolno i to problem polskiej państwowości. Dlaczego takich „prywatyzacji płaszczykowych” nie monitoruje ABW? Uważam, że to niebezpieczne dla bezpieczeństwa Państwa pójdę dalej …to skrajnie niebezpieczne i szkodliwe.
  A niech się sądzą z” FAKTEM” Niedługo sami będą sądzeni FAKTYCZNIE Prawnikiem będziemy MY a nie żaden lewniczy kupiony ideolog szukający płaszczyków,kruczków czy interpretacji prawa które SEJM stanowi a służący w danej chwili wynajmującemu go Panu.

  Najpierw samorządy pchają w medyczny podmiot a potem ktoś to ratuje z innego miasta. Członek jakiejś Rady.
  Puszka Pandory i ja za to Panu dziękuję.
  Pan tę puszkę otworzył chcący czy nie ..dziękuję..
  Szlag mnie trafi na to Państwo i ten system.
  Kiedy my przejrzymy na oczy i ukręcimy łeb tej systemowej Hydrze SSania.
  Patrzcie jak się poumieszczali. W Mysłowicach nie w Gliwicach.
  Myślą że nikt się nie dowie? I co z tego że to zgodne z prawem?

  PRUiM ,GCM cd….

 15. http://www.imsig.pl/szukaj/osoba,KAJETAN,GORNIG,aec8bbff7e6
  w ilu miejscach się usadowił funkcjonariusz publiczny – gliwicki radny platformy obywatelskiej

 16. http://infogliwice.pl/?p=17789
  tylko 8 osób skomentowało tekst
  http://www.itv.gliwice.pl/artykul.php?id=2899
  może czas postawić publicznie te pytania

 17. potwierdzają się wszelkie wcześniejsze komentarze, że siła mediów polega na tym, aby informacja trafiła do szerokiego kręgu odbiorców i była podana w rzetelny sposób!
  Radny Kajetan sam się zawiesił, aby nie obciążać platformy,
  http://www.24gliwice.pl/wiadomosci/?p=58059
  Czy Pan Kajetan zrozumiał swój błąd, sprawa jest POważna
  niemniej zawieszenie członkostwa w partii nie jest końcem, ale dopiero początkiem sprawy

 18. A Aleksandra Sniezek, czlonek zarzadu Olk-Med, to konkubina Kajetana Gorniga, tak?

 19. Cóż przykład idzie z góry. Daj Pan spokój.
  http://www.start2012.org/turkusowe_listy,15,p0.html

Pozostaw odpowiedź sss9 Anuluj pisanie odpowiedzi

Your email address will not be published.


*