Nadzór ministerialnych urzędników nad spółkami Skarbu Państwa

Niedawno przedstawiłem fakty, które jednoznacznie wskazują na złamanie ustawy kominowej w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej SA. W efekcie, zgodnie z zapisami tej ustawy, Rada Nadzorcza spółki została rozwiązana z mocy prawa. Przypomnę, że w tej właśnie radzie zasiadał między innymi prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz (http://info-poster.eu/zygmunt-frankiewicz-i-andrzej-dziuba-powinni-zwrocic-pieniadze/).

 

Pikanterii całej sprawie dodaje niewątpliwie fakt, że złamania ustawy kominowej dopuścił się… przedstawiciel Skarbu Państwa.

Piotr Pełka, bo o nim mowa, to Dyrektor Departamentu Monitorowania Pomocy Publicznej w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zasiada również w Radzie Nadzorczej Agencji Rozwoju Przemysłu SA (V kadencji). Co ciekawe, w tym właśnie organie wraz z nim zasiada jeszcze Dyrektorka Departamentu Analiz w Ministerstwie Skarbu Państwa, Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Narodowej Ministerstwa Finansów, Dyrektorka Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi Ministerstwa Skarbu Państwa, Dyrektorka Departamentu Budżetu i Finansów w Ministerstwie Gospodarki, Dyrektorka Departamentu Polityki Właścicielskiej w Ministerstwie Skarbu Państwa oraz naczelniczka wydziału w Departamencie Projektów 2 Strategicznych MSP.

Wszystkie te osoby pobierają sowite uposażenia z tytułu dodatkowego wszakże zajęcia, gdyż zatrudnione są przecież w różnych komórkach ministerialnych. Powstaje pytanie – ZA CO? Przecież całe to szacowne gremium nie dostrzegło, że zasiadający w tym samym organie kolega, dopuścił się złamania jednej z istotniejszych ustaw, regulujących kwestie zasiadania osób publicznych w organach spółek prawa handlowego! (http://ksse.com.pl/wladze-spolki,35)

Nie mniej szokujące jest, że złamania ustawy kominowej nie dostrzegł od niedawna zasiadający w RN KSSE SA Krzysztof Nowak – Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, który nie tak dawno wydał – krańcowo odmienne od wszystkich w podobnych sprawach – rozstrzygnięcie dotyczące tego właśnie organu!

Widząc tak rażącą nieznajomość przepisów, lub może jeśli ktoś woli ich lekceważenie, trudno uwierzyć, że nasz majątek narodowy jest właściwie nadzorowany.

To oczywiście nieostatnie przypadki lekceważenia prawa przez Ministerstwo Skarbu Państwa, czy też Ministerstwo Gospodarki. O innych będę konsekwentnie pisał w najbliższych dniach. Dodam jeszcze, że pismo w sprawie negatywnych zjawisk w sprawowaniu nadzoru właścicielskiego przez Skarb Państwa wysłałem na początku tygodnia do wszystkich osób, które zadeklarowały start w wyborach Prezydenta RP. Póki co bez odpowiedzi ze strony żadnego z nich. Pismo wkrótce opublikuję.

Powstaje pytanie, jeśli kandydaci nie uważają spraw związanych z majątkiem narodowym za istotne dla nich i dla kraju, to co uważają za priorytety? A przecież jedna z kandydatek chce nawet zmieniać prawo. Czy nie warto zatem najpierw zadbać o respektowanie istniejącego? Tak po prostu, pro publico bono…

A oto informacje o członkach Rady Nadzorczej ARP SA (Zwraca uwagę, że przy p. Pełce nie podano informacji o tym, że zasiada w organie nadzoru innej kluczowej dla finansów państwa spółki):

poznaj1poznaj2

Dariusz Jezierski

Be the first to comment on "Nadzór ministerialnych urzędników nad spółkami Skarbu Państwa"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*