Milczenie Zarządu szkodzi wizerunkowi Piasta

GKS PIAST SA uporczywie łamie prawo w zakresie udzielania informacji prasowych oraz dostępu do informacji publicznej.

10 kwietnia tego roku pocztą elektroniczną przekazałem pytania dotyczące oszustw polegających na wystawianiu fikcyjnych poleceń wyjazdu, będących formą wynagradzania omijającą przepisy prawa finansowego i skarbowego.

prprwww.obserwatorium.org

Nie otrzymałem żadnej odpowiedzi i  21 czerwca przypomniałem o konieczności udzielenia odpowiedzi na wcześniejsze pytania, dopytując przy okazji o kwestie związane z informacją jakoby zmieniono zasady wynagradzania rady nadzorczej, wprowadzając współczynniki 1,5 i 1,2 średniej krajowej. Poprosiłem o komentarz w tej sprawie.

Kolejne przypomnienie skierowałem do spółki drogą elektroniczną 26 czerwca. 2 lipca skierowałem do spółki e-mail następującej treści:

Niniejszym raz jeszcze wzywam Zarząd GKS PIAST SA do przekazania mi należnej w myśl art. 4 ust. 3 ustawy z 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe odmowy udzielenia odpowiedzi na wcześniej zadane pytania w zakresie niektórych kwestii dotyczących jawnych (z tytułu ustawy o dostępie do informacji publicznej) aspektów działalności spółki.  Czas na przedstawienie pisemnej odmowy wynosi 3 dni.
Jednocześnie informuję Zarząd, że w najbliższych dniach wystąpię ze skargą do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w związku z brakiem jakiejkolwiek reakcji Zarządu Spółki na pytania postawione przeze mnie 10 kwietnia br.
Zwracam uwagę, że zgodnie z art. 4 ust. 1 rzeczonej ustawy na spółce ciąży obowiązek udzielenia informacji prasowej, poza szczególnymi przypadkami określonymi odrębnymi przepisami.
Nieudzielanie odpowiedzi mimo ponawianych zapytań ma w przypadku GKS PIAST SA charakter działania uporczywego i uniemożliwia realizację konstytucyjnego prawa potwierdzonego w art. 1 tejże ustawy, oraz wywiązywania się z zadań określonych w art. 10 ust. 1.
Raz jeszcze wzywam Zarząd Spółki do udzielenia odpowiedzi na pytania odnośnie uposażeń rady nadzorczej, lub – jeśli Zarząd podtrzyma odmowę jej udzielenia – przesłanie w terminie 3 dni pisemnej odmowy udzielenia odpowiedzi. W tym drugim przypadku, także w razie braku pisemnej odmowy, również wystąpię ze skargą do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Do dnia dzisiejszego nie tylko nie udzielono odpowiedzi na skierowane do spółki pytania, ale nie było żadnej innej reakcji, chociażby w postaci wymaganej prawem odmowy udzielenia odpowiedzi.

Prawo prasowe zostało złamane ewidentnie – skarga do WSA w tej sprawie jest sporządzona i czeka na wysyłkę. Jednakże rozumiejąc ogrom pracy organizacyjnej związanej z występem Piasta w Lidze Europejskiej, raz jeszcze, w dniu dzisiejszym, występuję oficjalnie do GKS PIAST SA, tym razem w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej o udzielenie odpowiedzi na postawione pytania. Z jej treścią można się zapoznać: informacja publiczna

Czytelnikom należy się jednak wyjaśnienie, dlaczego ta sprawa jest istotna. Otóż 16 czerwca opublikowałem artykuł „Płacowy skandal w Piaście„, w którym w oparciu o posiadane informacje poinformowałem, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwaliło nowe zasady wynagradzania rady nadzorczej spółki. Od wiarygodnych informatorów otrzymałem informację, że współczynniki 1,5 średniej krajowej dla przewodniczącego oraz 1,2 dla członków zostały zapisane w projekcie uchwały, ale przedmiotowa uchwała nie została jednak złożona w KRS (nie ma takiego obowiązku) i w związku z tym do czasu potwierdzenia lub zaprzeczenia tej informacji wstrzymałem się od sformułowania zarzutów złamania prawa w związku z tą sytuacją. Rzecz jest o tyle istotna, że gdyby takie wysokości wynagrodzeń zostały uchwalone, złamana zostałaby ustawa „kominowa” i doszłoby do rozwiązania rady nadzorczej z mocy prawa. Niestety, do dziś przez swoje niezgodne z prawem działania zarząd GKS PIAST uniemożliwia zweryfikowanie tego faktu, co mogłoby rodzić uzasadnione podejrzenie, że jednak ma coś w tym względzie do ukrycia. Mimo, że mam nadzieję, iż niezgodne z prawem zapisy projektu zostały zauważone i do uchwalenia wspomnianych stawek wynagrodzeń nie doszło, w oczywistym interesie publicznym żądam ujawnienia zasad wynagradzania rady nadzorczej.

Warto dodać jeszcze jedno ważne spostrzeżenie. Jeśli doszło do uchwalenia niedopuszczalnych stawek wynagrodzeń, mamy w tej chwili do czynienia z łamaniem prawa prasowego i ustawy o dostępie do informacji publicznej w celu ukrycia złamania prawa. Jeśli natomiast w ostatniej chwili odstąpiono od niezgodnych z prawem rozstrzygnięć, mamy do czynienia z zupełnie niezrozumiałym łamaniem wspomnianych wyżej ustaw, które w efekcie jest działaniem przeciwko interesowi spółki i klubu sportowego! W interesie tychże, byłoby natychmiastowe zdementowanie informacji o nieuprawnionych wynagrodzeniach podanej 16 czerwca. I być może właśnie to jest najważniejsze pytanie: Jakie względy decydują o tym, że władze klubu nie wypowiedziały się w kwestii informacji niekorzystnych dla klubu, posuwając się aż do złamania obowiązującego prawa?

Może na niektóre z pytań odpowie Wojewódzki Sąd Administracyjny. A może jednak Zarząd spółki uwierzy wreszcie w to, że nawet w Gliwicach prawo jest równe dla wszystkich i udzieli odpowiedzi na proste, zadawane od kilku miesięcy pytania.

Dariusz Jezierski

3 Comments on "Milczenie Zarządu szkodzi wizerunkowi Piasta"

  1. Proponowałbym zgłosić sprawę do rzecznika praw obywatelskich lub sądu.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*