Pismo z Wydziału Nadzoru Prawnego – postępowanie wyjśniające w toku

Otrzymałem dziś pismo z Wydziału Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wynika z niego, że na podstawie informacji zawartych w moich pismach określono dalsze kierunki postępowania. Wiemy również, że charakter spraw jest „trudny i złożony”. Oczywiście pojawiają się w tym miejscu pytania o sprawy, które od dłuższego czasu są oczywiste i potwierdzone sądownie. Będą one między innymi tematem pisma do Wojewody Śląskiego, które przygotowuję.

ParagraphTeraz jednak treść otrzymanej informacji:

NPII.4100.223.2013 Katowice, 12 lutego 2014 r.

Pan
Dariusz Jezierski

 

Odnosząc się do Pana pism dotyczących naruszenia przez Prezydenta Miasta Gliwice oraz Zastępców Prezydenta Miasta Gliwice jak również i inne osoby pełniące funkcje publiczne w Gliwicach przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2000r. Nr 26, poz. 306 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tekst jednolity Dz. U. z 2006r, Nr 216, poz. 1584 z późn. zm.) informuję, iż Wojewoda Śląski, w ramach prowadzonego postępowania nadzorczego, prowadzi czynności wyjaśniające w tej sprawie. Ze względu na trudny i złożony charakter sprawy czynności wyjaśniające wymagają zaangażowania znacznych zasobów osobowych i czasowych.

Jednocześnie informuję, iż aby uzyskać pełen obraz sprawy i zbadać wszystkie istotne dla sprawy dokumenty Pracownicy Wydziału Nadzoru Prawnego badają bardzo obszerne akta rejestrowe wszystkich dziesięciu spółek wspomnianych w Pana pismach, znajdujące się w Krajowym Rejestrze Sądowym w Gliwicach i w Krajowym Rejestrze Sądowym w Katowicach.

Informuję równocześnie, iż wszystkie przesłane przez Pana dokumenty zostały dogłębnie przeanalizowane, a wyciągnięte z nich wnioski pozwoliły na określenie dalszego kierunku, w jakim będzie się toczyć postępowanie wyjaśniające w tej sprawie. 

Z korespondencji dodatkowej dowiedziałem się, że materiały trafiają do 3 osobowego zespołu prawników pracujących pod kierunkiem zastępczyni dyrektora WNP. Wydaje się, że w tym przypadku raczej niemożliwe będzie przeoczenie jakichkolwiek ważnych okoliczności.

Zostałem również zapewniony po raz kolejny, że o rezultatach postępowania zostanę powiadomiony pisemnie. O wszystkich nowych faktach będę informował Czytelników na bieżąco.

dj

10 Comments on "Pismo z Wydziału Nadzoru Prawnego – postępowanie wyjśniające w toku"

 1. Paweł Michalski | 14 lutego 2014 at 8:47 am | Odpowiedz

  Dzień dobry ojcowie miasta. Dla mnie nawet bardzo dobry.

 2. Przewiduję, że prędzej doczekamy się raportu NIK.

 3. Dzień dobry dla Pana Pawła. Jestem optymistą i czy raport NIKu będzie pierwszy, a w kolejności odpowiedzi (zalecenia) z WNP, następnie akty oskarżenia z Prokuratury, nie ma znaczenia. Ważne, że puszczona kula śniegowa zamieniona w lawinę zmiecie przestępców.

 4. Informacja na temat niezgodnej z prawem uchwały RM była szeroko upubliczniona już w styczniu 2013r, można się zastanawiać dlaczego dopiero we wrześniu 2013 skierowano oficjalne pismo w tej sprawie do wojewody, który prowadzi czynności wyjaśniające
  http://www.portalsamorzadowy.pl/polityka-i-spoleczenstwo/radni-nie-maja-prawa-zglosic-przedstawiciela-miasta-do-rady-nadzorczej,43305.html
  minął zatem ponad rok czasu i nadal nic nie zostało wyjaśnione

 5. Podstawą dla przeprowadzenia czynności sprawdzających winno być – wzorem postępowania nadzorczego prowadzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego – POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WARUNKU ZGŁOSZENIA osoby do pełnienia funkcji w RN KSSE SA. przez miasto Gliwice.
  Zgodnie z interpretacją organu nadzoru, który słusznie powołuje się na wyrok Sądu Najwyższego, podmiotem WŁAŚCIWYM do wyznaczania reprezentantów gminy jest jej ORGAN WYKONAWCZY, a więc czynności kontrolne sprowadzają się do odpowiedzi na to jedno fundamentalne pytanie – czy jest dokument wydany przez organ wykonawczy gminy z 2007 r. odzwierciedlający dokonanie czynności prawnej polegającej na zgłoszeniu kandydata do RN KSSE w charakterze reprezentanta? (numer ewidencyjny, data, podstawa prawna wydania dokumentu). To jest kluczowe dla całej sprawy i w taki zrozumiały sposób można to wyjaśnić czytelnikom bez zbędnych zawiłości.

  • Takiego dokumentu nie ma. Urząd Miejski nie potrafił mi go okazać w trybie dostępu do informacji publicznej. Zważywszy na to, że istniała niezgodna z prawem Uchwała Rady Miejskiej, należy przypuszczać że prezydent Frankiewicz nie zadał sobie trudu wykonania swojego ustawowego obowiązku.

 6. Paweł Michalski | 14 lutego 2014 at 4:47 pm | Odpowiedz

  Intryguje mnie określenie „nie potrafił mi go okazać” 🙂

 7. Paweł Michalski | 14 lutego 2014 at 5:26 pm | Odpowiedz

  Każdy z nas był w UM. Czy komuś rzuciło się w oczy, że czegoś tam brakuje? No nie, jest wszystko, nowe, piękne, na bieżąco. Jak czegoś brak, pojawia się z chwilą potrzeby. A czy podobne wrażenie robią na Was szpitale, szkoły czy komisariaty? Dziwne? Kto ma klucz do skarbca robi dobrze najpierw sobie. Plebsowi ochłap i to z łaską. A zaraz potem nagrody, ordery i świetna prasa dla zasłużonych dla społeczeństwa. Żeglujemy w złą stronę, a za sterami wrogowie biednych i potrzebujących.

 8. Brakuje tylko uczciwych Włodarzy Miasta i urzędników. A tak, to jest wszystko.

 9. Analizując taką wymianę korespondencji, która odbywa się bardzo ślamazarnie, to można się spodziewać, że do wyborów nie będzie żadnego rozstrzygnięcia. Myślę, że celowo;)
  Dlaczego? A dlatego, bo gdy Pan skupia się obecnie wraz z wieloma przeciwnikami tej kombinującej „garstki kolesiów panujących w naszym mieście” wierząc, że nareszcie sięgnie ich sprawiedliwość, to oni w odpowiedzi rozpoczęli na szeroką skalę „ogólnopolską kampanię wyborczą” w Gliwicach;)naturalnie zapominając w niej o zmasakrowanym centrum pod dtś, które jak sami wiedzą będzie służyć głownie firmą, znacznie mniej mieszkańcom.
  Rażące tutaj jest tylko to, że ta sama TVS nie informuje z takim impetem o gliwickiej korupcji, którą opisuje Pan tak szeroko i przejrzyście w I-P. No tak zapomniałem, nie ma Pan kasy;)
  http://biznes.onet.pl/wideo/wielkie-zmiany-w-centrum-gliwic,146379,w.html

Leave a comment

Your email address will not be published.


*