Gorąca dyskusja o systemie grzewczym w Pyskowicach

Na sesji w dniu 28 maja br. Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie powierzenia modernizacji sieci ciepłowniczej IDEA 98. Dyskusja była bardzo gorąca, przewodzili w niej radni opozycyjni: Arkadiusz Kolasiński, Marek Drobnicki, Joachim Morys i Andrzej Owczarek. Rzeczywiście potwierdziła się informacja, że spółka IDEA 98 z o.o. jest w stanie tzw. upadłości układowej od 2013r. Zaglądając do KRS spółki można wyczytać, że kapitał zakładowy spółki to nieco ponad 370 000 zł, a spółka ma zabrać się za realizację finansowania inwestycji modernizacji sieci oraz kotłowni, wymienników ciepła w Pyskowicach za ok. 11 mln zł. To mocno zastanawia i niepokoi… Dlaczego?

Dlatego, że to spółka zażyczyła sobie w drodze uchwały – na wniosek burmistrza wyrażenia zgody na wydłużenie umowy z gminą do 2037 roku w ramach dzierżawy całej infrastruktury ciepłowniczej. Należy zaznaczyć, że spółka jest związana z gminą od 2002 roku i ta umowa miała się zakończyć w 2022 roku.

Zadziwiające co najmniej jest to, że nie dokańczając obowiązującej umowy i bez rozliczenia spółki z ustaleń umowy, jest wola podpisania kolejnej umowy w trybie bezprzetargowym. Czy ktoś zrobił analizę ryzyka dla tej inwestycji w ramach innych możliwości prawnych tj. koncesji, partnerstwa publiczno-prywatnego, dzierżawy długoterminowej? Z informacji przedstawionej przez burmistrza wynika, że wcale takim aspektem nikt w Urzędzie się nie zajmował.

Okazuje się, że przy takim bycie prawnym spółki IDEA 98 i przy decyzyjności burmistrza Wacława Kęski skazani jesteśmy na tą spółkę, niezależnie od konkurencyjności na rynku.

Uchwała została podjęta przy głosowaniu imiennym, z wnioskiem takim wystąpił Radny Marek Drobnicki. W szczególności uchwałę tą poparli Radni: Andrzej Bąk, Jolanta Drozd, Józef Rubin, Krzysztof Łapucha, Waldemar Obłąk, Justyna Berta, Agata Żagiel, Andrzej Siuta i Marek Ochocki.

Warto zapytać każdego z wymienionych radnych czym to się kierowali przegłosowując tę uchwałę. Czy na pewno interesem gminy?.

To co ważne – z wypowiedzi burmistrza na sesji w 2010 roku wynika, że to firma IDEA 98 sprzedała udziały firmie francuskiej, co doprowadziło do zachwiania kondycji spółki. Poinformował on też wówczas, że wkład gminy wyniesie 6 mln zł z dofinansowaniem WFOŚ w ramach pożyczki w połowie umarzalnej. Pozwoli to na bezpieczeństwo energetyczne gminy i to gmina będzie mieć bezpośredni wpływ na cenę energii cieplnej.

Sprawa wróciła w lutym 2014 r. i zdaniem ówczesnych członków Komisji Gospodarki Komunalnej spółka IDEA 98 powinna przystąpić do II etapu uciepłownienia miasta w ramach obowiązującej umowy. Obecny na sesji RM Prezes IDEA 98 potwierdził konieczność modernizacji infrastruktury technicznej informując, że jest to ostatni moment przystąpienia do aplikowania o środki unijne w ok. 75% dofinansowania zewnętrznego.

Występuje na dzień dzisiejszy wiele niewiadomych – skąd taki pośpiech ze strony burmistrza Wacława Kęski i dlaczego nie zrobił on w tej sprawie nic od 2010 roku?. Rodzą się podejrzenia lobbingu na rzecz IDEA 98. Pozostaje nam duża niepewność, co zrobi teraz IDEA 98, a co odczujemy na własnej skórze przy regulacji cen za ciepło i w najbliższych sezonach jesienno-zimowych.

Waldemar Paszkowski

Be the first to comment on "Gorąca dyskusja o systemie grzewczym w Pyskowicach"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*