Jan Strządała

Na rocznicę proponuję wiersz…

Rocznica Stanu Wojennego może stać się, niestety, okazją do pogłębienia coraz widoczniejszego rozłamu w naszym społeczeństwie. A przecież więcej jest rzeczy, które nas Polaków powinny łączyć. Pozwolę sobie zatem uczcić tę okazję jednym z ostatnich…


Poezja z Gliwic w Krakowie

Przyzwyczailiśmy się już chyba do tego, że "Krakowskie Salony Poezji" goszczą w Gliwicach. Nieczęsto jednak zdarza się tak, aby poezja zawitała do Krakowa znad Kłodnicy. Dziś tak właśnie się stanie… Możliwe to będzie za sprawą…


Erotyki Jana Strządały recytuje… autor!

Zapowiadaliśmy już na łamach Info-Postera (http://info-poster.eu/dzis-urodziny-jana-strzadaly-poety/), że będziemy przybliżać Czytelnikom poezję Jana Strządały, którego wiersze zawierają w sobie zdecydowanie ponadpokoleniowy przekaz treści i, przede wszystkim, emocji. Kiedy napiszę najprościej, że są piękne, będzie to również…


Dziś urodziny Jana Strządały, poety…

Dziś urodziny Jana Strządały, gliwickiego poety. Głęboki namysł gęsto przetykany liryzmem – to jego cechy rozpoznawcze. Tak sobie myślę, głupio i naiwnie zapewne, co by było, gdyby gliwickie władze „od kultury” potrafiły wznieść się na…