Drogowe absurdy

Bronisław Keller w sprawie bezpieczeństwa na DK 88

W rejonie nowo oddanego wiaduktu nie dzieje się dobrze. Poważne wypadki, które miały tam miejsce, mogą sugerować że przyjęte rozwiązanie nie sprawdza się z jakichś powodów. Na wniosek Policji miało dojść do spotkania zainteresowanych stron….
Gliwice i Rybnik – porównanie ZDM i Wydziału Dróg

W Rybniku nie ma osobnego tworu, nazwanego np. Zarządem Dróg Miejskich. Całość zadań związana z zarządzaniem drogami skupia się tam w Wydziale Dróg Urzędu Miejskiego, kierowanym obecnie przez naczelnika Jacka Hawela. Jakość pracy obu komórek…