Apelacja

Wniosek w trybie wyborczym odrzucony – jutro apelacja.

Na razie Sąd nie osądził, ale odrzucił wniosek nie uznając zdolności sądowej Urzędu Miejskiego. Nie zgadzając się z argumentacją, złożę jutro apelację. Sąd Okręgowy w Gliwicach Postanowieniem z 27 czerwca odrzucił Wniosek o wydanie orzeczenia…