Pismo do organizacji pozarządowych

Zgodnie z zapowiedzią do gliwickich organizacji pozarządowych przesłałem list, informujący o mojej decyzji kandydowania w najbliższych wyborach samorządowych. Oto on:

Dariusz Jezierski                                                                       Gliwice, 31 marca 2014 roku
dario308@wp.pl

 

Szanowni Państwo!

Niniejszym pismem oficjalnie informuję o swojej decyzji ubiegania się w najbliższych wyborach samorządowych o fotel prezydenta miasta, oraz o chęci stworzenia list kandydatów w wyborach do Rady Miejskiej. Moja decyzja jest odpowiedzią na liczne sygnały i sugestie, dotyczące celowości takiego kroku.

Zdaję sobie sprawę ze złożoności Państwa sytuacji, jako organizacji działających w ścisłej współpracy z samorządem. Oczywista też jest dla mnie niechęć wielu podmiotów do jakichkolwiek działań o charakterze politycznym. Wiem jednak również, że są stowarzyszenia, które od takiej działalności nie tylko się nie odżegnują, ale wręcz stają się w niej aktywnymi uczestnikami. Pozwolę sobie także zauważyć, że nawet w razie takich oczywistych przeszkód w zaangażowaniu stowarzyszenia jako podmiotu, nie ma żadnych przeciwwskazań do zaangażowania się każdego jego członka z osobna.

Zapraszam do każdej formy współpracy i dialogu zarówno całe organizacje, jak i każdego indywidualnie. Jestem i będę otwarty na cenne sugestie, wnioski programowe, ale także na konstruktywną krytykę. Z ogromnym zadowoleniem widziałbym Państwa w szerokiej społecznej kampanii na rzecz zmian, których konieczność dla mnie samego jest oczywista, a do których będę zachęcał osoby dotychczas nieprzekonane. Pozwolę sobie do wielu z Państwa zwrócić się również osobiście, z konkretnymi propozycjami współpracy i zbudowania mocnej społecznej reprezentacji w wyborach do Rady Miejskiej.

Moja deklaracja, o której wspomniałem na początku tego pisma, znajduje się pod tym linkiem: http://info-poster.eu/bede-kandydowal-w-najblizszych-wyborach/

Wkrótce zwrócę się do Państwa z zaproszeniem na pierwsze spotkanie, mając nadzieję, że zechcą Państwo przynajmniej zapoznać się z moimi założeniami programowymi, a być może aktywnie uczestniczyć w tworzeniu NASZEGO programu.

z wyrazami szacunku
Dariusz Jezierski

2 Comments on "Pismo do organizacji pozarządowych"

  1. Prima dies Aprilis | 31 marca 2014 at 11:45 pm | Odpowiedz

    Obyczaj związany z pierwszym dniem kwietnia, obchodzony w wielu krajach świata. Polega on na robieniu żartów, celowym wprowadzaniu w błąd, konkurowaniu w próbach sprawienia, by inni uwierzyli w coś nieprawdziwego. Tego dnia w wielu mediach pojawiają się różne żartobliwe informacje.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*