Jest odpowiedź Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA

Do organów JSW SA przesłałem w trybie dostępu do informacji publicznej następujące pytania:

  1. Na jakiej podstawie Rada Nadzorcza JSW SA powołała w skład Zarządu Spółki osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, co jest zabronione w art. 4 ust. 6 ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne? Proszę o przesłanie stosownych uchwał Rady Nadzorczej dotyczącej wszystkich członków Zarządu Spółki w formacie pdf.

  2. Kiedy (proszę o podanie dokładnych dat) i w jakiej formie JSW SA nawiązała stosunek pracy z poszczególnymi osobami wchodzącymi w skład Zarządu Spółki.

  3. Jakie było wynagrodzenie poszczególnych członków Zarządu Spółki w 2014 roku? Proszę o podanie wszystkich składników wynagrodzenia, włączając w to ewentualne premie, świadczenia rzeczowe itp. Jakie stawki obowiązują w chwili obecnej?

  4. Jakie było wynagrodzenie poszczególnych członków Rady Nadzorczej Spółki w 2014 roku? Proszę o podanie wszystkich składników wynagrodzenia, włączając w to ewentualne premie, świadczenia rzeczowe itp. Jakie stawki obowiązują w chwili obecnej?

Nadeszła właśnie odpowiedź na nie:

 

zarzadJSW

 

Pomijając formę odpowiedzi na pytania 3 i 4, której nie można wprawdzie uznać za udzielenie informacji publicznej (nie jest takową stwierdzenie kiedy i gdzie ukaże się taka odpowiedź) ale bliski termin pojawienia się właściwych danych czyni inne formy ubiegania się o informację pozbawionymi sensu, warto się skoncentrować na odpowiedziach na dwa pierwsze pytania.

Zaskoczenia nie ma żadnego. Od początku jasne było dla mnie, że przekonanie o zgodności z prawem sytuacji, w której prezes spółki z większościowym udziałem Skarbu Państwa może prowadzić działalność gospodarczą bierze się z manipulowania niefortunnie zastosowanym w ustawie pojęciem "pracownika" spółki, choć tak naprawdę wynikać powinno z wykładni art. 3 utawy kominowej. Pytania postawiłem w taki sposób, aby otrzymać po raz pierwszy na piśmie potwierdzenie tego, w jaki sposób interpretuje się prawo w przypadku spółki, w której większościowy udział ma Skarb Państwa. Będzie to miało podstawowe znaczenie dla wykazania całkowicie niedopuszczalnego manipulowania przez Ministerstwo Skarbu oraz Ministerstwo Gospodarki relacją lex generalis – lex specialis.

Oto w przypadku JSW SA przyjmuje się jako PEWNIK, że przepis ustawy kominowej jest lex specialis w stosunku do przepisu ustawy antykorupcyjnej (należy odrzucić wywód, że prezes nie podlega zakazowi prowadzenia działalności, ponieważ nie jest "pracownikiem" spółki), gdyż powinno się założyć (co będzie właściwsze), że art. 3 ustawy kominowej automatycznie znosi zakaz z art. 4 ust.6 ustawy antykorupcyjnej. Żeby nie wydłużać nadmiernie tego tekstu stwierdzę jedynie, że byłaby to w takim razie argumentacja całkowicie sprzeczna z tą, którą zarówno MG jak MS oficjalnie przyjmują (błędnie!) próbując uprawiedliwiać łamanie ustawy kominowej w związku z zasiadaniem w niedopuszczalnej ilości organów nadzoru poprzez stwierdzenie, że przepisy ustawy antykorupcyjnej są lex specialis względem kominowej. Wkrótce do tematu wrócę przedstawiając oficjalne – błędne! – stanowisko Ministerstwa Gospodarki w sprawie KSSE SA.

Podsumowując, nasze ministerstwa w zależności od tego co chcą usprawiedliwić – omijanie "kominówki" przez kontrakty menadżerskie, czy też jej łamanie przez zasiadanie w zbyt wielu radach nadzorczych, przyjmują całkowicie różne podejście do kwestii, który z przepisów jest lex specialis, to jest który z nich znosi (lub rozszerza) odpowiednie zapisy drugiego! 

W tej sprawie skieruję również pismo do obu ministrów i innych właściwych organów.

Dariusz Jezierski

Be the first to comment on "Jest odpowiedź Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*