Streszczenie Projektu rozbudowy zbiorowej komunikacji miejskiej

UWAGA! Prezentujemy streszczenie projektu. Osoby chętne do zapoznania się z całością (ponad 92 strony z większą ilością planów i map, z dokładnymi przebiegami tras) i podjęcia dyskusji na temat projektu, proszone są o kontakt na adres redakcja@info-poster.eu

KWW Dariusza Jezierskiego „Gliwiczanie”

Streszczenie

Obywatelskiego projektu rozbudowy zbiorowej komunikacji miejskiej w Gliwicach w oparciu o system Autobus – Tramwaj – Pociąg oraz parkingi typu Park&Ride"

GLIWICE 2014

 

1. Wybór najbardziej właściwego modelu komunikacyjnego nowoczesnego europejskiego miasta.

Pamiętać należy, iż sprawna komunikacja zależy od wielu czynników:

– układu komunikacyjnego miasta

– prowadzonej przez władze miejskie polityki transportowej,

– systemu dróg alternatywnych, takich jak np. system obwodnic miejskich,

– ilości pojazdów prywatnych oraz upodobań/przyzwyczajeń mieszkańców,

– ilości pojazdów przejeżdżających przez miasto tranzytem

– ilości pojazdów wjeżdżających do miasta lub wyjeżdżających z miasta w szczycie komunikacyjnym

– sprawności, nowoczesności i przepustowości komunikacji zbiorowej,

– itd.

Na podstawie prowadzonych wieloletnich obserwacji, spośród wielu modeli komunikacyjnych proponujemy – z uwagi na pewne uwarunkowania Gliwic (autostrady A1 i A4, DTŚ, liczne miejscowości wokół miasta, duża migracja pasażerów) – model komunikacji mieszanej z wyraźnym naciskiem na korzystanie (zarówno przez mieszkańców miasta jak i osoby przyjezdne) ze środków komunikacji miejskiej zbiorowej, opartej na systemie ATP (Autobus – Tramwaj – Pociąg) oraz bezpłatnych parkingach typu Park&Ride zbudowanych na obrzeżach miasta dla kierowców, którzy zamierzają skorzystać z komunikacji miejskiej.

2. Priorytet dla transportu szynowego

PKM w Gliwicach co jakiś czas testuje nowe autobusy hybrydowe o napędzie spalinowo – elektrycznym. Niektórzy twierdzą, że tego typu pojazd jest ekologiczny i w zupełności może zastąpić tramwaj.

Należy wyraźnie zaznaczyć, że nie ulega najmniejszej nawet wątpliwości, iż dbałość o ekologię i wymiana taboru autobusowego ze spalinowego na hybrydowy lub nawet całkowicie elektryczny to bardzo dobry i postulowany kierunek myślenia, jednak należy pamiętać, że mamy tutaj do czynienia jedynie ze zmianą sposobu zasilania silnika autobusu.

Każdy nowoczesny system komunikacyjny oparty jest przede wszystkim o lekki transport szynowy.

Miasta, które chcą uchodzić za nowoczesne i rozwijające się w sposób zrównoważony po prostu inwestują w tramwaje. Powszechnie wiadomo, że nowoczesny tramwaj to nie tylko prestiż, ale przede wszystkim sprawny środek komunikacji miejskiej, przyjazny tak mieszkańcom, jak i środowisku.

Polska zobowiązała się w podpisanym pakiecie klimatycznym do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w tym CO2. Bliskość dwóch autostrad, Drogowej Trasy Średnicowej, jak i ewentualnie dokończonej obwodnicy miasta przy tak fatalnym systemie zbiorowej komunikacji miejskiej, jaki posiadają dzisiaj Gliwice będą generować ogromne ilości spalin oraz CO2, co wpływać będzie nie tylko na łamanie zapisów pakietu, ale przede wszystkim rujnować będzie zdrowie mieszkańców.

Wydaje się zasadnym stwierdzenie, że koszty poniesione w związku z budową nowoczesnego systemu komunikacji zbiorowej będą znikome w porównaniu z kosztami zdrowotnymi, społecznymi oraz ewentualnymi karami pieniężnymi.

Warto zastanowić się przede wszystkim nad kluczową dla Gliwic kwestią, a mianowicie – czy stać nas na to, by nie inwestować teraz z pomocą Unii w rozwój, rozbudowę i funkcjonowanie sprawnego systemu komunikacji miejskiej opartej na autobusie, tramwaju i pociągu, lecz później, gdy dotacje dla Polski się skończą?

Czy stać nas na zaniedbania tłumacząc to bezczynnością sąsiednich miast w tej dziedzinie lub zrzucając całą odpowiedzialność na KZK GOP?

Można oczywiście bezradnie rozkładać ręce przyjmując jedynie postawę zachowawczą – tak jest bezpiecznie, tanio i prosto… tyle, że to coś i tak za jakiś czas przestanie działać, czego symptomy możemy już dziś obserwować.

Można jednak coś z tym zrobić – potrzeba tylko ze strony władz dobrej, przemyślanej i przeanalizowanej przez fachowców koncepcji, odrobiny chęci, zaangażowania oraz pieniędzy.

3. Archaiczność oraz błędy dotychczasowego systemu komunikacji miejskiej w Gliwicach

Obecny system komunikacyjny Gliwic oparty jest na założeniach polityki transportowej wywodzących się jeszcze z głębokiego okresu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej oraz istnienia tworu o nazwie Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Katowicach.

Były to zupełnie inne czasy, wyróżniające się niewielką ilością samochodów prywatnych, notorycznymi problemami z paliwem oraz zupełnie inną mentalnością ludzi. Ponadto wiele zakładów oraz fabryk korzystało z własnego transportu pracowników (za niewielką kwotą potrącaną z wypłaty lub nawet całkowicie bezpłatnie) autobusami oznaczonymi tablicami „przewóz pracowników”.

W latach 90 XX wieku WPK przestało istnieć, zaś na jego miejsce powołane zostały liczne Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej oraz Tramwaje Śląskie.

19 września 1991, w celu współpracy gmin w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, zdecydowano o założeniu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (KZK GOP) – związek międzygminny z siedzibą w Katowicach, będący faktycznym organizatorem publicznego transportu zbiorowego na terenie Aglomeracji Górnośląskiej.

Prezydent Miasta Gliwice, Pan Zygmunt Frankiewicz, odpowiadając na liczne uwagi dotyczące nieprawidłowości działania komunikacji miejskiej w Gliwicach, powtarza iż za komunikację zbiorową odpowiada KZK GOP…

Ustawa jednak mówi co innego – za komunikację na terenie gminy odpowiadają władze gminy. Gmina w ramach swoich działań może powołać twór zajmujący się komunikacją samodzielnie lub we współpracy z innymi, ościennymi gminami.

Nie może jednak w żadnym wypadku uchylać się od ponoszenia odpowiedzialności za jej nieprawidłowe funkcjonowanie.

ZANIEDBANIA WŁADZ GLIWIC:

 1. Niewydolny system komunikacji zbiorowej

 2. Niewydolny system komunikacyjny

 3. Brak właściwej dla specyfiki miasta polityki transportowej

 4. Brak centralnego dworca komunikacyjnego – wielość przystanków autobusowych znajdujących się w okolicy Placu Piastów jest wielkim nieporozumieniem i sprawia ogromne trudności przesiadkowe zarówno mieszkańcom miasta, jak również podróżnym z innych miejscowości, osobom starszym, niepełnosprawnym i z małymi dziećmi.

 5. Przystanek komunikacji PKS oddalony od centrum miasta i dworca PKP około 3 km

Czasami przed wyborami spotyka się postulaty wielu polityków i samorządowców, którzy składają obietnice o wprowadzeniu darmowej komunikacji miejskiej, licząc nie tylko na zwiększenie swojego poparcia, ale również bardzo prosty sposób rozwiązania istniejących problemów transportowych.

W naszej ocenie jednak nawet darmowość zbiorowej komunikacji w przypadku niewłaściwego jej funkcjonowania niczego nie zmieni. Pasażerowie zwracają bowiem uwagę nie tylko na koszty, ale przede wszystkim sprawność, szybkość i wygodę podróżowania.

Zbudowanie w Gliwicach nowoczesnej i sprawnej komunikacji miejskiej opartej na systemie Autobus – Tramwaj – Pociąg oraz systemie bezpłatnych parkingów typu Park&Ride na obrzeżach miasta mogłoby sprawić, że Gliwice stałyby się nie tylko pionierem nowoczesnych rozwiązań komunikacyjnych, ale również mogłyby stanowić doskonały wzór dla pozostałych miast Aglomeracji Górnośląskiej.

Mogłoby to stanowić impuls dla Górnego Śląska i Kolei Śląskich (które mogłyby stać się jednym z przewoźników w ramach KZK GOP), do przedstawienia bardzo atrakcyjnej oferty przewozów pasażerskich na terenie całej Aglomeracji Górnośląskiej.

4. Problemy związane z wprowadzeniem nowej polityki transportowej w Gliwicach

Wspomniany wcześniej nieprawidłowo funkcjonujący od bardzo wielu lat system zbiorowej komunikacji miejskiej w Gliwicach stworzył pewne bardzo trudne do rozwiązania problemy. Przede wszystkim należy zauważyć, że brak wypracowanego właściwie modelu komunikacji sprawił, że podstawowym środkiem komunikacyjnym w Gliwicach stał się… prywatny samochód, zaś miasto coraz bardziej zatłoczone, przypomina jeden wielki parking.

Prywatny samochód ma bardzo wiele zalet. Przede wszystkim sprawia, iż korzystający z niego nie jest ograniczony rozkładem jazdy komunikacji miejskiej i dzięki temu podróżujący nim może zaoszczędzić czas. Ale…

 1. żaden, najlepszy nawet system drogowy nie poradzi sobie z przepustowością dużej ilości samochodów.

 2. kierowcy stojący w ulicznych korkach stają się coraz bardziej nerwowi i zaczynają łamać przepisy drogowe. Występowanie tego typu szkodliwych społecznie zachowań niewiele osób bierze pod uwagę, a tymczasem w znaczący sposób wpływają one negatywnie na poziom bezpieczeństwo ruchu drogowego w mieście.

 3. Ruch w mieście dostosowany jest do tego, aby nie tworzyły się korki uliczne – pieszy i rowerzysta przestają się liczyć.

 4. Niewłaściwa, niewydolna komunikacja miejska sprzyja korzystaniu z własnego samochodu

 5. Samochód stojący w korku ulicznym znacznie bardziej zanieczyszcza środowisko

 6. Miasto coraz bardziej przypomina jeden wielki parking

5. Nowa polityka transportowa – czyli komunikacja miejska oparta na systemie ATP oraz parkingach typu „Park&Ride”

Zadania nowej polityki transportowej miasta Gliwice :

 1. Zachęta dla mieszkańców do korzystania ze atrakcyjnej oferty przewozowej środków zbiorowej komunikacji miejskiej

 2. Możliwość dla osób mieszkających w pobliskich miejscowościach swobodnego dojazdu do Gliwic środkami komunikacji zbiorowej lub samochodem do parkingów, na których pod warunkiem korzystania z komunikacji miejskiej będą mogli bezpłatnie pozostawić samochód.

 3. Zmniejszenie liczby poruszających się po Gliwicach samochodów

 4. Zmniejszenie czasu podróżowania po Gliwicach

 5. Poprawienie jakości życia mieszkańców oraz czystości wdychanego powietrza.

 6. Zbudowanie w centrum płatnych parkingów wielopoziomowych dostosowanych stylistyką do architektury danej ulicy – uporządkuje to przestrzeń miasta, wprowadzi ład i zapewni wolne, niestety płatne miejsce postojowe

 7. Budowa centralnego dworca komunikacyjnego,

 8. Nowy układ linii komunikacyjnych opartych na pociągu, tramwaju i autobusie,

 9. Umożliwienie korzystania z własnego samochodu zapewniając krótszy i szybszy przejazd przez miasto

 10. MIASTO PRZYJAZNE MIESZKAŃCOM – priorytetem pieszy, rowerzysta i pasażer komunikacji miejskiej, a nie samochód!!!

 

Schemat Centralnego Dworca Komunikacyjnego w Gliwicach

5.1 P jak POCIĄG

Należy powrócić do wykorzystania w jakimś stopniu pomysłu kolei miejskiej, do budowy której przystąpiono w latach 80 ubiegłego wieku. Ten pomysł był prezentowany przez Pana Prezydenta Zygmunta Frankiewicza w roku 2009 jako alternatywa dla likwidowanego wówczas tramwaju – szkoda jednak, że przez minione 5 lat temat ten – zdaje się – nie został w najmniejszym nawet stopniu podjęty.

W niniejszym obywatelskim projekcie zmieniono jednak przedstawioną wówczas koncepcję – tramwaj na torach kolejowych kursujący między Łabędami a Sośnicą jest całkowicie pozbawiony sensu i wynika z jakiegoś potężnego błędu myślowego. Tory kolejowe bowiem służą do innego rodzaju komunikacji, niż tory tramwajowe.

W niniejszym obywatelskim projekcie proponujemy utworzenie 2 lub 3 linii Gliwickiej Kolei Dojazdowej (GKD) opartej na elektrycznych pojazdach typu EN 81 jednoczłonowych lub dwuczłonowych, np. EN96, działającej w ramach komunikacji miejskiej, (ewentualnie KZK GOP), nie zaś Kolei Śląskich lub jakiejkolwiek innej spółki PKP. We współpracy z sąsiednimi gminami na końcowych stacjach, np. Toszek, Pyskowice zostałyby wybudowane węzły przesiadkowe Pociąg/Autobus

TRASA NR 1:

TOSZEK/PYSKOWICE – Paczyna – Pyskowice – Gliwice Kuźnica – Gliwice Łabędy – Gliwice Kopernik – GLIWICE GŁÓWNE

TRASA NR 2:

GLIWICE GŁÓWNE – Gliwice Śródmieście – Gliwice Zatorze– Gliwice Sośnica Północ – Zabrze M1 – Zabrze Biskupice – Bytom Plejada – BYTOM GŁÓWNY

TRASA NR 3:

GLIWICE GŁÓWNE – Gliwice Śródmieście – Gliwice Zatorze – Gliwice Sośnica Południe – Przyszowice – Gierałtowice – KNURÓW/ RYBNIK

Ponadto postulujemy rewitalizację dawnej kolei wąskotorowej relacji: Gliwice Trynek – Rudy Raciborskie, ewentualnie dalej do Rybnika/Raciborza.

Realizacja tego zadania byłaby jednak włączona w zupełnie osobny projekt realizowany wspólnie z gminami, na terenie których znajduje się trasa wąskotorówki. Wydaje się, że postulat budowy po dawnym nasypie trasy rowerowej jest irracjonalny, chociażby ze względu na duże odległości od zabudowań, co może istotnie wpływać na zagrożenie poziomu bezpieczeństwa rowerzystów. Ponadto tego typu rozwiązań raczej nie stosuje się już obecnie w krajach Europy Zachodniej.

Przywrócona do ruchu wąskotorówka mogłaby oczywiście pełnić w jakiś sposób rolę transportową – alternatywną wobec zaproponowanych w dalszej części zmian w komunikacji autobusowej – wydaje się jednak, że rozwijane przez nią zbyt małe prędkości komunikacyjne, a przede wszystkim w ogromnej mierze jednotorowa trasa z kilkoma mijankami nakazywałaby traktować ją raczej w kategoriach bardzo atrakcyjnej kolei turystyczno – krajoznawczej.

5.2 T jak TRAMWAJ

Szczegółowy opis i uzasadnienie słuszności rozbudowy komunikacji tramwajowej w Gliwicach znajduje się w opracowanym przez KWW Dariusza Jezierskiego ‘Gliwiczanie’ „Obywatelskim projekcie rozbudowy komunikacji miejskiej w Gliwicach” na stronach 21 – 40 oraz 64 – 72

Błędy w funkcjonowaniu komunikacji tramwajowej w Gliwicach popełnione po 1990 roku

Jak wynika już nawet z pobieżnej analizy przebiegu tras poszczególnych linii tramwajowych na terenie Gliwic, można wyraźnie zauważyć, iż władze WPK Katowice w latach 1945 – 1990 nie miały żadnego pomysłu na rozbudowę ani tym bardziej prawidłowe funkcjonowanie komunikacji tramwajowej w Gliwicach. Jakby nie przejawiały jakiegoś specjalnego zainteresowania Gliwicami, pozostawiając je całkowicie na uboczu.

Poszczególne linie tramwajowe poruszały się prawie identycznymi trasami dublując lub uzupełniając kursy pozostałych linii.

Szansa na poprawę tego stanu rzeczy pojawiła się w roku 2009, ale wówczas władze miasta podjęły fatalną w skutkach decyzję o likwidacji komunikacji tramwajowej w Gliwicach.

Wytyczone jeszcze w przedwojennych, niemieckich Gliwicach linie tramwajowe miały nie tylko zapewnić dobrą komunikację w ówczesnych warunkach, ale przede wszystkim wyznaczały wizję rozwoju miasta i komunikacji miejskiej na lata, a nawet jak się okazało – epoki.

Niestety ta koncepcja nie została podjęta ani w Polsce Ludowej, która wszystko co niemieckie uważała za wrogie, ani przez ponad już 25 lat po odzyskaniu wolności.

Gdyby historyczne torowiska nie zostały zlikwidowane – wówczas nawet tramwaje nr 1 i 4 kursujące tylko w kierunku Zabrza mogłyby stać się bardzo atrakcyjnym środkiem komunikacji miejskiej i podstawą do dalszej rozbudowy oraz rozwoju linii tramwajowych w mieście.

Warto przypomnieć, że mimo tego, tramwaje obu linii wykonywały w 2009 roku ok. 10% wszystkich przewozów pasażerskich w Gliwicach.

Priorytetem nowej perspektywy finansowej UE jest lekki transport kolejowy. W Olsztynie budowana jest infrastruktura tramwajowa od zera po jej wcześniejszym zlikwidowaniu argumentowanym podobnie jak to miało miejsce w Gliwicach. Także wiele innych polskich miast, rozwija istniejące linie tramwajowe.

W Europie Francja w latach 2000-2013 wybudowała od zera 13 kompletnych systemów tramwajów aglomeracyjnych obsługujących miasta centralne i ich obszary funkcjonalne.

W przeszłość odchodzi transport szynowy, powszechnie kojarzony z kołyszącymi się i niewygodnymi wysokopodłogowymi tramwajami typu Konstal 105Na. Standardem dzisiejszych czasów stają się tramwaje niskopodłogowe: szybkie, ciche i wygodne, a przy tym bardzo ekonomiczne pod względem zużycia energii.

Proponowany przebieg linii tramwajowych oznaczonych numerami 40, 41, 42, 43, 44 i 45

Linia nr 40 (lub historyczne oznaczenie 4) czerwona:

Długość linii: ok. 9 km

GLIWICE WÓJTOWA WIEŚ (pętla na tyłach POCH, centrum przesiadkowe T/A oraz parking Park&Ride) – Daszyńskiego –

opcja 1: Jasnogórska – Orlickiego – Plac Piłsudskiego – Wyszyńskiego –

opcja 2: Wieczorka – Dolnych Wałów –

Zwycięstwa – Dworzec PKP Bohaterów Getta Warszawskiego – Jagiellońska – Zabrska – Chorzowska – ZABRZE ZABORZE

Linia nr 41 (lub historyczne oznaczenie 1) zielona:

Długość linii: ok. 13 km

GLIWICE OS. KOPERNIKA (pętla obok zaprojektowanego przystanku osobowego kolei miejskiej GLIWICE KOPERNIK w okolicy ul. Perseusza pomiędzy ogródkami działkowymi) – Oriona – Toszecka – Zbożowa (wzdłuż DK88 wiadukt nad torami) – CH. ARENA – Nadrzeczna – Orlickiego – Plac Piłsudskiego – Wyszyńskiego – Zwycięstwa – Dworzec PKP Bohaterów Getta Warszawskiego

opcja 1:

Jagiellońska – Centralny Dworzec Komunikacyjny – Piwna – Dworcowa – następnie dalej jak w opcji nr 2

opcja 2:

Dworcowa – Mikołowska – Nowy Świat – os. Sikornik – Bekasa – Rybnicka – CH. AUCHAN (pętla w okolicy ul. Smolnickiej, centrum przesiadkowe T/A oraz parking Park&Ride)

Linia nr 42 (lub historyczne oznaczenie 2) niebieska:

Długość linii: ok. 15 km

GLIWICE ŁABĘDY OS. KOSMONAUTÓW (pętla na tyłach osiedla, centrum przesiadkowe T/A oraz parking Park&Ride) – Tęczowa – os. Literatów Poezji – Zygmuntowska – Oriona – os. Kopernika – Toszecka – Zbożowa (wzdłuż DK88 wiadukt nad torami) – CH. ARENA – Nadrzeczna – Orlickiego – Plac Piłsudskiego – Wyszyńskiego – Dworcowa – Jagiellońska – Park Chrobrego – Hala GLIWICE – Kujawska – Wiślana – Sośnica os. Żeromskiego – CH. EUROPA CENTRALNA

Linia nr 43 (lub 40) różowa:

Długość linii: ok. 14 km

GLIWICE STARE ŁABĘDY – (pętla na tyłach osiedla oraz parking Park&Ride) – Zamkowa – Niepaszyce – SSE Wyczółkowskiego (parking Park&Ride) – Brzezinka – Gutenberga – os. Waryńskiego – Żabińskiego – DK 88 – TESCO – Park Szwajcaria, Cmentarz Centralny – CH. ARENA – Okulickiego – os. Gwardii Ludowej – Andersa –

POCZĄTKOWO:

opcja 1:

Daszyńskiego – Jasnogórska – Orlickiego – Plac Piłsudskiego – Wyszyńskiego – Dworcowa – Jagiellońska – Zabrska – Poniatowskiego – ZATORZE STADION PIASTA (pętla na ul. Leśnej)

opcja 2:

Daszyńskiego – Wieczorka – Dolnych Wałów – Zwycięstwa – Dworzec PKP – Jagiellońska – Zabrska – Poniatowskiego – ZATORZE STADION PIASTA (pętla na ul. Leśnej)

DOCELOWO:

(historyczną trasą tramwaju wąskotorowego oraz tramwaju nr 1):

Kościuszki – Nowy Świat – Mikołowska – Dworcowa – Jagiellońska – Zabrska – Poniatowskiego – ZATORZE STADION PIASTA (pętla na ul. Leśnej)

Linia nr 44 (lub 41) pomarańczowa:

Długość linii: ok. 20 km

GLIWICE STARE ŁABĘDY (pętla na tyłach osiedla oraz parking Park&Ride) – Zamkowa – Niepaszyce – SSE Wyczółkowskiego (parking Park&Ride) – Brzezinka – Gutenberga – os. Waryńskiego – Żabińskiego – DK 88 – TESCO – Park Szwajcaria, Cmentarz Centralny – CH. ARENA – Okulickiego – os. Gwardii Ludowej – Andersa – Daszyńskiego – Jasnogórska – Orlickiego – Plac Piłsudskiego – Wyszyńskiego – Zwycięstwa – Dworzec PKP Bohaterów Getta Warszawskiego – Jagiellońska – Park Chrobrego – Hala GLIWICE – Kujawska – Wiślana – Sośnica os. Żeromskiego – CH. EUROPA CENTRALNA

Linia nr 45 (lub 42) brązowa:

GLIWICE CH. AUCHAN (pętla w okolicy ul. Smolnickiej, centrum przesiadkowe T/A oraz parking Park&Ride) – Rybnicka – Toruńska – Lotnisko Gliwice – Bojkowska – Nowe Gliwice – os.. Zubrzyckiego – Żwirki i Wigury – torowisko w śladzie projektowanej ul. Noworybnickiej – Nowy Świat – Mikołowska – Dworcowa –

w ramach zbudowanych już linii:

opcja 1:

Długość całej linii: ok. 8 km

Plac Piastów –

opcja 2:

Długość całej linii: ok. 11 km

Jagiellońska – Zabrska – Poniatowskiego – ZATORZE STADION PIASTA (pętla na ul. Leśnej)

lub opcja 3 – budowa kolejnej linii tramwajowej – jako ostatniego etapu rozbudowy:

Długość całej linii: ok. 15 km

DWORZEC PKP Bohaterów Getta Warszawskiego – Zwycięstwa – Plac Piłsudskiego – Orlickiego – CH. Arena – Zbożowa – os. Sztabu Powstańczego – os. Obrońców Pokoju – ŻERNIKI (pętla przy ul. Tarnogórskiej, parking Park&Ride oraz centrum przesiadkowe T/A)

Piwna/Mitręgi – CENTRALNY DWORZEC KOMUNIKACYJNY

 

Schemat komunikacji szynowej w Gliwicach

 

Schemat rozbudowy linii tramwajowych w Gliwicach 02

 

Schemat układu torów, przystanków i zwrotnic w centrum

5.3. Przykładowe postulaty zmian w funkcjonowaniu komunikacji autobusowej na terenie Gliwic

Należy zastanowić się nad nowym ułożeniem przebiegu linii autobusowych z uwzględnieniem konieczności przesiadek – mimo pewnych niedogodności pozwoli to na skrócenie czasu przejazdu i uatrakcyjni rozkład jazdy. Obecne rozkłady jazdy ułożone są w taki sposób, że autobusy kursują nieregularnie w ciągu godziny – dla przykładu w kierunku Sośnicy/Zabrza z Łabęd/Kopernika po bardzo podobnych lub tożsamych ze sobą trasach lub ich fragmentach kursują aż 4 linie autobusowe o numerach 32, 932, 197 i 197 bis. Na ich bazie można byłoby stworzyć 1 linię autobusową, alternatywną do trasy zaprojektowanej linii tramwajowej nr 42 (w jej przebiegu wzięto pod uwagę centralny dworzec komunikacyjny zbudowany w miejscu projektowanego FOCUS PARK) :

Nowy przebieg linii nr 197:

ŁABĘDY HUTA – Łabędy Rynek – Łabędy Strzelców Bytomskich – Łabędy Dworzec PKP – Przyszowska – Zygmuntowska – Perseusza – Pionierów – Toszecka – Bohaterów Getta Warszawskiego – CENTRALNY DWORZEC KOMUNIKACYJNY – Dworcowa – Mikołowska – Pszczyńska – Błonie – Kujawska – Sikorskiego – SOŚNICA OS. ŻEROMSKIEGO

W tym przypadku przebieg linii nr 32 należy skrócić i zmienić, co znacząco przyspieszy czas przejazdu i pozwoli na skorzystanie z niej większej ilości pasażerów, jak również będzie alternatywny wobec linii tramwaju nr 40 oraz Kolei Śląskich, a także pozwoli na szybki i alternatywny dojazd do Sośnicy. Częstotliwość kursowania: co 15 – 20 minut

32.

CENTRALNY DWORZEC KOMUNIKACYJNY – Jagiellońska – Franciszkańska – Królewskiej Tamy – Odrowążów – Sikorskiego – ZABRZE DWORZEC AUTOBUSOWY.

Zaletą takiego rozwiązania jest fakt, iż można również dowolnie modyfikować częstotliwość kursowania autobusów, dla przykładu linia 197 co 15 – 20 minut, linia 32 co 20 – 30 minut. W ten sposób przedstawiona oferta stanie się dla korzystających z niej pasażerów o wiele bardziej atrakcyjna niż dotychczasowa.

Szczegółowe informacje na temat zmian w komunikacji autobusowej na terenie Gliwic

można znaleźć na stronach 41 – 59 „Obywatelskiego projektu rozbudowy komunikacji miejskiej w Gliwicach”

6. Nocna komunikacja miejska w Gliwicach

Należałoby na nowo przemyśleć i zaprojektować funkcjonowanie nocnej komunikacji miejskiej w Gliwicach. Obecnie funkcjonująca nocna komunikacja nie spełnia swojej roli – uważny czytelnik rozkładów jazdy zauważy, że np. kursy autobusu 32N były wcześniej w rozkładzie jazdy autobusu linii 32 – wykonano tylko pewien zabieg kosmetyczny i w ten prosty sposób stworzono namiastkę nocnej komunikacji, która jednak nie spełnia oczekiwań Gliwiczan.

Proponujemy zatem stworzenie kilku nocnych linii tramwajowych i autobusowych, kursujących w godzinach 23:00 – 4:00, które odpowiadałyby potrzebom mieszkańców Gliwic oraz osób przyjezdnych, zapewniając swobodny dojazd do centrum miasta z odległych nawet dzielnic oraz sąsiednich miast.

7. Projekty, pomysły, wizje… no dobrze, ale skąd wziąć na to wszystko pieniądze – rzecz o źródłach finansowania.

Jest niemal pewne, że nawet jeżeli udałoby się pozyskać 80% dotacji unijnej – pozostaje kwestia 20% tej kwoty, którą powinno wyłożyć miasto.

W celu pozyskania środków na pokrycie pozostałych 20% niezbędnych nakładów (lub większej ilości części, gdyby całkowita dotacja z UE była mniejsza niż 80%) należy przeanalizować skorzystanie z następujących instrumentów finansowych:

1. obligacje komunalne

2. program partnerstwa publiczno – prywatnego

3. partycypacja w finansowaniu budowy podmiotów, dla których komunikacja tramwajowa byłaby użyteczna, np. Centra Handlowe

8. Wnioski

Warto raz jeszcze przypomnieć:

Polska zobowiązała się w podpisanym pakiecie klimatycznym do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w tym CO2. Bliskość dwóch autostrad, Drogowej Trasy Średnicowej, jak i ewentualnie dokończonej obwodnicy miasta przy tak fatalnym systemie zbiorowej komunikacji miejskiej, jaki posiadają dzisiaj Gliwice będą generować ogromne ilości spalin oraz CO2, co wpływać będzie nie tylko na łamanie zapisów pakietu, ale przede wszystkim rujnować będzie zdrowie mieszkańców.

Warto zastanowić się przede wszystkim nad kluczową dla Gliwic kwestią, a mianowicie – czy stać nas na to, by nie inwestować teraz z pomocą Unii w rozwój, rozbudowę i funkcjonowanie sprawnego systemu komunikacji miejskiej opartej na autobusie, tramwaju i pociągu, lecz później, gdy dotacje dla Polski się już skończą?

Czy zatem trzeba jeszcze przekonywać kogoś do budowy nie tylko nowych linii tramwajowych, ale przede wszystkim nowoczesnego modelu komunikacji zbiorowej opartej o system Autobus – Tramwaj – Pociąg, Centralny Dworzec Komunikacyjny oraz bezpłatne parkingi typu „Park&Ride” na obrzeżach miasta?

Wydaje się zasadnym stwierdzenie, że koszty poniesione w związku z budową nowoczesnego systemu komunikacji zbiorowej będą znikome w porównaniu z kosztami zdrowotnymi, społecznymi oraz ewentualnymi karami pieniężnymi.

Piotr Uniowski/Dariusz Jezierski

14 Comments on "Streszczenie Projektu rozbudowy zbiorowej komunikacji miejskiej"

 1. Nie zgadzam się jedynie ze zmianą trasy linii 197. Jest bezpodstawna, północna część Sośnicy i okolice za ciepłownią PEC zostałyby nieobsłużone.

  Dodatkowo – o co chodzi z linią 197 bis? Przecież ona od wielu lat już nie istnieje (z tego co mi wiadomo miała skróconą trase i docierała do pola zachodniego KWK Sośnica).

  • To jest tylko propozycja…
   197 Bis to obecna linia 197 docierająca tylko do os. Kopernika 🙂 
   Północna część Sośnicy JEST obsłużona aż 2 liniami 8 i 32 – ale o tym w szczegółowym "Obywatelskim projekcie rozbudowy komunikacji autobusowej w Gliwicach" (wersja 92 strony)

  • Pisałem na szybko – Szanowny Pan wybaczy…
   Wydaje mi się, że nie doczytał Pan, iż relację obecnej linii 197 od Jagiellońskiej (Centralny Dworzec Komunikacyjny) obsługiwałaby skrócona linia 32 (Centralny Dworzec Komunikacyjny – Sośnica Północna – Zabrze) co 20 minut, zatem mamy tutaj 3 kursy zamiast 2! Do tego nowo wytyczona linia 8 do Bytomia zamiast 850 – przez ul. Kujawską, Reymonta i Knurowską co 20 minut zdaje się oraz co 30 minut okrężna na linii 209 2 kursy na godzinę w każdą stronę co daje razem 4 kursy – razem do Sośnicy mamy 4 linie autobusowe – ok 14 kursów na godzinę jeżeli dobrze liczę. W tej chwili tak dobrego skomunikowania nie ma!!!

 2. Komunikacja szynowa – pociąg i tramwaj to podstawa szkieletu sprawnie funkcjonującej komunikacji plus autobusy jako uzupełnienie. Gliwice stać na nowoczesny system kiomunikacji miejskiej i potrzeba idważnych decyzji z przywróceniem tramwajów włącznie. Bo oczywiście będzie mnóstwo głosów tak jak w Olsztynie, że po co tramwaj itd., ale nie należy się przejmować malkontentami tylko robić dobre miasto 🙂

 3. jestem za tramwajami | 15 października 2014 at 9:28 am | Odpowiedz

  Bogowie!! Jaki piekny plan!!! Za te pieniądze wyrzucone w błota hali Podium można by to łatwo zrealizować.

  Prosi się nawet pociągnąć tory od dawnej pętli ulicą Słowackiego do Nowego Świata i puścić tramwaj po zamkniętej pętli wokół śródmieścia, czyli do dworca PKP, a potem z powrotem Zwycięstwa do pętli itd., o jednym torze wystarczyłoby zrobić taką linię okrężną z jednym lub dwoma składami krązącymi w kółko.

  • T amożliwość była brana pod uwagę – jednak chodziło o to, aby w miarę szybki tramwaj służył jak największej liczbie ludzi mieszkających poza ścisłym centrum – dobudowanie tak krótkiego połączenia wzdłuż ul. Dolnej Wsi nie będzie stanowiło żadnego problemu.

   • jestem za tramwajami | 15 października 2014 at 12:21 pm | Odpowiedz

    Okrężna linia śródmiejska, łącząca główne centralne dzielnice, którą w jedną tylko stronę, czyli jakby po "kole" i wystarczy, że na jednym tylko torze jeździłby tramwaje (w zależności od potrzeb 1 do ew. 2 pojazdów w godzinach szczytu) jest chyba najtańszym rozwiązaniem i dlatego od niej warto zaczynać.

 4. Piękny projekt.

  A mnie jest smutno, że tyle lat zostało zmarnowane.

 5. Plan świetny. Mam nadzieję, że uda się realizacja, bo byłoby mi przykro, gdby nic z tego nie wyszło…

 6. Drogi Piotrze ,

  Mam nadzieję na rychłe spotkanie i bez wzgledu na przebieg Wyborów musimy porozmawiać na temat tych tramwajów i autobusów . Obecnie stosowane techniki i technologie napędów pojazdów praktycznie zrównują w swoich możliwościach autobusy z napędem elektrycznym i tramwaje . Oczywiście tramwaje mają swoje zalety , ale i wady z główną jakim jest torowisko . Oczywiście w przypadku linii podmiejskich  do centrów przesiadkowych jest to dość nieistotna kwestia , to w Śródmieściu jest już z tym problem .

  Pozdrawiam,

  Tomasz Żukowski ( Okręg nr 4 )

   

 7. Co do uwag – myślę, że rozmowa wszystko wyjaśni… 🙂

   

 8. Jak wyobrażacie sobie państwo puszczenie tramwaju z Sośnicy Os. Żeromskiego bezpośrednio w linii prostej do Europy Centralnej? Przecież to jest niedorzeczne, pomiędzy Sośnicą, a CH Europa Centrala w linii prostej mamy: DTŚ, A1, A4, tory kolejowe do KWK Sośnica, hałdy, Kłodnicę itd. itd. – jak zamierzacie tam wcisnąć tramwaj?

Leave a comment

Your email address will not be published.


*