Postanowienie Sądu w sprawie zażalenia M. Jarzębowskiego

Sąd w całości odrzucił argumentację składającego zażalenie Marka Jarzębowskiego i podtrzymał poprzednie postanowienie Sądu.

Wolność prasy i mediów jak wygląda, widzą wszyscy zainteresowani. Zamieszczamy zatem link do postanowienia Sądu, które regularnie usuwane jest np. z Forum Gliwice na portalu Gazeta.pl.

postanowienie

5 Comments on "Postanowienie Sądu w sprawie zażalenia M. Jarzębowskiego"

 1. „…Sąd w całości odrzucił argumentację składającego zażalenie Marka Jarzębowskiego i podtrzymał poprzednie postanowienie Sądu. …”

  Gowin zamiata.
  Gdańsk, Gliwice…i.t.d.
  GOGOL PRZEJAZDEM

 2. CO MÓWIĄ PRZEPISY:
  Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2008 r.)

  Art. 6. 1. Pracownikiem samorządowym może być osoba, która:
  3) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

  POSTANOWIENIE SĄDU APELACYJNEGO W KATOWICACH UDOWADNIA, ŻE JARZĘBOWSKI NIE CIESZY SIĘ NIEPOSZLAKOWANĄ OPINIĄ.

  Art. 24. 1. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy dbałość o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne, z uwzględnieniem interesu publicznego oraz indywidualnych interesów obywateli.

  POSTANOWIENIE SĄDU APELACYJNEGO W KATOWICACH UDOWADNIA, ŻE JARZĘBOWSKI NIE DBA O INTERES PUBLICZNY (KŁAMSTWEM PODWAŻA INSTYTUCJĘ REFERENDUM) A TAKŻE NIE DBA O INDYWIDUALNE INTERESY OBYWATELI MIASTA (ZWALCZA ICH SWOIMI KŁAMSTWAMI STWIERDZONYMI PRZEZ SĄD).

  Art. 24. 2. Do obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:
  2) wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;

  POSTANOWIENIE SĄDU APELACYJNEGO W KATOWICACH UDOWADNIA, ŻE JARZĘBOWSKI JEST STRONNICZY

  5) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami;

  POSTANOWIENIE SĄDU APELACYJNEGO W KATOWICACH UDOWADNIA, ŻE JARZĘBOWSKI JEST NIEŻYCZLIWY W KONTAKTACH Z OBYWATELAMI (POSŁUGUJE SIĘ KŁAMSTWEM W CELU ICH ZDYSKREDYTOWANIA)

  Art. 30. 1. Pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, nie może wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy.

  POSTANOWIENIE SĄDU APELACYJNEGO W KATOWICACH UDOWADNIA, ŻE JARZĘBOWSKI WYKONYWAŁ ZAJĘCIA POZOSTAJĄCE W SPRZECZNOŚCI Z ZAJĘCIAMI, KTÓRE WYKONUJE W RAMACH OBOWIĄZKÓW SŁUŻBOWYCH WYWOŁUJĄC UZASADNIONE PODEJRZENIE O STRONNICZOŚĆ LUB INTERESOWNOŚĆ ORAZ WYKONUJE ZAJĘCIA SPRZECZNE Z OBOWIĄZKAMI WYNIKAJĄCYMI Z USTAWY.

  Art. 30. 2. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez pracownika samorządowego któregokolwiek z zakazów, o których mowa w ust. 1, niezwłocznie rozwiązuje się z nim, bez wypowiedzenia, stosunek pracy w trybie art. 52 § 2 i 3 Kodeksu pracy lub odwołuje się go ze stanowiska.

  POSTANOWIENIE SĄDU APELACYJNEGO W KATOWICACH WSKAZUJE, ŻE DOKONANE PRZEZ JARZĘBOWSKIEGO NARUSZENIA POWYŻEJ WSKAZANYCH PRZEPISÓW PRAWA WINNO SKUTKOWAĆ NIEZWŁOCZNYM ROZWIĄZANIEM Z NIM STOSUNKU PRACY BEZ WYPOWIEDZENIA.
  ROZWIĄZUJĄCYM STOSUNEK PRACY Z JARZĘBOWSKIM WINIEN BYĆ PREZYDENT FRANKIEWICZ.

  Tyle mówi prawo.

  • A co z kwalifikacjami rzeczonego rzecznika?
   Powszechnie znany jest jako „zdolny maturzysta”.
   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. 2009 nr 50 poz. 398) określa wymagania na tym stanowisku z dodatkowym przypisem: „Wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku, a w odniesieniu do stanowisk urzędniczych i kierowniczych stanowisk urzędniczych, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie umowy o pracę, a także wymagania określone w ustawie stosownie do opisu stanowiska. ”
   To jak tam jest z tym jego wyższym wykształceniem?

 3. Tak właśnie wygląda totalitaryzm.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*