Spółka-widmo i wata z Vat-u

Przygotowując oficjalne wystąpienie do Prezydenta Miasta oraz do Rady Miasta Gliwice, teraz podam jedynie fakty, wskazujące na to iż tak naprawdę nie istnieje wypracowana, spójna koncepcja przyszłego funkcjonowania Hali Gliwice, a podejmowane działania stanowią jedynie próbę ukrycia rzeczywistej niemocy i braku pomysłów.

Najlepszym dowodem są tu niezrealizowane uchwały i próba powołania do życia kolejnego podmiotu drenującego finanse miasta i dającego wybrańcom możliwość zdobycia intratnej posady.

 1. 19 lutego 2009 roku, Uchwałą Nr XXII/708/2009 podpisaną przez ówczesnego Przewodniczącego RM Marka Pszonaka wyrażono zgodę na utworzenie jednoosobowej spółki z udziałem Gminy Gliwice Podium Gliwice Sp. z o.o. z kapitałem zakładowym 100 000 zł i wykonanie tej Uchwały powierzono prezydentowi Miasta.

 2. W uzasadnieniu projektu uchwały określono wyraźnie (uzasadniał Piotr Wieczorek, zastępca prezydenta miasta) cele i zadania spółki, wymieniając przede wszystkim „bieżące profesjonalne zarządzanie i administrowanie obiektem…”

 3. Tego samego dnia przegłosowano Uchwałę Nr XXII/709/2009 wyrażającą intencję RM wniesienia aportem do kapitału zakładowego utworzonej spółki powstałego obiektu.

 4. Tym razem w uzasadnieniu napisano: „Przekazanie powstałych obiektów aportem do spółki celowej, która będzie zarejestrowanym podatnikiem VAT, pozwoli miastu Gliwice na rozliczenie podatku należnego z tytułu dokonanego aportu oraz umożliwi odliczenie podatku naliczonego od wydatków związanych z budową hali już od momentu rozpoczęcia inwestycji”.

 5. Uchwałą Nr XXXIV/682/2013 Rada Miasta wyraziła zgodę na wydzierżawienie przedmiotowych nieruchomości

Rodzą się następujące podstawowe pytania:

 1. Dlaczego nie powstała spółka, o której powołaniu zadecydowała Rada Miejska w Gliwicach w lutym 2009 roku? Przypominam, że uchwała weszła w życie z dniem podjęcia a za jej wykonanie odpowiada Prezydent Miasta.

 2. Skoro w dokumentacji przetargowej (http://bip.gliwice.eu/pub/ogloszenia/um/files/nieruchomosci/hala_Gliwice/ogloszenie_poprawione.pdf) mówi się że „Po wniesieniu nieruchomości, będącej przedmiotem niniejszego postępowania, aportem do Spółki Komunalnej kaucja gwarancyjna zostanie przeniesiona z konta depozytowego Urzędu na rachunek Spółki”, na czym polegać będzie „bieżące profesjonalne zarządzanie i administrowanie obiektem…”? Przypomnijmy, że przewidywane jest podpisanie umowy dzierżawnej na 20 lat.

 3. Jednym z podstawowych argumentów za wniesieniem hali aportem do kapitału zakładowego spółki była rzekoma ekonomiczna opłacalność odliczeń podatków „już od momentu rozpoczęcia inwestycji”. Jak zatem stało się, że zrezygnowano ze wskazanej korzyści w przypadku, kiedy całość inwestycji opłacana jest ze środków własnych Gminy Gliwice?

 4. Miesięczny czynsz wywoławczy wynosi 73 764 zł. W jaki sposób powołana do życia spółka prawa handlowego miałaby wypełniać swoje podstawowe zadanie, jakim jest wypracowywanie zysku, skoro wszelkie pożytki z obiektu, który jest jej własnością i stanowić ma przedmiot jej działalności, czerpać będzie inny podmiot?

 5. Istnieje konieczność powołania przynajmniej jednoosobowego zarządu spółki, 3 osobowej rady nadzorczej oraz stworzenie przynajmniej kilku innych miejsc pracy. Jakie są ekonomiczne aspekty problemu, czyli inaczej, w jaki sposób finansowana będzie bieżąca działalność spółki, której jedynym zadaniem ma być bycie właścicielem wydzierżawionego obiektu?

W związku z powyższym z całą pewnością należy rozważyć zmianę firmy powstającej już 5 lat spółki. Na przykład na „Przepompownia Podium” Sp. z o.o. Widać bowiem wyraźnie dwie rzeczy: przede wszystkim przepompowywanie miejskiej kasy do wybudowanej hali będzie nadrzędnym zadaniem spółki, a po drugie – ci którzy wymyślili cały mechanizm, z całą pewnością zasługują na podium! Wypada jeszcze tylko ustalić w jakiej klasyfikacji…

Dariusz Jezierski

1 Comment on "Spółka-widmo i wata z Vat-u"

 1. Na mniejszą skale przetestowali już ten pomysł  wydzierżawiając basen w Sośnicy. Wszystko działa, nikt i NIK  się nie czepia więc sięgają Podium.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*