Sąd potwierdził – Henryk Małysz popełnił przestępstwo!

„Przestępstwo, to czyn zabroniony, zagrożony groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia, zawiniony, którego społeczna szkodliwość jest wyższa niż znikoma.”

W listopadzie ubiegłego roku, po żmudnych ustaleniach stanu faktycznego na podstawie istniejącej dokumentacji, skierowałem do Wojewody Śląskiego skargę na nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem gliwickich spółek komunalnych, ze szczególnym uwzględnieniem łamania prawa, przy konstytuowaniu ich rad nadzorczych (http://info-poster.eu/list-do-wojewody-slaskiego/).

Bardzo długie, trwające wbrew postanowieniom kodeksu prawa administracyjnego 6 miesięcy (!), postępowanie wyjaśniające zakończyło się skierowaniem do X Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego pisma o treści kluczowej dla dalszych losów nie tylko sprawy PRUiM i spółek zależnych. Oto ono:

Pismo Wydziału Nadzoru Prawnego

Dziwi wprawdzie fakt, że Wydział Nadzoru Prawnego nazywa ewidentne jego zdaniem (wszak poinformował Sąd) złamanie ustawy „nieprawidłowościami”, ale nie kwestie definicji, ale skutków tego faktu mają dla nas znaczenie. Oto bowiem, po trwającej od jesieni ubiegłego roku rażącej bezczynności w zasadzie wszystkich organów prawnie zobowiązanych do reagowania w przypadkach tak ewidentnego naruszania prawa, udało mi się mimo prób dyskredytowania merytorycznej wartości tych ustaleń, doprowadzić po raz pierwszy w Gliwicach do sytuacji, w której SĄD UZNAJE BEZDYSKUSYJNIE FAKT ZŁAMANIA USTAWY „KOMINOWEJ” PRZEZ PREZESA PRUiM SA HENRYKA MAŁYSZA, POTWIERDZA NIEWYMAGAJĄCY SĄDOWEGO WYROKU FAKT ROZWIĄZANIA Z MOCY PRAWA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ZALEŻNEJ PRUiM – MOSTY I WZYWA DO NATYCHMIASTOWYCH DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH.

Postanowienie Sądu Rej.

Ujmując rzecz inaczej, po raz pierwszy za prezydentury Zygmunta Frankiewicza Sąd potwierdził, że zarządzanie gliwickimi spółkami komunalnymi nie jest kompetentne, a przynajmniej niektóre osoby, które nim się zajmują nie są doskonałymi fachowcami, zasługującymi na idące w setki tysięcy złotych wynagrodzenia!

Tu rola sądu rejestrowego się kończy. Dla mnie to jedynie kolejny etap działań zmierzających do doprowadzenia do ukarania winnych rażącym przypadkom łamania prawa. Oto bowiem w samym postanowieniu Sądu zaprezentowanym wyżej, wskazano – i jak widać szybko próbowano się wycofać! – kolejny problem, związany z sankcją nieważności bezwzględnej, dotykającą wszystkich decyzji rozwiązanej z mocy prawa rady nadzorczej. Kiedy pisałem o tym w jesieni ubiegłego roku, sypały się pod moim adresem obelgi i inwektywy, choć nieco później ruszyły gorączkowe działania naprawcze, które jednak – co udowodnię w najbliższych dniach – nie tylko niczego nie naprawiły, ale wręcz skomplikowały sytuację prawną kilku spółek, przy okazji kompromitując całkowicie sposób sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Gliwice i odpowiedzialnych za to osób.

Oto Postanowienie Sądu, umarzające postępowanie w sprawie przymuszenia wobec spełnienia nakazanych w punkcie 1 wcześniejszego Postanowienia warunków, co zdaniem Sądu uczyniło dalsze postępowanie bezzasadnym.

Umorzenie postępownia

Czy aby na pewno? Oto bowiem Sąd, „zapomniał” o tym, co nakazał w punkcie 2 wcześniejszego Postanowienia! Nie ma ani słowa o spełnieniu także tego warunku. I nic dziwnego, bo warunek ten nie mógł zostać spełniony. Na przeszkodzie stanęło właśnie twarde prawo.

Sąd zauważył, że pełniący obowiązki prezesa i wiceprezesa PRUiM – MOSTY Waldemar Macyszyn oraz Arkadiusz Kasper, zgodnie z zapisami kodeksu spółek handlowych utracili swoje mandaty 15.05.2012 r., wraz z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji, czyli 2011. Jak widać, tego niuansu prawnego w gliwickich spółkach komunalnych zupełnie się nie rozumie (podobne niezrozumienie w GKS PIAST SA podniosłem podczas wystąpienia na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej: http://info-poster.eu/wystapienie-na-komisji-rewizyjnej/). Niestety dla spółki, nawet jeśli dostarczono uchwałę Rady Nadzorczej w sprawie powołania Zarządu na nową kadencję – czego Sąd nie stwierdza w Postanowieniu o umorzeniu postępowania!!! – jest ona z mocy prawa nieważna. Powód oczywisty – jak stwierdza Wydział Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, a do czego Sąd się przychyla „Henryk Małysz w czasie od 10 lutego 2011 r. do 23 września 2011 r. wchodził w skład poniżej wymienionych rad nadzorczych spółek (…) PRUiM-MOSTY Sp. z o.o. i PRUiM-BET Sp. z o.o.” Jedną z konsekwencji tego właśnie faktu jest ta, że w chwili obecnej mamy do czynienia z sytuacją, w której nowy Zarząd spółki zgodnie z prawem nie może zostać powołany. Dlaczego i w jaki sposób to naprawić? Przecież istnieją sowicie opłacane kancelarie prawne, które z całą pewnością po takiej podpowiedzi będą wiedziały co należy zrobić. Zważywszy jednak na powagę sytuacji, podobnie jak w przypadku kwestii fuzji dwóch spółek zależnych, która w chwili obecnej jest zwyczajnie niemożliwa, także i w tym zakresie, w razie jakichkolwiek problemów, służę pomocą. Stwierdzenie to jest istotne, ponieważ o ile jestem zdecydowany doprowadzić do pociągnięcia winnych wszystkim problemom do odpowiedzialności, o tyle nie jest moim zamiarem szkodzenie w jakikolwiek sposób interesom którejkolwiek z gliwickich spółek.

Prowadzone przeze mnie od wielu miesięcy czynności mają na celu coś, co leżeć powinno również w interesie władz miasta i samych spółek – uzdrowienie sytuacji i zapobieżenie podobnym patologiom w przyszłości. Wybrany w przyszłorocznych wyborach prezydent miasta ma szanse zacząć pracę w warunkach, w których funkcjonowanie gliwickich spółek komunalnych będzie zgodne z przepisami prawa. Z coraz bardziej zrozumiałych dla mnie przyczyn, układ broni jednak stworzonego przez siebie bezprawia jak jakiejś wyższej racji. Cóż, wizja odpowiedzialności prawnej jest coraz wyraźniejsza…

Dariusz Jezierski

7 Comments on "Sąd potwierdził – Henryk Małysz popełnił przestępstwo!"

 1. Zdaje się, że Frankiewicz zasiada w radzie nadzorczej KSSE także bezprawnie? Kiedy ci ludzie zwrócą nieprawnie pobrane uposażenia?

 2. I co z tego ? Frankiewicz i tak mu pomoże

 3. Sprawdzić trzeba również Śląskie Sieci Metropolitalne, to jest ta sama historia, naciąganie za publiczne pieniądze. Powołano spółkę która nic nie wnosi tylko transferuje pieniądze. Samochody służbowe do jazdy w weekendy, ipody itp… Prezes Nitkiewicz i jego pupil Grzywok

 4. zmiana znaczenia | 19 lipca 2013 at 8:31 am | Odpowiedz

  W tym świetle trzeba inaczej odczytywać nazwę PRUiM – przekręty rozpasanie ustawki i machloje.

 5. Mnie tylko interesuje czy „Henio zwróci” kasiorkę (za tego członka)
  Spora kasiorka…

  Frankiewicz nikomu nie pomoże. Imperium się wali

  Sprawdzić trzeba wszystkie półki.

  To SSalnie …
  PSIUO ,ARL,Technopark,ŚSM to półki na których ulokowano gigantów i choć się starzeją to przyssawki działają nadal ..

  Szkoda słów…cwaniactwo z ichniej strony i nasza głupota poraża.
  Myślały prezesiątka że to trwać będzie wiecznie?

  Nie będzie ,,,

 6. Wydaje się, że jest to wyjątek od reguły

Leave a comment

Your email address will not be published.


*