Jest pomysł na BUK! Dawny ośrodek i Amfiteatr dadzą nadzieję chorym onkologicznie

dav

Szanowni Państwo, dzięki wsparciu Partnera Fundacji – firmy ZALIM Sp. z o.o. możemy Państwa zaprosić na koncert Joszka Brody, który odbędzie się w ten piątek (17 sierpnia) o godz. 19 za symboliczną opłatą 10 zł za osobę. Bilety można rezerwować na amfiteatr.buk@gmail.com

UWAGA! RUDZIANIE WCHODZĄ ZA DARMO. Wystarczy na powyższy adres podać nazwisko i ilość osób. To miejsce jest Wasze.

17 sierpnia 2018 roku o godzinie 18 będzie miało miejsce wydarzenie, którego znaczenia dla powiatów rybnickiego i raciborskiego, ale także dla całego Śląska, a nawet Polski nie sposób przecenić. Chodzi o uroczystą inaugurację działalności Fundacji na Rzecz Centrum Rehabilitacji w Chorobach Onkologicznych w Rudach k. Rybnika. Sama nazwa wskazuje cel jej działalności. Otóż dzięki przychylności właścicielki dawnego Ośrodka Wypoczynkowego „BUK” Pani Jadwigi Rybak, na blisko 10 hektarach jednego z najpiękniejszych na Śląsku terenów Parku Krajobrazowego Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych Rud Wielkich powstanie centrum, któremu podobnych próżno szukać w Polsce, a ciężko znaleźć i w Europie. To zamierzenie obliczone na lata, połączone z wieloma innymi działaniami na rzecz rewitalizacji i rekultywacji tego prawdziwego skarbu Śląska. Dodać należy, że cały obszar leży również w Pasie Natura 2000, a piękny bukowy i dębowy starodrzew zachwyca wszystkich, którzy tu trafiają.

 

Sam budynek dawnego ośrodka staraniami właścicielki został przebudowany, gruntownie wyremontowany i zaadaptowany na potrzeby Domu Seniora. „Nigdy dosyć dobroczynności” powtarza często Pani Jadwiga Rybak, która długo zastanawiała się nad przeznaczeniem nabytku, który najpierw wymagał wielu inwestycji, mających powstrzymać lawinowo postępującą degradację. „Udało się. – powiedziała Pani Jadwiga na pierwszym spotkaniu osób, które wejdą do Rady Programowej Fundacji. -Teraz można zacząć realizować największe marzenia. Jednym z nich jest to, aby pomóc ludziom, którzy walczą z rakiem i potrafią w tej walce zwyciężyć. Często zapomina się, że tu nie wystarczy terapia radykalna. Trzeba jeszcze długiej rehabilitacji. Trzeba wreszcie wyleczyć duszę. Samych chorych i ich rodzin.” To mądre słowa i dobrze, żeby wybrzmiały na samym początku.

Potrzeba większa niż inne

Kończy się szpitalna terapia, chirurgia, chemia, naświetlania… Nie kończy się doświadczanie raka. Pozostaje całkowicie odmieniona rzeczywistość, często pustka w środku i strach. Codzienny, dojmujący, czający się gdzieś w środku i czekający tylko aby zgasło światło. Oferowane w Polsce wsparcie jest iluzoryczne. I właśnie tu ma się pojawić Centrum Rehabilitacji w Rudach. Z założenia przeznaczone dla co najmniej kilkuset osób, ma oferować stałe wsparcie dla pacjentów w trakcie i po terapii nowotworów. Stawiać się tu będzie na terapię i psychoterapię, ale przede wszystkim na rehabilitację, rekonwalescencję oraz rekreację. Nie znaczy to bynajmniej, że naszych gości czekać będzie wyłącznie odpoczynek. Wręcz przeciwnie – turnusy w Centrum to będzie także, a może przede wszystkim, praca. Z dietetykiem, fizjoterapeutą, trenerem aktywności ruchowej, ale także jeśli trzeba z logopedą, stylistą, a nawet fotografem. Równomiernie będziemy pracowali nad ciałem i nad duchem. Aby było to możliwe, potrzebne są przede wszystkim czas, miejsce i zespół profesjonalistów. Mamy to wszystko.

Kiedy start?

To wszystko już się dzieje. Jesteście Państwo z nami in statu nascendi. Właściwą profilaktykę zaczynamy już jesienią. We wrześniu ruszą pierwsze profilowane turnusy rehabilitacyjne. Poprowadzone zostaną według autorskiej metody, opracowanej specjalnie dla Centrum Rehabilitacji. Początkowo nacisk będzie kładziony na pracę z psychoonkologiem i ekspertami we wszystkich dziedzinach, które mogą być istotne po przebyciu choroby nowotworowej. Stopniowo będziemy rozszerzać zakres interwencji i proponowanych metod. Planujemy doskonalić technologie stosowane w rehabilitacji, współpracując ściśle z Wydziałem Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej. Zdajemy sobie sprawę, że właśnie zaczyna się ciężka praca nad stworzeniem zupełnie nowej nie tylko na naszym rynku jakości.

Rehabilitacja onkologiczna

Zdefiniowana rehabilitacja onkologiczna właściwie w Polsce nie istnieje. Nie ma zatem kompleksowych programów jej stosowania, a tym bardziej finansowania. Stosuje się mniej lub bardziej doraźnie różne techniki rehabilitacji, nie tworząc z nich kompleksowego systemu. W przeciągu kilku lat mamy zamiar to zmienić. Aby było to możliwe potrzebna nam będzie pomoc lekarzy, psychologów i personelu medycznego, ale również dziennikarzy, artystów i polityków. Rak jest apolityczny i bez przekonań. Atakuje tak samo bezlitośnie nas wszystkich. Najbardziej jednak liczymy na zaufanie osób, którym chcemy pomagać. Razem będziemy sprawiać, że każdy kolejny dzień będzie mógł być lepszy.

Wierzymy, że w Rudach powstanie Polska Rehabilitacja Onkologiczna. I że stanie się jedną z najlepszych na świecie.

Kto za tym stoi?

Aby móc zrealizować wszystkie wymienione wyżej zadania, niezbędny jest zespół ekspertów z wielu dziedzin, którzy opracują, a zaraz potem wdrożą wieloletni program działania Centrum Rehabilitacji. Pozyskaliśmy dla tej idei najlepszych. W skład Rady Programowej Fundacji weszli między innymi:

  1. Borys Budka – poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

  2. Alina Choteborska – psycholog, specjalizująca się w pracy z pacjentami chorymi onkologicznie, supervisor

  3. Marek Gzik – dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej, radny Sejmiku Woj. Śląskiego

  4. Aleksandra Klich – zastępczyni redaktora naczelnego Gazety Wyborczej

  5. Piotr Kuczera – prezydent Rybnika

  6. Wiesław Rycerski – kierujący Oddziałem Rehabilitacji Narządu Ruchu GCR „Repty”

  7. Jan Sarna – dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii od jej początków

  8. Grzegorz Słomian – onkolog, ordynator Oddziału Onkologicznego Szpitala nr 3 w Rybniku

Pierwsze kroki

Najtrudniejsze są początki. Doskonale o tym wiemy i starannie zaplanowaliśmy nasze poczynania. Trwa właśnie proces rejestracji. Zaraz po niej zaczniemy od utworzenia NZOZ o kierunku rehabilitacja ze specjalizacją w kierunku onkologii. Poczynimy również starania w celu szybkiego zakupu najnowocześniejszej w świecie izraelskiej technologii leczenia otwartych ran i uśmierzania bólu. Rozmowy są w trakcie.

We wrześniu ruszą pierwsze profilowane turnusy rehabilitacyjno-rekreacyjne według autorskiego modelu opracowanego przez nasz zespół. Jednocześnie rozpoczniemy gromadzenie środków i wyposażanie gabinetów do fizjoterapii, prowadzonej w jak najszerszym zakresie.

Wraz z Gminą Rybnik rozpoczniemy kampanię informacyjną pod nazwą „NIE CZEKAJ RAKA”, propagującą świadome zarządzanie zdrowiem.

Do końca października wdrożymy całkowicie nowatorski, zakrojony na szeroką skalę i dostępny dla potrzebujących z całego kraju system ONKO-TELE-CURA. To absolutnie nowe na naszym rynku i przodujące w Europie rozwiązanie gwarantujące permanentne wsparcie osób chorych onkologicznie i rozwiązujące problemy związane z chemioterapią.

Od samego początku naszą działalność obejmujemy opieką naukową w celu wdrożenia nowych, autorskich metod i doprowadzenia do zdefiniowania i wdrożenia terapii onkologicznej.

Sami nie znaczymy nic

Żadne z wymienionych wyżej zamierzeń nie da się zrealizować, jeśli wokół idei nie zgromadzą się ludzie dobrej woli, wielkiej wiary i szczodrego serca. Pierwsi z nich pracują już od ponad roku, inni już weszli w skład Rady Programowej Fundacji. Kolejni wykonują mrówczą pracę w celu powołania NZOZ. Na następnych liczymy w NFZ, w organach władzy samorządowej, w mediach ale także wśród artystów. Wierzymy, że Amfiteatr Buk, organizując wydarzenia kulturalne o wielkim znaczeniu, stanie się istotnym wsparciem dla Fundacji i Centrum, ale także oddziałującym na cały region ośrodkiem kulturotwórczym. Będziemy od Państwa zbierali pieniądze za bilety. To prawda. Ale za to od razu odpłacimy Wam wieloma wzruszeniami I wartościową rozrywką, a w przyszłości dziełem, które przetrwa nas wszystkich. Wierzymy w tę ideę. Centrum Rehabilitacji w Chorobach Onkologicznych w Rudach koło Rybnika stanie się na wiele lat pomnikiem rozsądku, dobroci, troski o innych i przemożnej woli życia tych wszystkich, których idea jego powstania skłoni do działania.

Dariusz Jezierski

Be the first to comment on "Jest pomysł na BUK! Dawny ośrodek i Amfiteatr dadzą nadzieję chorym onkologicznie"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*