Marcin Kondraciuk – trudny dialog z Wydziałem Kultury

Pamiętacie Państwo jeszcze naprawdę rzeczowe pytania prezesa Giwickiego Klubu Filmowego WROTA Marcina Kondraciuka do naczelniczki Wydziału Kultury Katarzyny Łosickiej? Pewnie nie, zatem przypomnę, bo naprawdę warto je przeczytać, aby zrozumieć istotę odpowiedzi: http://info-poster.eu/kondraciuk-pyta-losicka-sprawy-konkursu-ciag-dalszy/

Po upływie standardowych dla UM 14 dni przyszła taka oto odpowiedź (pisownia oryginalna):

Szanowny Panie,

z uwagi na fakt, że prośba o uzasadnienie oceny przyznanej ofercie pn. "SZWENK. Profesjonalne warsztaty filmowe dla młodzieży z Gliwic" wpłynęła do Wydziału Kultury i Promocji Miasta po upływie terminu ustawowo przyjętego dla załatwiania tego typu spraw, Pana wniosek pozostaje bez rozpatrzenia.

Z poważaniem

Katarzyna Łosicka

Naczelnik Wydziału

Kutury i Promocji Miasta

Ja sam naprawdę nie zdziwiłem się, że Kondraciuk nie zadowolił się taką reakcją urzędniczki. Otrzymałem do wiadomości pismo, które złożył w WKiPM UM w piątek. Namawiam do lektury. Wydaje mi się niezwykle ważne w kontekście całej sprawy i z wielkim zainteresowaniem będę czekał na odpowiedź i podanie prawnego uzasadnienia udzielenia informacji, do której podmiot ma prawo – właśnie w świetle obowiązujących uregulowań. Oto treść pisma:

Szanowna Pani!

Nie przyjmuję argumentacji podanej przez Panią w e-mailu z 1 czerwca 2016 roku, w którym informuje Pani, że moja prośba o uzasadnienie oceny wniosku Stowarzyszenia GKF WROTA pozostanie bez rozpatrzenia ze względu na to, że została złożona „po upływie terminu ustawowo przyjętego dla załatwiania tego typu spraw”.

W związku z powyższym ponawiam wystosowaną przeze mnie prośbę, która wynika wprost z istniejących ureglowań prawnych. W przypadku podtrzymania decyzji o nierozpatrywaniu prośby, wnoszę o podanie konkretnej  podstawy prawnej (ustawy), na którą w sposób dalece nieprecyzyjny powołała się Pani we wspomnianym wyżej e-mailu.

Podkreślam przy okazji, że zwłoka między ogłoszeniem wyników konkursu a moją prośbą o uzasadnienie krzywdzącej oceny, dokonanej przez Panią oraz Pani zastępczynię, wynikła z faktu, że o skandalicznej w moim mniemaniu sytuacji dowiedziałem się dopiero z publikacji w portalu Info-Poster.eu

Jak sądzę, w procedurach dysponowania tak znacznymi środkami publicznymi, jak w przypadku dotacji w dziedzinie kultury, prowadzi się starannie właściwą dokumentację, pozwalającą w dowolnym momencie na skontrolowanie procedury pod kątem rzetelności i obiektywizmu.

Raz jeszcze stwierdzam, że przesądzająca o odrzuceniu wniosku skrajnie niska ocena dokonana przez Panią i Pani zastępczynię budzi moje wątpliwości co do bezstronności i merytorycznego podejścia do kwestii oceny.  Mam płne prawo do ich skonfrontowania ze stanem faktycznym.

Uczestniczenie w gremiach decydujących o ocenie czyjejś pracy, przekładającej się na wymierne decyzje finansowe, wymaga szczególnego podejścia do kwestii etyki i rzetelności, zwłaszcza w przypadku urzędników samorządowych. Zachowanie, w postaci próby uniknięcia wyjaśnień w tej sprawie nie tylko niczego nie załatwia, ale utwierdza mnie w przekonaniu o zasadności moich wątpliwości. Ponownie wnoszę zatem o przedstawienie uzasadnienia skrajnie niskiej oceny wniosku GKF WROTA  pod nazwą „Szwenk. Profesjonalne wartsztaty filmowe dla młodzieży z Gliwic”. W związku z tym załączam ponownie swoje pismo z maja 2016 roku.

z poważaniem

Marcin Kondraciuk – prezes GKF WROTA

dj

Be the first to comment on "Marcin Kondraciuk – trudny dialog z Wydziałem Kultury"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*