Pyskowice: będzie gorąco na najbliższej sesji…

 Ta batalia w Pyskowicach dotyczy również gliwiczan. Jak nigdy. Namawiam do uważnej lektury przede wszystkich fragmentów ekspertyzy zagrożeń uzyskanej przeze mnie na wniosek o informację publiczną. Jednoznacznie wynika z niej, że to również NASZA SPRAWA.

 

Lada moment kolejna sesja Rady Miejskiej Pyskowic. Zapowiada się interesująco. Otrzymaliśmy bowiem zestaw pytań i wątpliwości, które zostaną podniesione na sesji przez radnych, którzy startowali do RM z list komitetu wyborczego Waldemara Paszkowskiego. Swoją drogą wypada wyrazić żal, że gliwiccy radni z żadnego ugrupowania nie czują się zobowiązani do informowania swoich wyborców o czymkolwiek. Cóż, zapewne zmieni się to na jakieś pół roku przed kolejnymi wyborami.

Zaczniemy od sprawy szczególnie istotnej z punktu widzenia Gliwic, czyli dotyczącej składowiska odpadów posadowionego na podziemnym zbiorniku wody pitnej, zaopatrującym nasze miasto. Uważnie przestudiowałem protokół ostatniej sesji Rady Miejskiej Pyskowic i z ogromnym zdziwieniem stwierdziłem, że radny Waldemar Obłąk, nawiasem mówiąc pracownik Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., podał radnym i mieszkańcom informacje, które w żaden sposób nie odpowiadają prawdzie! W związku z tym zwróciłem się z informacją i pytaniami do Waldemara Paszkowskiego, który potwierdził, że takie słowa rzeczywiście padły:

Na ostatniej sesji poruszyłem aktualny temat wysypiska, ale też prawdopodobieństwa skażenia wody pitnej znajdującej się w zbiorniku pod wysypiskiem. Jednocześnie podtrzymałem swoje stanowisko w sprawie skażenia rzeki Dramy wskutek nielegalnego odcieku z wysypiska, co właśnie ostatnio zostało odnotowane przez Straż Miejską (16 lutego br.)

W nawiązaniu do mojej wypowiedzi i artykułu zgłoszonego do Przeglądu Pyskowickiego na temat kwestii związanych z wysypiskiem, swoje stanowisko rzeczywiście wyraził Radny Obłąk:

OBŁĄK

Waldemar Paszkowski dodał również, że zwróci się do radnego Obłąka z prośbą o wyjaśnienia, gdyż po takiej wypowiedzi zwyczajnie nie wiadomo, czyje stanowisko radny reprezentuje. A przecież jako radny powinien dbać przede wszystkim o dobro mieszkańców – chyba nie trzeba przypominać ustawy o samorządzie gminnym. Mówimy o sytuacji, w której mamy do czynienia z poważną sytuacją zagrożenia środowiska naturalnego i wody pitnej. Naprawdę, nikt nikogo nie straszy lecz potrzeba pełnej świadomości i doinformowania mieszkańców. Nie wolno, jak Pan Obłąk z powodu nieświadomości i braku elementarnej wiedzy co do tego, jakie skutki niesie eksploatacja wysypiska nad zbiornikiem wody pitnej, po prostu ucinać tematu. Taka "pewność" radnego Obłąka graniczy po prostu ze śmiesznością.

Tu dodam coś od siebie. Tak się składa, że w imieniu Info-Postera wystąpiłem do PWiK z prośbą o udostępnienie wszelkich ekspertyz pozyskanych przez spółkę w sprawie zagrożenia dla zbiornika wody ze strony składowiska. W kontekście posiadanych informacji mogę stwierdzić z całkowitą pewnością, że radny Obłąk wprowadził pozostałych radnych i mieszkańców w błąd. To zaskakujące, wszak jest w spółce zatrudniony i siłą rzeczy takie jego oświadczenia będą brane przez słuchających za dobrą monetę.

Oczywiście przekazałem tę informację Panu Paszkowskiemu i poprosiłem o komentarz. Był jednoznaczny:

Co najmniej niezrozumiałe, a tak naprawdę porażające jest, że jako pracownik PWiK radny Obłąk dopuszcza się wyrażania na forum publicznym opinii niezgodnych ze stanem faktycznym. Warto by było aby chociaż porozmawiał ze swoimi zwierzchnikami, zanim jako reprezentant firmy przedstawi oderwane od rzeczywistości informacje. W kontekście przedstawionej przez pana redaktora ekspertyzy i tego, co Pan Obłąk powiedział na ostatniej sesji RM a propos straszenia mieszkańców, należy pana radnego spytać, czy nadal Pan podtrzymuje swoje stanowisko, że wszystko jest w jak najlepszym porządku i pragnie usypiać mieszkańców? Bo jeśli tak, być może zwyczajnie powinien złożyć mandat?.

Co tak bardzo rozeźliło Pana Paszkowskiego? Oto informacje wyjęte z ekspertyzy, którą dla PWiK wykonało Częstochowskie Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o.:

ochr1

 

ochr2

 

ochr3

 

ochr4

Tematem będziemy się jeszcze w Info-Posterze zajmować w kontekście odpowiedzialności PWiK Sp. z o.o., która posiadając takie wyniki ekspertyzy nie podjęła żadnych działań w kierunku ustanowienia stref ochronnych.

Jak poinformował Waldemar Paszkowski będą również pytania do Burmistrza w związku z opublikowanymi 6 marca przez portal Info-Poster.eu i powtórzonymi w Nowinach Gliwickich z dnia 11 marca br. informacjami, dotyczącymi sprawy prowadzonej przeciwko wiceburmistrzowi Leszczyńskiemu, postawionemu w stan oskarżenia za dwa czyny z art. 233 paragraf 6 kk (co oznacza m.in. złożenia fałszywego oświadczenia majątkowego): 

  • Posługując się standardami przejrzystości osób publicznych oraz obowiązującym kodeksem etyki pracowników samorządowych UM w Pyskowicach, czy rozważa Pan zawieszenie swojego zastępcy w czynnościach służbowych do czasu wyjaśnienia sprawy, bądź odsunięcie go od pełnionej funkcji?

  • Czy w związku z powziętą informacją o toczącej się sprawie rozważa Pan obniżenie pensji do minimalnej swemu zastępcy?

O sprawie zastępcy burmistrza piałem tutaj: http://info-poster.eu/wiceburmistrz-pyskowic-ma-postawione-zarzuty-odmienne-standardy-w-prokuraturze/

Kolejna sprawa z którą radni zwrócą się do Burmistrza to temat zrealizowanej inwestycji wykonania wjazdu asfaltowego wraz z wykonaniem wysepki i oznakowaniem – po zachodniej części ul. Poznańskiej stanowiący zjazd z ronda obok firmy Schenker. Postawione zostaną pytania: 

  • Na czyj wniosek powstała ta inwestycja i kto z UM ją uzgadniał?

  • Kto był wykonawcą projektu i kto go finansował?

  • Czemu i komu ma służyć ta inwestycja?

Będzie również poruszona sprawa dotycząca działań UM na szkodę firmy Zakład Dźwigowy zlokalizowanej przy ul. niezgodne z obowiązującą linią zabudowy na terenach przemysłowych – co potwierdza właściciel firmy. Sprawa jest znana, bo trwa już od kilku dobrych lat – od lutego 2011r. Zapisy w planie doprowadziły do wstrzymania rozbudowy firmy i ograniczyły prawa właściciela do tego terenu na obszarze 1500 m2.

Niezrozumiałe jest to, że firmie chcącej się rozwijać, tworzyć nowe miejsca pracy, płacącej podatki ograniczana się działalność. Wielokrotnie Pan Burmistrz w swoim programie podkreśla tworzenie miejsc pracy. Niestety, traktowanie właściciela firmy jak intruza od kilku lat zaprzecza jego słowom.

Radni będą się domagać konkretnego stanowiska w tej sprawie – kiedy sprawa będzie rozwiązana i firma będzie mogła przystąpić do inwestycji?

Inne sprawy, z którymi opozycyjni radni zwrócą się do Burmistrza Kęski to kwestia roszczeń finansowych w związku z wydaniem prawomocnych wyroków sądowych za lata 2010-2014 oraz temat wprowadzonych zarządzeniem z dnia 04.03.2015r. zmian zwiększenia wydatków o 120.000 zł w budżecie miasta w rozdziale 85228, polegających na dostosowaniu planu do faktycznych potrzeb zadań z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych w miejscu zamieszkania. Dlaczego teraz ta zmiana jest wprowadzana i z czego ona wynika?.

Podsumowując uzyskane informacje w kontekście Gliwic i nazej Rady Miasta można jedynie stwierdzić, że kwestia interpelacji, wolnych wniosków itp. jest w sąsiedniej gminie traktowana zgoła odmiennie niż u nas. Cóż, Rada pracuje tylko i wyłącznie tak, jak wymagają tego od niej mieszkańcy… To stwierdzenie ku rozwadze gliwiczan.

Dariusz Jezierski 

3 Comments on "Pyskowice: będzie gorąco na najbliższej sesji…"

  1. Tak sobie marzę…radny Obłąk odpowiada przed sądem za wprowadzenie w błąd opinii publicznej, a co za tym idzie narażenie na utratę zdrowia mieszkańców m.in Pyskowic i Gliwic. Grozi mu zasądzenie od 3 do 5 lat pozbawienia wolności…no cóż marzenia, nie do zrealizowania. Niemożliwie w kraju w którym na każdym prawie szczeblu rządzi sitwa.

  2. A jakie stanowisko zajmuje w PWiK Gliwice ten pan? Czy potrafi interpretować pisma? Mam wątpliwość.

    • Z całą pewnością jednak powinien zasięgnąć opinii osób kompetentnych zanim tonem eksperta próbuje „uspokoić” mieszkańców, działając jako radny gminy

Pozostaw odpowiedź Infoposter Anuluj pisanie odpowiedzi

Your email address will not be published.


*