Pyskowice: Wysypisko nie dla mieszkańców, a cena śmieci w górę…

Okazuje się, że sprawy związane z wysypiskiem w Pyskowicach bardzo interesują mieszkańców. Do redakcji wpłynęły liczne maile z zapytaniami i wnioskami. Wiele z nich dotyczy także tego, czy będziemy zajmować się Pyskowicami częściej i także w innych sprawach. Odpowiedź jest oczywista – tak.
W sprawie wysypiska i odpadów komunalnych swoje stanowisko z prośbą o publikację przysłali radni Rady Miejskiej w Pyskowicach Marek Drobnicki, Arkadiusz Kotasiński, Joachim Morys. Publikujemy, a jednocześnie informujemy, że z chęcią zamieścimy również inne opinie i stanowiska.

Sprawa wysypiska odpadów rozgorzała na dobre, kiedy to na wniosek Burmistrza Miasta Wacława Kęski w marcu 2014 r. przygotowany został projekt uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pyskowice. Zmiany dotyczyły między innymi rozbudowy wysypiska odpadów Zaolszany o kolejne ok. 8 [ha] na gruntach prywatnych wraz z przyzwoleniem na jego funkcjonowanie do 2021 r.

Radni z obecnej koalicji rządzącej poparli wówczas tę uchwałę w głosowaniu imiennym w osobach: J. Drozd, A. Żagiel, J. Rubin, A. Siuta, M. Ochocki, W. Obłąk, A. Bąk. Działający w poprzedniej kadencji Rady Miejskiej Klub Aktywnych Radnych w składzie: M. Drobnicki, A. Kotasiński, W. Paszkowski zorganizował 16 spotkań informacyjnych z mieszkańcami na temat planów rozbudowy wysypiska i konsekwencji związanych m.in. z problemem zagrożenia skażeniem wody pitnej zbiornika znajdującego się pod wysypiskiem. Na dzień dzisiejszy nie są znane ewentualne skutki możliwości skażenia wody pitnej dla nas, naszych dzieci, wnuków i przyszłych pokoleń. Zebrano ponad 1000 podpisów poparcia od mieszkańców przeciwko rozbudowie i za zakończeniem funkcjonowania wysypiska odpadów po 2015 r.

Warto przywołać stanowisko Burmistrza z debaty z mieszkańcami zorganizowanej przez kandydata na burmistrza Waldemara Paszkowskiego z dnia 24.11.2014 r. w sprawie przyszłych losów wysypiska. Burmistrz W. Kęska jednoznacznie zadeklarował wówczas, że po 8 sierpnia 2015r. zakończy się definitywnie działalność wysypiska odpadów w obrębie Zaolszan. Pytanie, co do tego czasu może się wydarzyć w sprawie wysypiska?.

Na ostatniej sesji w styczniu 2015r., na wniosek Burmistrza przegłosowana została uchwała odnosząca się do ustalenia wysokości stawki za gospodarowanie odpadami. Oznacza to, że cena za odpady wzrasta o 2 zł miesięcznie od 1 marca br. od każdego mieszkańca. Wniosek o głosowanie imienne nad tą uchwałą został odrzucony. Trzeba zaznaczyć, że za podwyższeniem stawki głosowali następujący Radni: J. Drozd, A. Żagiel, J. Rubin, A. Siuta, M. Ochocki, W. Obłąk, A. Bąk, R. Bonk, K. Łapucha, B. Domagała, J. Berda. To co jest niezrozumiałe w sprawie tej podwyżki to fakt, że odpady zmieszane z Pyskowic nie trafiają na wysypisko przy Zaolszanach, lecz są wywożone na składowisko do Zabrza i Rudy Śląskiej, tymczasem „nasze” składowisko bez ograniczeń przyjmuje na potęgę śmieci niewiadomego pochodzenia z całej Polski. W tym miejscu warto zaznaczyć, że w okolicznych gminach stawka za odpady nie została zmieniona.

W obawie o dobro i przyszłość mieszkańców oraz środowiska naturalnego Radni: M. Drobnicki, A. Kotasiński, J. Morys złożyli 15.01.2015 roku wniosek o przygotowanie na sesję w dniu 29.01.2015 roku projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Zaolszan, wskazując jednocześnie na zakaz rozbudowy i eksploatacji wysypiska po sierpniu 2015 r. – na bazie uchwalonego studium. Uchwała niestety nie została przygotowana. W odpowiedzi od Burmistrza otrzymaliśmy informację, że taki plan przedstawiony zostanie Radzie dopiero z końcem bieżącego roku – w naszej ocenie zbyt późno.. Trzeba zaznaczyć, że zgodnie z ustawą tylko na podstawie studium burmistrz może wydać decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu na inwestycje dla celów publicznych, a do takiej należy decyzja o lokalizacji i rozbudowie wysypiska odpadów.

Reasumując, na dzień dzisiejszy, pomimo upadłości firmy zarządzającej składowiskiem w naszym mieście, Burmistrz WACŁAW KĘSKA funduje mieszkańcom ciągły przywóz na wysypisko niezliczonej ilości ton odpadów z różnych stron kraju. Są to odpady o niewiadomej zawartości, oraz niewiadomego pochodzenia. W tym samym czasie wraz z rządzącą koalicją radnych, podwyższa stawki za odpady.

Ps. 9 lutego artykuł został przekazany do Kolegium Redakcyjnego „Przeglądu Pyskowickiego” z prośbą o jego zamieszczenie w lutowym wydaniu gazety.

Marek Drobnicki, Arkadiusz Kotasiński, Joachim Morys

radni Rady Miejskiej w Pyskowicach

 

1 Comment on "Pyskowice: Wysypisko nie dla mieszkańców, a cena śmieci w górę…"

  1. mieszkaniec starej bany | 18 lutego 2015 at 1:19 pm | Odpowiedz

    Piekny dzień był w ostatnią niedzielę, szkoda że w całej dzielnicy powietrze śmierdziało śmieciami z wysypiska …….., w poniedziałek mniej smierdziało, we wtorek przestało śmierdzieć. i tak raz w miesiącu. kiedyś tak śmierdzialo że dzwoniliśmy na straż miejską bo mysleliśmy że ferma kurza, ale strażnicy dzielnie informowali że mają dużo zgłoszeń, a smierdzi sobie ….. wysypisko. Ot Pisko! Ps. Jeżeli ktoś chce wygrać następne wybory najlepszym hasłem będzie ZLIKWIDUJĘ WYSYPISKO! no tylko obietnic trzeba dotrzymać.  

Leave a comment

Your email address will not be published.


*