Pod Amokiem zbieraliśmy podpisy

Cztery osoby w tym autor tych słów, spotkały się dzisiaj pod Kinem Amok aby zbierać podpisy osób, które są przeciwko decyzji likwidacji Gliwickiego Magazynu Kulturalnego. Podam informację najważniejszą – w ciągu 20 minut zebraliśmy 64 podpisy.

Najbardziej cieszy fakt, że zdecydowana większość podpisujących doskonale wiedziała w jakiej sprawie znaleźliśmy się w tym miejscu. Wiele z nich podchodziło bez naszej zachęty. Bardzo szkoda, że dyrektor Paweł Gabara nie słyszał choć części tego, co mówili do nas ci, którzy składali podpisy.

Przy okazji wspomnę o przykrym incydencie, który o tyle wart jest opisania, że stanowi przyczynek do tego, w jaki sposób "władze" gliwickiej kultury uzurpują sobie prawo do tego, co bynajmniej ich własnością nie jest.

Postanowiłem, że cała akcja ma przebiegać w sposób niezakłócający normalnego funkcjonowania Kina. A zatem zbieraliśmy podpisy wyłącznie przed budynkiem i był to z naszej strony akt dobrej woli i zrozumienia dla sytuacji. Uprzedziliśmy również pełniącego służbę portiera, że taka akcja będzie miała miejsce. W pewnym momencie jedna z koleżanek weszła do holu w budynku kina, aby ułatwić pani, która wróciła po dokument, złożenie podpisu. Już po chwili opuściła hol. Po kilku minutach podszedł do nas portier mówiąc, że polecono mu przekazać nam (jakl zrozumieliśmy, Pan Dyrektor polecił), że nie możemy zbierać podpisów wewnątrz budynku. Cóż, tu się Pan Dyrektor pomylił. Możemy to robić w części kina przeznaczonej dla gości, którzy przychodzą chociażby po to tylko, aby przejrzeć repertuar lub nabyć bilety. To tak nie działa – nie moglibyśmy zbierać podpisów w sieni prywatnego domu, ale z całą pewnością moglibyśmy w budynku, który jest instytucją gminną i dla członków gminy został wybudowany.

Dariusz Jezierski

5 Comments on "Pod Amokiem zbieraliśmy podpisy"

 1. Były trzy potwory panie redaktorze: Godzilla, Minilla i Gabara. Ten ostatni był uosobieniem nieprawości. Wiecej na ten temat piszą na stronie : http://www.tohokingdom.com/kaiju/gabara.htm

 2. Czy w poniedziałek w tym samym miejscu będą zbierane podpisy i o której godzinie chciałbym także swój dopisać.

  • Pod Amokiem od 12 będą zbierane podpisy w środę, przed Seansem Seniora. Przypominam, że można także zbierać podpisy poparcia wśród swoich znajomych. W takim wypadku e-mailem prześlę petycję i listę podpisów.

   • Proponuję, aby wstawić do Infopostera druk petycji – swoistą listę, którą wystarczy wydrukować i kolportować. Podobne akcje robią wszystkie partie polityczne, by zbierać głosy rejestrujące daną listę.

    • W naszej sytuacji nie musimy nazbierać aż tak dużych ilości podpisów, zatem zdecydowaliśmy się na metodę gwarantującą, że nie pojawią się podpisy osób nieistniejących itp. Istotą kultury jest wzajemne spotykanie się, zatem sam proces zbierania ma również wymiar interesującego happeningu.

     Listy oczywiście przesyłam osobom zainteresowanym natychmiast. A petycja jest już w Info-Posterze opublikowana.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*