Biskup Gerard Kusz

Oto jest kapłan wielki

„Oto jest kapłan wielki” – słowami tej pieśni wierni witają często biskupa przybywającego co jakiś czas do parafii w ramach tzw. wizytacji kanonicznej. Podczas jednej z takich uroczystości, znany z poczucia humoru biskup Gerard Kusz…