Sensacja?! Czy zdjęcie sterowca Graf Zeppelin nad Gliwicami jest mistyfikacją?

Jeden komentarz

Adrian Pokora, student politechniki Opolskiej, uderzony nadmiernym jego zdaniem podobieństwem wizerunku sterowca Graf Zeppelin na zdjęciach z jego przelotu nad Gliwicami, Kędzierzynem-Koźlem, Oławą, Wołczynem i Szczecinem. Po nałożeniu wizerunku sterowca na każdym z nich na siebie okazało się, że… na każdym ze zdjęć wygląda on dokładnie tak samo! W dodatku, jak twierdzi autor, poza Gliwicami wszystkie zdjęcia robione były w innym dniu niż dzień przelotu (5 lipca 1931). Oczywiście nie ma to podważać  historycznej wiarygodności samego przelotu, ale dowodzić, że oszustwa i fotomontaże to nie tylko atrybut dzisiejszych, uzbrojonych w doskonały sprzęt i potężne narzędzia graficzne „dokumentalistów”.


My mamy jednak inną uwagę. Podważając wiarygodność archiwalnych fotografii należy przede wszystkim zadbać o własną wiarygodność. Tymczasem fotografia związana z przelotem nad Gliwicami, której opolanin użył w swoich badaniach porównawczych, została wykonana… dwa lata wcześniej! Jest to bowiem zdjęcie z przelotu sterowca nad naszym miastem z 17 października 1929 roku!
Z tego zaś tego prostego faktu może wynikać, że to sterowiec z fotografii wykonanej w 1929 roku (bądź z innej jeszcze) posłużył do innych fotomontaży. Jeśli oczywiście są to fotomontaże i poszukiwacz mistyfikacji nie wykazał się jeszcze innymi uproszczeniami własnych procedur badawczych.

1 Comment on "Sensacja?! Czy zdjęcie sterowca Graf Zeppelin nad Gliwicami jest mistyfikacją?"

  1. proste Niemcy znani z pedantyzmu zawsze jednakowo go pompowali…
    a tak „poważnie”- Amerykanie nie byli na księżycu, Śląsk nigdy nie był niemiecki, a w kraju jest dobrze…

Leave a comment

Your email address will not be published.


*