Gospodarka komunalna

14 komentarzy

Zastępca burmistrza Pyskowic nie był bezinteresowny!

W związku z planami dotyczącymi dalszego funkcjonowania składowiska odpadów w Pyskowicach Zaolszanach (możliwymi – wbrew wyrażanym ostatnio przez burmistrza Wacława Kęskę intencjom – tylko dzięki temu, że działalność będzie kontynuowana na terenach odkupionych od osób…


7 komentarzy

Dlaczego PWiK lekceważy zagrożenie?

Od prezesa PWiK Sp. z o.o. Henryka Błażusiaka otrzymałem odpowiedź na wniosek w sprawie udzielenia informacji publicznej: http://info-poster.eu/wysypisko-dzialania-podjete-co-przyniosa/   W związku z brzmieniem tejże, konieczne stało się wystosowanie poniższego pisma, które skierowane zostanie również do właściwej komisji…
3 komentarze

Czy chcieć, to móc?

Oto pismo przesłane przez radnego Bartłomieja Kowalskiego do MZUK, dotyczące inwestycji w infrastrukturę sportowo – rekreacyjną przeznaczoną dla mieszkańców: W związku z wymaganą renowacją placu zabaw przy ul. Świętej Anny w Gliwicach, zwracam się z…4 komentarze

Prawnicze mury wokół MZUK?

Jeszcze w ubiegłym roku powziąłem informację o tym, że MZUK Gliwice, mimo że ten posiada własny Dział Radców Prawnych, obsługują jeszcze dwie kancelarie prawne. Jedna z nich znajduje się w… Strzelcach Opolskich. Jak wiadomo, na…


8 komentarzy

Jakie są potrzeby Gliwic? – omówienie sondy

Zapytaliśmy Czytelników „Co powinno być bezwzględnym priorytetem programowym przyszłych władz miasta?” Padły 103 odpowiedzi. Okazuje się, że najmniej osób oczekuje poprawy stanu rzeczy w dziedzinie edukacji. Tylko 13 głosów, to 13% wszystkich głosujących. A jednak…


11 komentarzy

NIK w Gliwicach, czyli bliski koniec mitu…

Redaktor naczelny "Życia Gliwic" Zbigniew Lubowski poprosił mnie o napisanie do najbliższego numeru tekstu, przybliżającego krótko temat trwającej w Gliwicach (wyjątkowo długo!) kontroli NIK. Oto on – czytelnicy Info-Postera mogą się z nim zapoznać już…


9 komentarzy

Rzecznik Jarzębowski odtrąbił sukces – czy słusznie?

Rzecznik Urzędu Miejskiego i prezydenta Zygmunta Frankiewicza rozesłał wczoraj do mediów informację prasową pod jakże znamiennym tytułem „Ekonomiczny sukces Gliwic”. Stoi w niej między innymi: Po dokładnym zbadaniu wielu dokumentów finansowych Fitch Ratings potwierdził 23…5 komentarzy

Nasze drogie spółki komunalne!

Gliwickie spółki komunalne… Prawdziwa terra incognita gospodarki miasta. Do niedawna wiedzieliśmy o nich tylko tyle, ile władze miasta do wiadomości publicznej podawały. A były to wiadomości tyleż częste, co nieoddające rzeczywistego charakteru zjawisk w tych…


11 komentarzy

1000 artykuł w Info-Posterze!!! – Miasto w rękach wizjonera

Postanowiłem na tę szczególną okazję oddać łamy jednemu z Czytelników. Dlaczego? Nadesłał po prostu świetny, humorystyczny tekst opatrzony czterema wymownymi zdjęciami. Podpisał się jako Cierpliwy (personalia znane Redakcji), ale najwyraźniej cierpliwość traci… Miasto w rękach…


13 komentarzy

Frankiewicz chce wprowadzić „podatek śmieciowy”!

Na najbliższej sesji Rady Miejskiej być może rozstrzygnie się sprawa wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. Warto zaprezentować ten w sposób oczywisty godzący w dobro mieszkańców projekt właśnie…