Partia Razem do rektorów śląskich uczelni…

 

Szanowni Państwo,
w załączniku przesyłam treść listu, który Okręg Katowicki Partii Razem wysłał do rektorów uczelni wyższych w naszym regionie: Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Śląskiej, Akademii Wychowania Fizycznego i Akademii Muzycznej.
List dotyczy wyzysku pracowników technicznych (ochroniarzy, sprzątaczek itp.) na uczelniach i apeluje do rektorów o stosowanie w przetargach publicznych klauzul społecznych.

Pozdrawiam
Łukasz Moll
Zarząd Okręgu Partii Razem
tel. 513 319 178

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego
Prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk

 

Szanowny Panie Rektorze,

zdecydowaliśmy się napisać do Pana, ponieważ doceniamy rolę, jaką odgrywają uczelnie wyższe w życiu społecznym. Rola ta nie ogranicza się wyłącznie do przekazywania wiedzy i umiejętności, lecz także polega na kształtowaniu właściwych postaw oraz krzewieniu wartości demokratycznych. Wykształcając w łonie społeczności akademickiej określone relacje społeczne, uczelnie wyższe w istotny sposób projektują oczekiwania i normy, jakie będą towarzyszyć ich absolwentkom i absolwentom na kolejnych etapach życia, także w życiu zawodowym.

Ceniąc sobie kulturę dialogu, otwartości oraz wolności w realizacji naukowych wyzwań, nie możemy pozostać ślepi na niesprawiedliwość, jaka nader często dotyka pracownice i pracowników technicznych na uczelniach wyższych. W naszym przekonaniu osoby te – wykonujące ciężką, często niedostrzeganą i niedocenianą pracę – wchodzą w skład społeczności akademickiej w niemniejszej mierze niż kadra naukowa, studenci czy administracja.

Z szeroko komentowanych badaniach „Outsourcing usług ochrony oraz utrzymania czystości w instytucjach publicznych” (Wrocław 2016), dotyczących zatrudnienia w sektorze publicznym, wypływają alarmujące wnioski: sektor publiczny niezwykle rzadko stosuje w procedurach przetargowych klauzule społeczne, które przyczyniają się do poprawy warunków pracy ochroniarzy czy sprzątaczek. Ze wspomnianych badań wynika, że w jedynie 7 instytucjach publicznych na 30 przebadanych zastosowano w przetargach propracownicze klauzule społeczne. Co więcej, nawet w tych 7 przypadkach wykryto problemy z ich wdrożeniem. Przyjmowanie w przetargach na utrzymanie czystości czy ochronę placówek jedynie kryterium cenowego skutkuje powszechnym łamaniem praw pracowniczych na tych stanowiskach poprzez: przerażająco niskie stawki płacowe, rozpowszechnienie umów cywilno-prawnych i niepełno etatowych form zatrudnienia, wydłużanie czasu pracy czy nieterminowe wypłacanie wynagrodzenia. Niestety, problem ten dotyczy także uczelni wyższych. Warunki pracy zatrudnianych tam sprzątaczek czy ochroniarzy nierzadko urągają ich godności.

Szanowny Panie Rektorze, apelujemy o godne warunki pracy dla personelu technicznego. Uczelnie wyższe powinny dawać przykład dobrych praktyk i stanowić wzór postępowania dla innych instytucji. Absolwentki i absolwenci uczelni wyższych winni przyswoić postawy szacunku dla pracy innych. Dzięki temu będą mogli – zarówno jako osoby w przyszłości zatrudniające innych, jak i jako przyszli pracownicy – przyczyniać się do propagowania wysokiej kultury pracy. Liczymy, że wzorem rektorów innych uczelni wyższych, zobowiąże się Pan do bezwzględnego stosowania klauzul społecznych w przetargach na usługi techniczno-logistyczne.

Łączymy wyrazy szacunku, wierząc, że razem sprzątniemy wyzysk z kolejnej polskiej uczelni wyższej.

Rada Okręgu Katowickiego Partii Razem

Be the first to comment on "Partia Razem do rektorów śląskich uczelni…"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*