Prasówka – większość Polaków chce ograniczenia kadencji władz samorządowych

Ponad połowa Polaków (51 proc.) uważa, że maksymalny czas sprawowania władzy przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast powinien zostać ograniczony do dwóch kadencji – wynika z sondażu przeprowadzonego przez CBOS. Spora część badanych jest również za tym, by zmiany dotyczyły OBECNYCH władz samorządowych doniósł serwis informacyjny WIRTUALNEJ POLSKI.

Ograniczenie kadencji w samorządach to „zdecydowanie dobry pomysł” dla 21 proc. ankietowanych. Jako „raczej dobry pomysł” ocenia tę propozycję 30 proc. respondentów. 16 proc. badanych uważa ją za „zdecydowanie zły pomysł", a 24 proc. za „raczej zły”. Ustawowego wprowadzenia kadencyjności w samorządach chcą przede wszystkim Polacy identyfikujący się z prawicą. Badani o lewicowych poglądach tego nie popierają.

Za ograniczeniem do dwóch kadencji czasu pełnienia urzędu wójta, burmistrza i prezydenta miasta opowiada się coraz więcej młodych ludzi, mieszkańców wsi oraz miast od 100 tys. do 500 tys. ludności, a także osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym. Pomysł ograniczenia liczby kadencji władz samorządowych nie podoba się z kolei osobom w wieku 35-44 lata, mieszkańcom największych miast w kraju, osobom z wykształceniem średnim i wyższym.

Czy zmiana w liczbie kadencji powinna – zdaniem Polaków – dotyczyć wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, którzy obecnie pełnią swoje funkcje? 57 proc. respondentów zadeklarowało, że ograniczenie kadencji powinno dotyczyć władz, które dopiero zostaną wybrane. Przeciwnego zdania jest 29 proc. ankietowanych, a 14 proc. badanych nie umiało odpowiedzieć.

Czy wraz z ograniczeniem liczby kadencji wójtów, burmistrzów i prezydentów miast powinien zostać wydłużony czas jej trwania – z czterech do pięciu lat? Jedynie 9 proc. ankietowanych odpowiedziało twierdząco na to pytanie. 34 proc. badanych jest „raczej za” tym pomysłem. 12 proc. respondentów uważa go za „zdecydowanie zły”, a kolejne 28 proc. za „raczej zły”. Zdania w tej sprawie nie miało natomiast 17 proc. pytanych.

Badanie CBOS zostało przeprowadzone w dniach 2-9 lutego 2017 roku na liczącej 1016 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski. Wykorzystano metodę wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI) – czytamy w witrynie internetowej WP.

Przeczytał i wynotował: (zl)

 

Be the first to comment on "Prasówka – większość Polaków chce ograniczenia kadencji władz samorządowych"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*