Pismo do Sądu KRS w sprawie złamania ustawy kominowej w PWiK Sp. z o.o.

Jutro w gliwickim Sądzie KRS zostanie złożone następujące pismo:

Dariusz Jezierski

Gliwice

 
Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy KRS
ul. Powstańców Warszawy 23
44-101 Gliwice


 

Dotyczy rozwiązania z mocy prawa rady nadzorczej PWiK Sp. z o.o. (KRS 0000027652)


 

Wysoki Sądzie!

 

Wpisem do KRS z 4 marca 2013 roku zostało potwierdzone, że Pani Krystyna Madejska-Karbownik weszła w skład rady nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. W związku z powyższym informuję, że w dniu powołania Pani Madejskiej-Karbownik w skład rady nadzorczej, organ ten został rozwiązany z mocy prawa, na podstawie artykułu 14 ust. 1 ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi z 3 marca 2003 roku.

Wchodząc w skład rady nadzorczej PWiK Sp. z o.o. Pani Madejska-Karbownik złamała zakaz ustanowiony w artykule 4 ust. 1 przedmiotowej ustawy, gdyż wcześniej wchodziła już w skład rady nadzorczej Centralnego Ośrodka Informatyki Górnictwa SA (KRS 0000092497).

Rozstrzygające znaczenie ma w tym przypadku fakt, że Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. jest spółką z większościowym udziałem Gminy Gliwice, natomiast Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa SA jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa.

Niniejszym informuję Wysoki Sąd, że od dnia powołania Pani Madejskiej- Karbownik do rady nadzorczej PWiK Sp. z o.o., to jest od rozwiązania tego organu z mocy prawa, PWiK Sp. z o.o. nie posiada organu nadzoru. W związku z powyższym wszelkie uchwały rady nadzorczej PWiK Sp. z o.o. dotknięte są sankcją nieważności bezwzględnej, przy czym zbadać należy czy w czasie od rozwiązania rady nadzorczej, rozwiązany organ nie próbował powołać zarządu spółki na kolejną kadencję. Taki zarząd również musiałby bowiem być uznany za nieistniejący.

W związku ze sprawą podkreślę, że Postanowieniem z 26 lipca 2013 roku w sprawie dotyczącej PRUiM-MOSTY Sp. z o.o. Wysoki Sąd jednoznacznie wskazał na skutki, jakie niesie dla spółki prawa handlowego złamanie ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi z 3 marca 2003 roku, konkludując:

Sankcja przewidziana przez ustawę jest surowa, gdyż jej celem było wyeliminowanie patologicznego zjawiska łączenia wielu stanowisk w spółkach z udziałem Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego

Zważywszy powyższe, wnoszę o wszczęcie przez Wysoki Sąd postępowania z urzędu w przedmiotowej sprawie i wyegzekwowanie przestrzegania prawa w zakresie ładu korporacyjnego w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

z wyrazami szacunku
Dariusz Jezierski

Be the first to comment on "Pismo do Sądu KRS w sprawie złamania ustawy kominowej w PWiK Sp. z o.o."

Leave a comment

Your email address will not be published.


*