Komplet Wystąpień Pokontrolnych NIK

To ogromny, bardzo specyficzny materiał. Polecam go jednak uwadze tych wszystkich, którzy mają czas i ochotę samodzielnie wejrzeć w trzewia kontrolowanych podmiotów, lecz niekoniecznie chcą ich szukać na stronach NIK. 

Wszystkich, zwłaszcza swoich sympatyków, przestrzegam jednak przed formułowaniem pochopnych wniosków i ocen. Jak wiemy, trwa kampania wyborcza i strony mogą skorzystać z tzw. "trybu wyborczego". Swoje stanowisko i wnioski opublikuję jutro.

Już teraz również, zważywszy na próbę ozukania opinii publicznej oraz wagę ustaleń NIK, zapowiadam konferencję prasową, na którą zainteresowane media zaproszę w najbliżzy piątek.

Oto dokumenty:

UM Gliwice

PRUiM

PRUiM-MOSTY

PSiUO

GAPiR

ZBM I TBS

ZBM II TBS

dj

18 Comments on "Komplet Wystąpień Pokontrolnych NIK"

 1. No i wszystko jasne,protokół na okrągło.Treści zawierającej wiele nieprawidłowości prawie nikt nie przeczyta,a oceny cząstkowe tak,a te są pozytywne.Wydanie tego wiekopomnego elaboratu przed wyborami samorządowymi też o czymś świadczy

  • Nie do końca. Spośród konntrolowanych spółek zakwestionowałem przestrzegnie prawa w dwóch – PRUiM SA i PRUiM-MOSTY Sp. z o.o. – MOJE ZARZUTY POTWIERDZONO W 100%,  OBIE SPÓŁKI UZYSKAŁY OCENĘ NEGATYWNĄ. (widnieje zaraz na początku dokumentów). W dodatku publikacja Wystąpień Pokontrolnych na blisko 4 tygodnie przed wyborami to ostatni właściwy moment. Można jeszcze przedsięwziąć odpowiednie kroki w celu odkłamania „przekazu” płynącego z UM. Oczywiście podejmę je.

 2. moja uwaga dotyczy raportu w zakresie UM Gliwice.

  • Tu też pewne wyjaśnienie – aby wszystkie procedury i zachowania UM zostały ocenione negatywnie, musiałby nastąpić dosłownie paraliż prawny tej sfery. W dalszym ciągu jednak przypadki szczególnie rażącego łamania prawa dotyczą kilku spółek. Podkreślę – to 2 spółki na 6 kontrolowanych. NIK nie poddała kontroli niektórych spółek wymienionych przeze mnie (kontrola była wybiórcza), w których równiez dochodziło do łamania prawa. W wypadku ich kontroli byłoby tych negatywnych ocen więcej i to mogłoby wpłynąć ewentualnie na zmianę oceny UM. Wystąpienie Pokontrolne dotyczące UM zawiera tak potężną ilość poważnych zarzutów, że naprawdę istnieje wiele kroków prawnych, które można podjąć. Decyzje nie mogą jednak być w tym przypadku pochopne.

    

    

 3. Mam nadzieję,że wreszcie mieszkańcy może się przebudzą i idąc do urn wyborczych podejmą właściwą decyzję.Przy każdej okazji podpowiadam to znajomym i powinowatym.

 4. Znaczy się zrobili tak, żeby i wilk i koza były całe. Jednym słowem po prostu PO dogadało się z Frankiewiczem

  • Nie, tu nie mogę się zgodzić. Wystąpienia są miażdżące i nie pozostawiają wątpliwości co do nadzoru właścicielskiego w PRUiM SA i PRUiM-MOSTY Sp. z o.o.

 5. Panie Dariuszu, niech Pan streści w kilku punktach wnioski pokontrolne NIK.

  • Trochę cierpliwości. Wszystko będzie, ale żadne pochopne wnioski nie mają prawa się pojawiać. W myśl zasady „raz, a dobrze” 😉

   • Nie, chodzi mi o to, zeby napisac w artukule: spolka A – pozytywnie, spolka B – negatywnie, itd.

    • A kto tak chce napisać? Bo na pewno nie ja – mnie interesowały z kontrolowanych spółek dwie, których funkcjonowanie pod względem przestrzegania prawa kwestionowałem. Do tego też się odniosę.

     • A czy nie zasiadali w tych spólkach i nie brali za to zasiadanie kasy magistraccy notable? "Ocena pozytywna" samego UMu "mimo nieprawidłowości" nie jest więc miarodajna w odniesieniu do działań prezydenta i jego wpływowych podwładnych, jako nadzorujących negatywnie ocenione jednostki. Negatywna ocena choćby jednej tylko skontrolowanej przez NIK spółki podległej UMowi jest więc wystarczająca do dokonania negatywnej oceny całości zarządu miasta.

      Analogicznie, rodzice, choć sami nie dokonali przestępstwa, czy nie spowodowali szkód, to jednak odpowiadają prawnie i materialnie z przestępstwa swoich nieletnich dzieci, szczególnie gdy sami te swoje dzieci do przestępstw skłonili.

 6. Pozytywna dzialanosc spolek mnie nie obchodzi, bo ich obowiazkiem jest dzialac zgodnie z prawem, dlatego nie ma potrzeby publikowac takiego raportu. Interesuje mnie negatywma ocena, bo to swiadczy, ze dzialanie spolki jest niezgodne z prawem.

 7. Sylwetki bohaterów wystąpień pokontrolnych w okolicznościowej fotografii

  http://www.24gliwice.pl/wiadomosci/wp-content/uploads/2014/07/dscf3717-001-510×287.jpg

   

   

   

  • Czyż to nie jest piękne 😀

   "Ponadto NIK, nie zgadza się ze stanowiskiem, iż Pan H. Małysz jako Przewodniczący Rady Nadzorczej PRUiM-Bet sp. z o.o. nie posiadał możliwości weryfikacji decyzji Zgromadzenia Wspólników tej spółki, tym bardziej że były to jego własne decyzje podejmowane przez niego w swojej drugiej roli, gdy występował jako przedstawiciel jedynego wspólnika (PRUiM S.A.) na posiedzeniach Zgromadzenia, będąc równocze śnie Prezesem jednoosobowego Zarządu PRUiM S.A."

   • albo to, no po prostu cymesik 😀

    "Przyznanie nagrody rocznej uzasadniono, m.in. dużym zaangażowaniem Wiceprezesa w zarządzanie Spółką, osobistym zaangażowaniem w kontrakty, w których pełnił funkcję kierownika budowy, osobistym pełnieniem nadzoru, rozwiązywaniem problemów technicznych, uczestnictwem w radach budowy oraz fachową wiedzą techniczną i wysoką kulturą osobistą Wiceprezesa. Uzasadnienie nie uwzględniało jednak przesłanek określonych w § 3 ww. regulacji, takich jak: zysk netto, rentowność majątku, rentowność kapitału własnego, wskaźniki płynności, zysk nettoprzypadający na jeden udział oraz innych wskaźników i danych, np. pozycją przedsiębiorstwa na rynku usług, które były wymagane w związku z § 5 ww. regulacji".

Leave a comment

Your email address will not be published.


*