Sąd KRS podjął temat – dostałem odpowiedź pełnomocnika PRUiM-MOSTY

16 lipca w piśmie do Sądu KRS wskaałem na złamanie ustwy kominowej w PRUiM-MOSTY Sp. z o.o. a co za tym idzie rozwiązanie z mocy prawa rady nadzorczej i w związku z tym nieskuteczne wybranie zarządu spółki. Wniosłem o wszczęcie postępowania z urzędu i doprowadzenie do uzdrowienia sytuacji prawnej spółki – http://info-poster.eu/nowy-prezes-pruim-sa-zlamal-ustawe-kominowa-pismo-do-sadu-krs/

Sąd najwyraźniej uznał moje zarzuty co najmniej za istotne, bowiem wszczął postępowania z urzędu i wezwał spółkę do zajęcia stanowiska. Stanowisko to przedstawił pełnomocnik spółki radca prawny Mateusz Kotlarski pismem z 8 sierpnia 2014 roku. Sąd poszedł dalej i dopuścił mnie w charakterze uczestnika postępowania. Wczoraj otrzymałem takie oto pismo:

krs pismo

Oczywiście swoje stanowisko przedstawię Sądowi KRS w poniedziałek (opublikuję je dziś lub jutro). Argumentacja Pana Kotlarskiego jest nie do przyjęcia, już to ze względu na błędną interpretację zapisów ustawy kominowej, a także niewłaściwe rozumienie kwestii "nieważności" powołania osoby do rady nadzorczej (art. 14. ust. 2). Również kwestia "przedstawicielstwa" jednostki samorządu terytorialnego została przez Sąd KRS wyłożona wcześniej i co najwazniejsze w spsób niepozostawiający wątpliwości, to znaczy zgodnie z literą i duchem prawa.

Dla zainteresowanych zamieszczam pełny tekst pisma pełnomocnika PRUiM-MOSTY Sp. z o.o.:

Pismo pełnomocnika PRUiM-MOSTY

Dariusz Jezierski

2 Comments on "Sąd KRS podjął temat – dostałem odpowiedź pełnomocnika PRUiM-MOSTY"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*