Tadeusz Olejnik zataił posiadanie udziałów w spółce!

Ze względu na wagę informacji, które zdobyłem w związku z radnym Tadeuszem Olejnikiem, zdecydowałem się podzielić przygotowany materiał na dwie części. Dziś podam jedynie fakty, a jutro pozwolę sobie je rozwinąć i skomentować. Być może zrobią to zresztą sami Czytelnicy.

Już teraz proszę wszystkich czytających, którzy mają dobre intencje, o rozpowszechnianie tej informacji wszystkimi możliwymi kanałami – przez Facebook, pocztę elektroniczną itd. Zerwijmy wreszcie grubą zasłonę znad gnijącego gliwickiego układu. A jak bardzo jest on zepsuty, opisuję poniżej…

Zacznę od zacytowania podstawowego w opisywanej sytuacji aktu prawnego, jakim jest ustawa o samorządzie gminnym, która między innymi stanowi:

Art. 24l. Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oświadczeniu majątkowym, powoduje odpowiedzialność na podstawie art. 233 § 1 kodeksu karnego.

Sięgnijmy zatem do kodeksu karnego:

art. 233

§ 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie.

A teraz sięgnijmy do oświadczeń majątkowych radnego Tadeusza Olejnika. W żadnym z nich radny nie wykazał iż posiada udziały w spółce prawa handlowego. Bardziej dociekliwych odsyłam do BIP UM: http://bip.gliwice.eu/informacje_publiczne/oswiadczenia_majatkowe

Czas bez zbędnych komentarzy poinformować o podstawowych faktach:

 • Radny Tadeusz Olejnik posiadał 49 udziałów w ATB sp. z o.o., podmiocie zajmującym się między innymi obrotem nieruchomościami. Udziały te warte były 24 500 zł (drugim udziałowcem z pakietem 51 udziałów był Andrzej Nicpan, nawiasem mówiąc radny Olejnik zapewne stykał się z nim w PKM Gliwice sp. z o.o., gdyż Nicpan dwa razy zasiadał w jej radzie nadzorczej).
 • 13 grudnia 2012 roku obaj udziałowcy zbyli swoje udziały, a nowymi udziałowcami zostali – uwaga! – Marek Sanecznik, który objął 100 udziałów o łącznej wartości 50 000 zł (podwyższono jednocześnie ich wartość) oraz spółka „KOSAWI” sp. z o.o. (objęła 360 udziałów o łącznej wartości 180 000 zł).
 • Udziałowcem „KOSAWI” jest Sylwia Sanecznik, żona Marka, która jest prezeską spółki i posiada większościowy pakiet udziałów (216 o łącznej wartości 108 000 zł). Drugim udziałowcem jest inna osoba fizyczna (24 udziały o łącznej wartości 12 000 zł).
 • Już 18 stycznia 2013 roku Marek Sanecznik zbył swoje udziały w spółce ATB na rzecz Sylwii Sanecznik, występującej jako osoba fizyczna.
 • Marek Sanecznik – radny Knurowa – nie wykazał posiadnia w roku 2012 udziałów w spółce prawa handlowego. Tym samym podlega sankcjom ustalonym w art. 24l ustawy o samorządzie gminnym. Informacja o tym zostanie jutro przesłana do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Knurowie.

Pozwoliłem sobie na wyszczególnienie tych faktów, gdyż układają się one w bardzo jasną całość, co będzie przedmiotem jutrzejszego komentarza.

Wróćmy do radnego Tadeusza Olejnika – w żadnym z wielu składanych oświadczeń majątkowych nie wykazał swoich udziałów w spółce. Podobnie nie pozostawił w nich żadnego śladu zbycia udziałów o wartości 24 500 zł, ani żadnych śladów jakichkolwiek przychodów z tytułu bycia wspólnikiem w spółce prawa handlowego.

W tej chwili powstrzymam się od wszelkich komentarzy. Faktem jednak jest, że otrzymaliśmy kolejny namacalny dowód tego, jak głęboko zawłaszczył naszą przestrzeń publiczną układ osób związanych z prezydentem miasta. Przypomnijmy, Tadeusz Olejnik, radny Koalicji dla Gliwic Zygmunta Frankiewicza jest jednym z jego „szermierzy”, a Marek Sanecznik jest jednym z prezydenckich super menadżerów, obecnie „trójprezesem” spółek grupy PRUiM. I to właśnie kategoria, w której całą sprawę należy rozpatrywać.

Jak zapowiedziałem, dodatkowe informacje i komentarze już jutro.

Raz jeszcze proszę o udostępnianie, rozsyłanie linków i kolportowanie informacji w każdy inny sposób.

Dariusz Jezierski

11 Comments on "Tadeusz Olejnik zataił posiadanie udziałów w spółce!"

 1. Właśnie tak funkcjonuje układ powiązań i zależności, a to co widzi red. I-P to jedynie wierzchołek góry lodowej. Dopiero mając wgląd w dokumenty finansowe, przepływy środków pieniężnych pomiędzy określonymi podmiotami i osobami można zrozumieć więcej

 2. Internet może być dobrym źródłem pozyskiwania ważnych informacji o powiązaniach

  http://przeswietl.pl/Marek_Sanecznik/

 3. Wow! to teraz ruch należy do Przewodniczącego RM- ciekawe co zrobi…?

 4. nie on pierwszy, nie jedyny, wielka mi sprawa o wartości 24,5 tys. A że sądy mają to głęboko gdzieś to polecam: http://www.samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/130872/Dla-standardu—Byly-wicemarszalek-zrezygnowal-z-mandatu-radnego-  znowu bomba o rozmiarach bombki choinkowej

  • W przeciwieństwie do konieczności ocenienia w każdym indywidualnym przypadku czy np. zostały przekroczone kompetencje, lub niedopełnione obowiązki, w tym przypadku ustawa o samorządzie gminnym nie pozostawia żadnych wątpliwości. Sprawa jest ewidentna. Może to być dla Patryka nawet zajączek wielkanocny. Dla mnie kolejny dowód na to, czemu parasol daje Zygmunt Frankiewicz. W tym momencie nie ma dla mnie znaczenia co i gdzie mają sądy. Kolejne – tym razem wyjątkowo troskliwie skrywane – machloje osób związanych z gliwickim układem, zostały ujawnione. Resztą niech zajmą się inni…

 5. Komentarz? Proszę bardzo:

  Imię i nazwisko: Tadeusz Olejnik

  Funkcja: Członek Rady Miejskiej

  Klub: Koalicja dla Gliwic Zymunta Frankiewicza (KdGZF)

  Okręg wyborczy: 4

   

  Komisje: 

  Komisja Rewizyjna – członek komisji
  Komisja Bezpieczeństwa i Praworządności – członek komisji

  Informacje: 

  Data urodzenia:  01.02.1956 r.

  Wykształcenie:  średnie
  Zawód wykonywany:  mechanik samochodowy

  Przynależność partyjna:  bezpartyjny
  Liczba kadencji jako radny:  IV kadencja

  Ilość głosów uzyskanych w wyborach w 2010 roku: 692

   

  Ważne dla mnie punkty: komisje, ilość głosów oddanych na pana mechanika, działacza Solidarności w PKM Gliwice. Solidarność ma ostatnio mocno przerąbane, dzięki działaczom kryjącym oszusta i piętnującym jego demaskatora. Ciekawe jak zachowają się koledzy z PKM?

  •  Tylko monterem. Po pierwsze to  OLEJNIK nie jest mechanikiem tylko monterem kół, po drugie pierwszy raz słyszę aby miał średnie wykształcenie, chyba że szkołę załatwił mu pan prezydent. W pkm posiada 2 etaty a w pracy mimo to nigdy go nie ma, takie przywileje załatwił mu prezes PKM Henryk Szary, kolega Frankiewicza według mnie wszyscy 3 powinni iść do paki!

   • Gruby, to co napisałeś woła o pomstę! Cóż, składanie nieprawdziwych oświadczeń przez pracownika, potwierdzanie tychże przez pracodawcę i brak skutecznej reakcji zarządu spółki miejskiej… a także Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność"? Hłe hłe \\\\\\\\\\\\\\\\\\panie Gowin, pan naprawia kraj, komu ufać? No, kurwa, komu, Wiplerowi?! Aaaa, jemu już nie… 😀

 6. Ktoś, kto w 21 wieku hołduje estetyce wąsa /świadomie decydujac się na wybieranie stamtąd resztek jedzenia lub go nie wybierając/ nie może mieć równo pod kopułą. Mamy zatem wspólny mianownik dla Olejnika, Jaworskiego i Kręciny. Wąs to zawsze objaw kompleksu dla tzw cichociemnych z wyciągniętą pod stołem ręką do pobierania kasy. Ohyda.

 7. I co taki człowiek robi w Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności. To jakaś farsa.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*