Polski to piękny język! Używać należy poprawnie.

Człowiek to nie tylko homo sapiens – człowiek to także homo loquens.

Język jest wartością w pielęgnowaniu tradycji, jest nośnikiem historii i drogą do jej poznawania – służy kształtowania tożsamości kulturowej, narodowej i społecznej. Język będąc wartością samą w sobie służy do wyrażania pozostałych wartości.

Tej wartości języka strzegą normy. W praktyce normy zapisane są i w słownikach. Słownik Języka Polskiego mówi, że:

polec, polegnąć – znaczy: zostać zabitym, zginąć w walce, bitwie itp.

Błędne posługiwanie się tym czasownikiem podczas uroczystości państwowych jest pogwałceniem normy językowej. Normy bronionej nie tylko przez współczesnych purystów językowych, ale także od pokoleń począwszy od Mikołaja Reya. Norma językowa przestrzega zasady używania słowa zgodnie z jego znaczeniem.

Uroczystości państwowe to nie gadka studenciaków, którzy mówią sobie, że Iksiński poległ na egzaminie, albo, że Igrekowski poległ podczas baraszkowania z koleżanką.

Tu przypominam, że nowomowa (ang. newspeak) pojawiły się w kulturze masowej na skutek Roku 1984.

Główna postać tej powieści, Winston Smith, zajmuje się poprawianiem błędnych prognoz rządu (tak, aby jego przewidywania okazały się trafne), wymazywanie niespełnionych obietnic rządu czy nawet pisanie od nowa całych artykułów, jeżeli są w całości niezgodne z „rzeczywistością”. (wiki)

Zakładam, że w gliwickich bibliotekach można sobie pożyczyć tę książkę. Jeżeli nie, to może podczas zakupów w Forum zajść do Biblioforum. Jeżeli i to nie zmieści się w napiętym kalendarzyku, to proszę ściągnąć sobie film.

——

Język jest jednorodny, homogeniczny, skodyfikowany – narody nie są jednorodne. Narody nie są jednorodne myślowo. To siła narodu: wszelka różnorodność i umiejętność czerpania z niej. Rozmowa jest lepsza od skandowania. Myślenie od ślepej wiary. Pisał o tym św. Jan Paweł II w encyklice Fides et Ratio. ¹)

 

Trudno powiedzieć co to jest naród. Tak! Bardzo trudno. Tak bardzo trudno, że można powiedzieć, iż w systemie prawnym pojęcia naród i narodowość nie zostały sprecyzowane. Często przyjmuje się, że naród tworzą ludzie poczuwający się o przynależności do danego narodu.

Kiedy ktoś w imieniu narodu dąży do jednorodności, to najczęściej ma złe zamiary wobec samego narodu. Raz, ukrywa skutki tworzenia i działania tworów jednonarodowych i/lub państw jednoklasowych. Dwa, najczęściej szuka wroga, aby zjednoczyć naród przeciw wrogowi – przeciw wrogowi wewnętrznemu i/lub zewnętrznemu. Aby tego wroga przedstawiać w barwach czarnych, a samego siebie jako ofiarę historii – pisze swoją nową historię, tworzy nową tradycję i kaleczy język… licząc na to, że proli będzie przybywać a partia zewnętrzna już jest opanowana.

 

  1. Wiara i rozum (Fides et ratio) są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. Sam Bóg zaszczepił w ludzkim sercu pragnienie poznania prawdy, którego ostatecznym celem jest poznanie Jego samego, aby człowiek — poznając Go i miłując — mógł dotrzeć także do pełnej prawdy o sobie (por. Wj 33, 18; Ps 27 [26], 8-9; 63 [62], 2-3; J 14, 8; 1 J 3, 2).

 Aleksander Lubina

Be the first to comment on "Polski to piękny język! Używać należy poprawnie."

Leave a comment

Your email address will not be published.


*