Czy tylko konieczna wycinka?

Przygotowania do budowy odcinka śródmiejskiego DTŚ w Gliwicach ruszyły. Wyburzenia, także starych, wrośniętych w krajobraz miasta kamienic, postępowały od dawna, nawet bez decyzji administracyjnych.

wycinkad

Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej zostało wydane przez wojewodę 25.06.2012. Od dwóch tygodni trwa wycinka drzew. Ze smutkiem oglądam codzienną rzeź drzew. Choć trudno, ale rozumiem jakoś wycinkę w śladzie planowanej drogi, jednak z niepokojem obserwuję akcję „wycinania jak leci”.  Zgodnie z informacją otrzymaną z DTŚ, do wycinki przeznaczono drzewa objęte  inwentaryzacją  dendrologiczną.  Przewidziano 7685  drzew. Niestety niewiadomo, jakie oznaczenia stosowane są przy wyrębie. Na pewno wycinane są drzewa z zielonymi kropkami. O tych oznaczeniach pisał już kiedyś Andrzej Pieczyrak: http://www.wiadomosci24.pl/artykul/wyrok_w_kolorze_nadziei_44239.html

Wiadomo już, że ten skądinąd optymistyczny znaczek to pocałunek śmierci, zastanawia jednak, że pozbawiane są gałęzi (wstęp do całkowitego wyrżnięcia) drzewa nieoznakowane.

Podczas spacerów, kiedy dokumentuję rzeź drzew, zauważyłam pojawienie się palików geodezyjnych. Obecnie są widoczne w połowie trawnika na terenie Palmiarni, czyli wszystkie drzewa wzdłuż jej płotu (bez oznakowań!) znikną. Potwierdzają to drwale, którzy ze śmiechem obiecują „wyrżnąć wszystko jak leci”.

Na wizualizacji odcinka o którym piszę, drzewa dumnie są, a z pewnością wielkość ich nie sugeruje nasadzeń proinwestycyjnych.

http://katowice.gazeta.pl/katowice/51,72739,13055474.html?i

Proszę spojrzeć jak blisko Parku Szopena i wspomnianej Palmiarni znajdzie się droga. Jeśli wierzyć zapewnieniom Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (postanowienie z dn.30.01.2012) – ”substancje (pył PM 10, CO2, SO2, NO2, amoniak, benzen, ołów) wprowadzane do powietrza na etapie eksploatacji drogi nie będą przekraczać standardów środowiskowych – w procedurze obliczeniowej wykazano, co prawda, przekroczenie wartości dopuszczalnych NO2, ale nie wykroczą one poza pas drogowy”. Pytanie nasuwa się samo: będą takie grzeczne, czy są takie mądre??

Przypominam również, że tereny na których ma być budowana DTŚ leżą na obszarach zagrożonych powodzią, a pod względem geologicznym mamy do czynienia z występowaniem kurzawki.

Nieistotny jest fakt, że nadal toczy się postępowanie odwoławcze  w sprawie raportu oddziaływania na środowisko, na podstawie którego wydawano decyzje administracyjne, pozwalające na budowę DTŚ. Co więcej, decyzjom tym nadawano rygor natychmiastowej wykonalności, jakby niewystarczającym był fakt, że zgodnie z art. 159 § 1 k.p.a. wszczęcie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej nie wstrzymuje wykonania tej decyzji.

Mirella Czajkowska – Turek

6 Comments on "Czy tylko konieczna wycinka?"

  1. Nie wykroczą poza pas drogowy, bo w Gliwicach nawet spaliny naszych włodarzy się słuchają! A Ci jak zwykle wychodzą przed orkiestrę…

  2. Tak wyglądały Gliwice przed wyburzeniem zabytkowych kamienic:
    http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ohwIve0bTcg
    Ci ludzie kiedyś będą musieli za to odpowiedzieć karnie.

  3. Ciekawe co to idiota pisał i czy aby nie podyktowano mu tego w urzędzie miejskim. Przecież są ruchy powietrza i to się na pewno przeniesie poza pas drogowy ale ciekawie będzie jak będzie powódź ciekawe kto będzie płącił za ewentualne zniszczone samochody lub domy.

  4. No jak to kto?My!!!Za wszystkie błędy zapłacimy my mieszkańcy!Ale ważne,że plan zostanie zrealizowany.Po trupach do celu.To tak po gliwicku…

  5. Park Chopina polegnie, palmiarnia straci swój urok. Wyrok jest wykonywany. Po trupach do celu. Są tacy, którzy zacierają ręce, bo będą 10 minut wcześniej u celu. Wszystko inne nie ma dla nich wartości. Typowe lemingi, nie tylko polityczne, także środowiskowe. Często jednak bywa, że życie przynosi zdarzenia, które otwierają oczy. Będzie już jednak za późno.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*