Diecezja Gliwicka

Oto jest kapłan wielki

„Oto jest kapłan wielki” – słowami tej pieśni wierni witają często biskupa przybywającego co jakiś czas do parafii w ramach tzw. wizytacji kanonicznej. Podczas jednej z takich uroczystości, znany z poczucia humoru biskup Gerard Kusz…


Kuria złamała umowę?

Kiedy miasto zlikwidowało szkołę dla dzieci niepełnosprawnych przy ulicy Ziemowita i przekazało nieruchomość gliwickiej Kurii, nie wszyscy zapewne interesowali sie warunkami umowy między stronami. Tymczasem zaszły okoliczności, które wymagają aby się im uwaznie przyjrzeć. Po…