Jarzębowski musi odejść!

Są rzeczy i postępki, których nie usprawiedliwia nawet najostrzejsza kampania wyborcza czy polityczna rywalizacja. Takich właśnie czynów dopuścił się rzecznik prasowy Zygmunta Frankiewicza Marek Jarzębowski. Całą sytuację opisałem dokładnie w kolejnych tekstach na portalu info-poster.eu:

http://info-poster.eu/wirtualna-pajeczyna-wojtka/

http://info-poster.eu/postanowienie-sadu-w-sprawie-zazalenia-m-jarzebowskiego/ (stąd można ściągnąć treść postanowienia Sądu Apelacyjnego)

http://info-poster.eu/co-na-to-zygmunt-frankiewicz/

foto: www.24gliwice.pl

W związku z brakiem jakiejkolwiek reakcji Zygmunta Frankiewicza na przedstawione fakty rozpoczynam niniejszym kampanię zbierania podpisów pod następującą petycją w tej sprawie:

Prezydent Miasta Gliwice Zygmunt Frankiewicz

Szanowny Panie!

Marek Jarzębowski był właścicielem strony internetowej, na której publikowano obraźliwe i dyskredytujące Pana politycznych przeciwników treści. Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach nakazało mu między innymi przeprosić za to, a w toku są postępowania zmierzające do wytoczenia mu procesów przez osoby, których te działania dotyczyły. Jednak już samo postanowienie Sądu Apelacyjnego oraz ustalenie przez Sąd, że Marek Jarzębowski był właścicielem domeny, na której prowadzona była wspomniana działalność świadczą, że w sposób rażący naruszył on postanowienia Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2008 r.) i zgodnie z nią nie może pełnić swojej funkcji.

Oto, co mówią przepisy:

Art. 6. 1. Pracownikiem samorządowym może być osoba, która: 3) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Postanowienie Sądu powoduje, że Jarzębowski nie cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Art. 24. 1. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy dbałość o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne, z uwzględnieniem interesu publicznego oraz indywidualnych interesów obywateli.

Postanowienie Sądu udowadnia, że Jarzębowski nie dba o interes publiczny (kłamstwem podważa instytucję referendum), a tym bardziej nie uwzględnia interesów obywateli miasta (zwalcza ich posługując się kłamstwem).

Art. 24. 2. Do obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:

2) wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;

Postanowienie Sądu udowadnia, że Jarzębowski jest stronniczy

5) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami;

Postanowienie Sądu udowadnia, że Jarzębowski jest nieżyczliwy w kontaktach z obywatelami (posługuje się kłamstwem w celu ich zdyskredytowania)

Art. 30. 1. Pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, nie może wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy.

Postanowienie Sądu udowadnia, że Jarzębowski wykonywał zajęcia pozostające w sprzeczności z jego obowiązkami służbowymi, wywołując uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność. Wykonywał też zajęcia sprzeczne z obowiązkami wynikającymi z ustawy.

Art. 30. 2. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez pracownika samorządowego któregokolwiek z zakazów, o których mowa w ust. 1, niezwłocznie rozwiązuje się z nim, bez wypowiedzenia, stosunek pracy w trybie art. 52 § 2 i 3 Kodeksu pracy lub odwołuje się go ze stanowiska.

Postanowienie Sądu udowadnia, że Jarzębowski naruszył wskazane wyżej przepisy prawa. Winno to skutkować niezwłocznym rozwiązaniem z nim stosunku pracy bez wypowiedzenia. Rozwiązującym stosunek pracy z Jarzębowskim winien być prezydent miasta.

W związku z powyższym domagamy się stanowczo respektowania obowiązujących przepisów prawa i odwołania Marka Jarzębowskiego z funkcji rzecznika prezydenta miasta. Zwracamy również uwagę, że nie może się to wiązać z przeniesieniem go na inne stanowisko samorządowe. Rozwiązanie stosunku pracy z Markiem Jarzębowskim zgodnie z przywołaną ustawą powinno nastąpić w trybie natychmiastowym.

Załączam listy podpisów osób, które popierają niniejszą petycję.

Do wiadomości: Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Wygoda, Wojewoda Śląski Zygmunt Łukaszczyk, Marszałek Województwa Śląskiego Adam Matusiewicz.

Wzór listy do zbierania podpisów dostarczymy wraz z wszelkimi niezbędnymi informacjami po kontakcie na adres: protestspoleczny@gmail.com

Dariusz Jezierski

8 Comments on "Jarzębowski musi odejść!"

 1. Świetna inicjatywa .. zastanawiam się tylko czy nawet jeśli przyniesiemy Frankiewiczowi 150 tyś podpisów to on powie że to nie leży w jego gestii i sobie tym tyłek podetrze. Czy możemy na Frankiewiczu coś wymóc ?

 2. Czemu pisać „prezydent miasta Gliwice”, zamiast po prostu Zygmunt Frankiewicz?

  • Przede wszystkim dlatego, że pismo odwołuje się do uprawnień (i obowiązków) związanych z tą właśnie funkcją, przy czym najmniej istotne jest kto ją sprawuje.

 3. GOGOL PRZEJAZDEM | 3 listopada 2012 at 9:11 am | Odpowiedz

  ??Są rzeczy i postępki, których nie usprawiedliwia nawet najostrzejsza kampania wyborcza czy polityczna rywalizacja. ??
  JA – ADWOKAT DIABŁA
  Na świecie istnieje dobro i zło. Jak mamy poznać co dobre nie widząc zła ?
  Codziennie musimy mieć tą możliwość konfrontacji. A ukryte zło towarzyszy nam wszędzie .Często podstępnie ,zamaskowane. Dziś w XXI w. używa niestety też internetu i nick?ów. Jeżeli zostało odkryte i zdemaskowane – jest słabe, nam mocnym nie zagraża. Od dziś mu nie wierzymy.
  NIE WIERZYMY RZECZNIKOWI PREZYDENA GLIWIC. TO TAK JAKBYŚMY NIE WIERZYLI PREZYDENTOWI.
  Musimy tylko o tym pamiętać !
  Niech się wstydzi i czerwieni- niech pracuje za darmo, coś nam uczciwym jest winny.
  Można się zastanawiać, czy tu (na Ziemi) byłoby dobro bez zła, prawda bez kłamstwa, przebaczenie bez zemsty, i. t. d. . Miejsce Judasza jest określone, ale czy byłaby tak mocna nasza wiara bez Zmartwychwstania. Idźmy dalej , czy byłoby Zmartwychwstanie bez Judasza ?
  Nie On to kto inny. Po 30 srebrników kolejka długa?
  A czym się różni Wojtek od Judasza …?
  Dzięki Wojtkowi zło zostało w Gliwicach zidentyfikowane i odkryte !
  Gorszy jest ten który w obliczu zła umywa ręce, udając ,że nic się nie stało.
  Tych potępiajmy . Nie tylko od święta, ale i codziennie.
  Z tymi walczmy -nie od święta, ale codziennie?

 4. Dajcie chłopu spokój bo jest gotów skończyć z sobą jak Judasz.

  • Myślisz, że miałby w sobie tyle odwagi i poczucia winy, że targnąłby się na swoje życie jak Judasz ??? Myślę, że wystarczyłoby normalne przepraszam i rezygnacja ze stanowiska !!! Nic więcej od Niego nie chcemy… Nadstawił tyłka za Frankieiwicza to i w niego oberwał.

   • Chyba se chłopie ajery robisz.
    Honor?
    Przepraszam?
    Cesarze rzymscy mieli swoich Pretorian ,królowie błaznów i karłów.
    Adolf swojego Goebelsa.
    A on ci…..kogo przypomina?

Leave a comment

Your email address will not be published.


*