Spółka-widmo i wata z Vat-u

Jeden komentarz

Przygotowując oficjalne wystąpienie do Prezydenta Miasta oraz do Rady Miasta Gliwice, teraz podam jedynie fakty, wskazujące na to iż tak naprawdę nie istnieje wypracowana, spójna koncepcja przyszłego funkcjonowania Hali Gliwice, a podejmowane działania stanowią jedynie próbę ukrycia rzeczywistej niemocy i braku pomysłów.

Najlepszym dowodem są tu niezrealizowane uchwały i próba powołania do życia kolejnego podmiotu drenującego finanse miasta i dającego wybrańcom możliwość zdobycia intratnej posady.

 1. 19 lutego 2009 roku, Uchwałą Nr XXII/708/2009 podpisaną przez ówczesnego Przewodniczącego RM Marka Pszonaka wyrażono zgodę na utworzenie jednoosobowej spółki z udziałem Gminy Gliwice Podium Gliwice Sp. z o.o. z kapitałem zakładowym 100 000 zł i wykonanie tej Uchwały powierzono prezydentowi Miasta.

 2. W uzasadnieniu projektu uchwały określono wyraźnie (uzasadniał Piotr Wieczorek, zastępca prezydenta miasta) cele i zadania spółki, wymieniając przede wszystkim „bieżące profesjonalne zarządzanie i administrowanie obiektem…”

 3. Tego samego dnia przegłosowano Uchwałę Nr XXII/709/2009 wyrażającą intencję RM wniesienia aportem do kapitału zakładowego utworzonej spółki powstałego obiektu.

 4. Tym razem w uzasadnieniu napisano: „Przekazanie powstałych obiektów aportem do spółki celowej, która będzie zarejestrowanym podatnikiem VAT, pozwoli miastu Gliwice na rozliczenie podatku należnego z tytułu dokonanego aportu oraz umożliwi odliczenie podatku naliczonego od wydatków związanych z budową hali już od momentu rozpoczęcia inwestycji”.

 5. Uchwałą Nr XXXIV/682/2013 Rada Miasta wyraziła zgodę na wydzierżawienie przedmiotowych nieruchomości

Rodzą się następujące podstawowe pytania:

 1. Dlaczego nie powstała spółka, o której powołaniu zadecydowała Rada Miejska w Gliwicach w lutym 2009 roku? Przypominam, że uchwała weszła w życie z dniem podjęcia a za jej wykonanie odpowiada Prezydent Miasta.

 2. Skoro w dokumentacji przetargowej (http://bip.gliwice.eu/pub/ogloszenia/um/files/nieruchomosci/hala_Gliwice/ogloszenie_poprawione.pdf) mówi się że „Po wniesieniu nieruchomości, będącej przedmiotem niniejszego postępowania, aportem do Spółki Komunalnej kaucja gwarancyjna zostanie przeniesiona z konta depozytowego Urzędu na rachunek Spółki”, na czym polegać będzie „bieżące profesjonalne zarządzanie i administrowanie obiektem…”? Przypomnijmy, że przewidywane jest podpisanie umowy dzierżawnej na 20 lat.

 3. Jednym z podstawowych argumentów za wniesieniem hali aportem do kapitału zakładowego spółki była rzekoma ekonomiczna opłacalność odliczeń podatków „już od momentu rozpoczęcia inwestycji”. Jak zatem stało się, że zrezygnowano ze wskazanej korzyści w przypadku, kiedy całość inwestycji opłacana jest ze środków własnych Gminy Gliwice?

 4. Miesięczny czynsz wywoławczy wynosi 73 764 zł. W jaki sposób powołana do życia spółka prawa handlowego miałaby wypełniać swoje podstawowe zadanie, jakim jest wypracowywanie zysku, skoro wszelkie pożytki z obiektu, który jest jej własnością i stanowić ma przedmiot jej działalności, czerpać będzie inny podmiot?

 5. Istnieje konieczność powołania przynajmniej jednoosobowego zarządu spółki, 3 osobowej rady nadzorczej oraz stworzenie przynajmniej kilku innych miejsc pracy. Jakie są ekonomiczne aspekty problemu, czyli inaczej, w jaki sposób finansowana będzie bieżąca działalność spółki, której jedynym zadaniem ma być bycie właścicielem wydzierżawionego obiektu?

W związku z powyższym z całą pewnością należy rozważyć zmianę firmy powstającej już 5 lat spółki. Na przykład na „Przepompownia Podium” Sp. z o.o. Widać bowiem wyraźnie dwie rzeczy: przede wszystkim przepompowywanie miejskiej kasy do wybudowanej hali będzie nadrzędnym zadaniem spółki, a po drugie – ci którzy wymyślili cały mechanizm, z całą pewnością zasługują na podium! Wypada jeszcze tylko ustalić w jakiej klasyfikacji…

Dariusz Jezierski

1 Comment on "Spółka-widmo i wata z Vat-u"

 1. Na mniejszą skale przetestowali już ten pomysł  wydzierżawiając basen w Sośnicy. Wszystko działa, nikt i NIK  się nie czepia więc sięgają Podium.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*