ARL sp. z o.o.Obstrukcja, czy świadome niedopełnienie obowiązków?

Gdyby decydował Wojewoda Dolnośląski, w świetle obowiązującego prawa za złamanie ustawy antykorupcyjnej Zygmunt Frankiewicz już dawno zostałby odwołany z pełnionej funkcji! Od ponad roku Wojewoda Śląski jest skutecznie informowany o nieprawidłowościach – ewidentnych i niepodważalnych…GWSP + WSB = FUTURUS

Rozszerzenie oferty o studia magisterskie, nowe metody kształcenia na odległość, nowe kierunki studiów… To wszystko ma dać w efekcie fakt, że gliwicka uczelnia weszła w skład Konsorcjum Uczelni FUTURUS, zrzeszającego 7 placówek niepublicznych z całej…