Budżet Pyskowic

Stanowisko w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Pyskowic za 2015r.

Dokonując wraz z radnym Morysem oceny w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta uważamy za celowe odniesienie się w sposób rzeczowy do kluczowych decyzji, przedsięwzięć i zadań w kilku obszarach. Trudno też w takiej ocenie nie…


Pyskowicki samorząd, czy nierząd?

„W pewnych warunkach ludzie reagują na fikcję równie silnie jak na rzeczywistość a w wielu przypadkach przyczyniają się do stworzenia tej właśnie fikcji, na którą reagują” W. Lippmann   Przeglądając w Biuletynie Informacji Publicznej oświadczenia majątkowe…