Liberum veto PUP!

non vidit mira qui non vidit maria
Kto na morzach nie bywał, ten dziwów nie widział

Misją Powiatowych Urzędów Pracy jest skuteczna realizacja zadań w zakresie promocji zatrudnienia łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Bezrobotnym w rozumieniu przepisów Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jest osoba poszukująca zatrudnienia,……….

Zatem osoba osiągająca dochód 1181,38zł na rękę w rozumieniu tej ustawy jest osobą ?ROBOTNĄ? gdyż pracę z ?DOCHODEM? – posiada

Ustawodawca nie wspomina o zależności praca / dochód gdyż pracujemy nie dla faktu posiadania pracy a dla osiągania dochodów z tej pracy, mających wystarczyć na podstawowe potrzeby i rozwój jednostki lub rodziny.

Nie wszyscy widać w PUP rozumieją problem poza pustym ?gadaniem?, a przecież problematyka nieosiągania dochodu jest im znana z racji ?służby? ludziom w tragicznej sytuacji.

Po analizie wnioskuję, że ?DYREKCYJNE? URZĘDY PRACY myślą o sobie, o tym co posiadają oraz jaki dochód uzyskają. Bezrobocie to DZIAŁ gospodarki bez którego to Urzędy Pracy byłyby zbędne.

Jak kilkuletnie dodatkowe dochody SZEFA PUP mają się do wypowiedzianej W dniu 11.03.2011 opinii?

W TYM ROKU SYTUACJA FINANSOWA URZĘDÓW PRACY JEST BARDZO ZŁA
Bezrobotnych więcej, pieniędzy mniej. „Stoimy w martwym punkcie”
W ostatnich miesiącach bezrobocie w Gliwicach wzrasta, tak jak w całym kraju
www.24gliwice.pl/wiadomosci/?p=29701

Jak jest?

Ze statystyki PUP wynika , że bezrobocie rzeczywiście wzrasta .Zasiłek dla bezrobotnego powyżej 20 lat pracy wynosi 860,40 złotych brutto (740,96 złotych netto) w okresie pierwszych trzech miesięcy jego pobierania; 675,60 złotych brutto (591,80 złotych netto) w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku. Co w przypadku gdy 55 latek nie znajdzie jednak zatrudnienia? NA ŚMIETNIK…

http://www.youtube.com/watch?v=S6Er317X2TE od 2minuty 20 sekundy

Są niestety i naiwni wracający do kraju dobrobytu by przeżyć koszmar,

link do rozmowy z urzędniczką PUP w jednym z miast, dającą świadectwo zakłamanej propagandy NeoCwaniaków: http://www.youtube.com/watch?v=mBZ3cpY9czw

Przekazując do publicznej wiadomości w 2011 r materiał pt. ?analiza gliwickiego magistratu, czyli hulaj dusza piekła nie ma, jest prawo? natknąłem się przypadkiem na zależność wzrostu dochodów lokalnych ?książąt? od skuteczności kryzysu.

Im bardziej kryzys doskwiera gliwickiemu społeczeństwu, tym większe dochody ONI uzyskują przez samonagradzanie a niekiedy, jak rzecz ma się właśnie z Dyrektorem PUP, za zarządzanie unijnymi programami.

W tych programach zabezpieczono środki na wypłatę dla prowadzących i nie ma w tym nic złego (wszystko jest w porządku). Tylko dlaczego taki wzrost dochodu uzyskał właśnie dyrektor a nie referenci?

Moja Wykładnia!

Zewnętrzne dodatkowe środki dla wzrostu uposażenia urzędnik może pozyskiwać w ramach pracy na swoim stanowisku za zarządzanie projektami unijnymi, pracując w Agendzie której te projekty dotyczą czyli Jednostkach Organizacyjnych Miasta Gliwice?

Objawienie objaśnieniem!!!

Cytat: Wypowiedź dyrektora PUP z 11 marca 2012 r. dla portalu 24gliwice dotyczyła między innymi sytuacji finansowej PUP, w jakiej urząd ten znalazł się w 2011 r. „Środki z państwowego funduszu celowego na aktywną pomoc bezrobotnym, jakim jest Funduszu Pracy, zostały zmniejszone o 2/3. PUP podjął działania, aby pozyskać dodatkowe pieniądze z innych źródeł, między innymi z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ten sposób udało się ściągnąć do Gliwic dodatkowe środki w wysokości prawie 6 mln zł, co pozwoliło na aktywizację zawodową dodatkowo ponad 1000 bezrobotnych. Przywoływane zwiększenie uposażenia dyrektora PUP i jego zastępcy ma swoje źródło w wynagrodzeniu za zarządzanie projektami unijnymi, z których pochodzą dodatkowe środki.”

Forma uzyskania dodatkowego dochodu ma ze sprawiedliwością i logiką niewiele wspólnego a dochód przekracza wielokrotnie zasiłek dla bezrobotnych, stanowiący jedyne źródło finansowania się wielu osób, które prowadzi PUP a nadzoruje Dyrektor . Najwyraźniej i ten ?DZIAŁ gospodarki? też podlega znanemu procesowi.

Bezrobotnych więcej, pieniędzy mniej. „Stoimy w martwym punkcie”

Bezrobotnych więcej pieniędzy mniej a Dyrektorowi przybyło „Nie stoi w martwym punkcie”

Szef Powiatowego urzędu Pracy w Gliwicach

Rok 2009 to dochód 96946,79 zł

http://www.um.gliwice.pl/pub/oswiadczenia/12533_212_3166.pdf

Rok 2010 to dochód 12206,32 zł

http://www.um.gliwice.pl/pub/oswiadczenia/12533_212_3901.pdf

Rok 2011 to już dochód 134027,71 zł

http://www.um.gliwice.pl/pub/oswiadczenia/12533_212_4127.pdf

Dochód na przełomie paru lat wzrósł o ponad 37.000zł

Przykład Dyrektora PUP jest niczym w porównaniu ze zwiększeniem ?wydajności? poniżej wymienionych panów którym dodano ?zasiłek? (każdemu dodatkowo po ponad 5000zł /mc)

KRYZYS tak się uwziął że po RÓWNO należało im DAĆ.

Głodowych uposażeń Panów Prezesów trudno zresztą nie zauważyć .

PWiK

Rok 2010 dochód 306988,32zł

http://www.um.gliwice.pl/pub/oswiadczenia/12533_147_3889.pdf
Rok 2011 dochód 372 659,03 zł

http://www.um.gliwice.pl/pub/oswiadczenia/12533_147_4118.pdf

Wzrost w skali roku to kwota 65671 zł

PRUiM

Rok 2010 dochód 400573,32 zł

http://www.um.gliwice.pl/pub/oswiadczenia/12533_221_3596.pdf

Rok 2011 dochód 466181,32 zł

http://www.um.gliwice.pl/pub/oswiadczenia/12533_221_4077.pdf

Wzrost w skali roku to kwota 65608 zł

Osoba osiągająca minimalny dochód otrzymuje kwotę o 200zł wyższą od minimum socjalnego gdyż minimum socjalne na 1 osobę wynosi ok 985zł Ustawowa Granica ubóstwa to 351 zł na jednego członka rodziny a w przypadku osoby samotnej to kwota 477zł. Dopiero ?dochody? w takiej wysokości upoważniają do ubiegania się o pomoc społeczną.

Przeszukałem dziesiątki stron internetowych Powiatowych Urzędów Pracy i nigdzie nie określono w zadaniach i celach najistotniejszego czynnika PRACY, jakim winna być dochodowość z tej pracy wynikająca. To jest poza urzędami i to regulować ma RYNEK PRACY którego nie ma (albo jest) Odpowiedzialność za biedę społeczeństwa zrzucono na niewidzialną rękę Wolnego Rynku a ten doskonale wzmacnia członków systemu ssalni.

Osoba osiągająca granicę ubóstwa może pomoc uzyskać, lecz nie może w przypadku gdy kwotę dochodu przekroczy o 10 zł. Zatem kwota 10 zł jest GRANICĄ a myśląc kategorią statystyki, gdy ktoś ma najpierw 1zł i nagle dostaje 10zł, posiada o 1000% więcej. Dzieląc tę liczbę przez 20 osób otrzymamy wzrost o 50%.

Czego, ile?… nieważne, bo ważny jest statystyczny wzrost dochodu 20 osób o 50%. Jak to ładnie brzmi.

No cóż, jak widać bezrobotnym też należy się po równo

Niestety, tylko …ówno z tego równo pozostało!

Wszystko ma swój początek, koniec i nic nie trwa wiecznie… Ssalnie też.

Marian Andrzejczak

 

Be the first to comment on "Liberum veto PUP!"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*