Rybnik Partnerem Fundacji na Rzecz Centrum Rehabilitacji w Chorobach Onkologicznych w Rudach koło Rybnika!

 

A oto oficjalna informacja w tej sprawie:

Powstaje Centrum Rehabilitacji w Chorobach Onkologicznych w Rudach koło Rybnika

Powołanie Centrum Rehabilitacji w Chorobach Onkologicznych w Rudach stało się możliwe, między innymi dzięki przychylności i zrozumieniu samorządu Rybnika dla tej oddolnej idei. Strategiczne znaczenie Rybnika dla całego projektu wynika rzecz jasna z faktu iż Rudy bezpośrednio z nim graniczą. Jednak decydujące znaczenie ma tutaj fakt, że Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 SPZOZ w Rybniku posiada jeden z największych na Śląsku Oddziałów Onkologicznych. Nic dziwnego zatem, że równolegle toczyły się rozmowy z Prezydentem Rybnika Piotrem Kuczerą i z ordynatorem Oddziału Onkologicznego, doktorem Grzegorzem Słomianem.

Długie konsultacje i rozmowy spowodowały, że udało się opracować podstawy projektu, którego wartości nie sposób przecenić. Mam nadzieję, że proponowany profil przychodni i możliwość konsultacji w kierunku chorób onkologicznych znacznie poprawi diagnostykę i możliwość wczesnego wykrywania nowotworów wśród mieszkańców najbliższej okolicy, zwłaszcza Rybnika, Kuźni Raciborskiej i gmin sąsiednich. Podobnie będzie również w przypadku późniejszej rehabilitacji. Bliskość tak dużego podmiotu, jakim jest szpital ma decydujące znaczenie – mówi doktor Grzegorz Słomian.

17 sierpnia 2018 roku o godzinie 18.00 w ośrodku „Buk” w Rudach będzie miała miejsce uroczysta inauguracja działalności Fundacji na Rzecz Centrum Rehabilitacji w Chorobach Onkologicznych w Rudach k. Rybnika. W proces organizacji i powstawania Centrum Rehabilitacji włączyło się również Miasto Rybnik.

O tym, że wsparcie dla osób chorych onkologicznie jest niezwykle istotne – nie trzeba nikogo przekonywać – komentuje Piotr Kuczera Prezydent Miasta Rybnika – Dane statystyczne pokazują, że dziś właściwie każdy styka się z problemem tego rodzaju chorób w swojej bliższej, czy dalszej rodzinie. Dlatego nie wahałem się przystąpić do rady programowej nowopowstałego centrum – podkreśla prezydent Rybnika

 

W radzie programowej fundacji udało się organizatorom zgromadzić znamienite nazwiska z różnych środowisk:

  • Piotr Kuczera – prezydent Miasta Rybnika

  • dr Alina Choteborska – psycholog, psychoonkolog, supervisor metody simontonowskiej

  • prof. Marek Gzik – dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śl, radny Sejmiku Śl.

  • dr Grzegorz Słomian– ordynator Oddziału Onkologii Woj. Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku

  • dr Jan Sarna – Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii

  • Aleksandra Klich – zastępczyni redaktora naczelnego „Gazety Wyborczej”

  • dr Krzysztof Gieremek– docent AWF Katowice, Zakład Fizykoterapii i Masażu Leczniczego.

  • dr Wiesław Rycerski – Oddział Rehabilitacji Narządu Ruchu

 

Niewielka odległość między Rybnikiem a Rudami powoduje, że lokalizacja nowego Centrum właśnie w Rudach, nie będzie przeszkodą w korzystaniu z rehabilitacji dla pacjentów z Rybnika.

Organizatorzy w ramach współpracy z Rybnikiem przewidują przygotowanie i przeprowadzenie specjalnego, dwuletniego programu propagującego profilaktykę onkologiczną i uświadamiającą znaczenie zdrowego trybu życia w kontekście chorób onkologicznych.

W naszych planach, to właśnie rybniczanie chorujący onkologicznie, jako pierwsza grupa zostaną objęci całkowicie nowym na polskim rynku programem ONKO-TELE-CURA, który zagwarantuje całodobowe wsparcie najbardziej potrzebującym. – mówi Dariusz Jezierski, główny pomysłodawca Centrum Rehabilitacji – Władze Rybnika zrozumiały szanse, jakie niesie projekt Centrum dla poprawienia sytuacji chorych i ich rodzin. Podzielamy wspólne przekonanie, że przedsięwzięcie przyniesie nowe i dostępne rozwiązania w tak trudnym i wrażliwym obszarze jakim jest leczenie i terapia onkologiczna – podkreśla Jezierski

 

Be the first to comment on "Rybnik Partnerem Fundacji na Rzecz Centrum Rehabilitacji w Chorobach Onkologicznych w Rudach koło Rybnika!"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*