Rada Miasta uchyla się od ustawowego obowiązku

4 marca tego roku skierowałem na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Gliwice Marka Pszonaka pismo w sprawie konieczności wygaszenia mandatu radnego Krzysztofa Kleczki: http://info-poster.eu/pismo-do-przewodniczacego-rm-w-sprawie-krzysztofa-kleczki/

26 marca otrzymałem odpowiedź PRM, w której stwierdził on, że Komisja Statutowa zdecydowała iż organem właściwym do rozstrzygnięcia w tej sprawie jest Wojewoda Śląski: http://info-poster.eu/jest-odpowiedz-prm-marka-pszonaka-w-sprawie-radnego-kleczki/

Tego samego dnia, sprawa rzeczywiście została Wojewodzie Śląskiego przekazana, o czym informuje pismo, które otrzymałem, dopytując o sygnaturę sprawy. Oto ono:

 

radny K

 

Cały problem polega jednak na tym, że Komisja Statutowa Rady Miasta Gliwice nie miała w tym przypadku prawa "uznawać jaki organ jest właściwy do podjęcia czynności w sprawie rozstrzygnięcia o sprawach legalności wykonywania mandatu radnego". O tym bowiem jednoznacznie rozstrzyga prawo, a konkretnie ustawa kodeks wyborczy, która w art. 383 §2 nakłada na radę gminy OBOWIĄZEK wygaszenia mandatu radnego np.w przypadku naruszenia ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem określonych w odrębnych przepisach funkcji lub działalności, poprzez uchwałę podjętą w ciągu miesiąca od dnia wystąpienia przyczyny. Komisja Statutowa nie może zatem "uznać", że obowiązek ów przerzuci na barki innego organu. Jest to bowiem klasyczny przykład wymigiwania się od dopełnienia obowiązku.

Miejsce dla ingerencji wojewody, wynikające bezpośrednio z ustawy o samorządzie gminnym zostało zapewnione, aby – mówiąc kolokwialnie – koledzy radni przez uchylenie się od ustawowego obowiązku nie mogli innego swojego kolegę ochronić przed wynikającymi z prawa restrykcjami. Wówczas wojewoda WZYWA radę (a nie, jak w tym przypadku, rada wojewodę) do podjęcia uchwały. Rada ma na to 30 dni. Jeśli uchwały o wygaszeniu mandatu nie podejmie, wkracza wojewoda, wydając odpowiednie zarządzenie zastępcze.

Kuriozalna jest sytuacja, w której Rada Miasta Gliwice wzywa wojewodę do "podjęcia czynności", których ten zwyczajnie podjąć nie może, bo nie ma do tego ustawowych uprawnień.

Dziś jeszcze przygotuję i wyślę pismo w tej sprawie do Wojewody Śląskiego, zapytując również o to, jak zareagował na zaprezentowane wyżej pismo RM Gliwice. W trybie dostępu do informacji publicznej wystąpię również o przekazanie mi wyjaśnień radnego Krzysztofa Kleczki. Materiały opublikuję w Info-Posterze.

Dariusz Jezierski

Be the first to comment on "Rada Miasta uchyla się od ustawowego obowiązku"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*