Joachim Morys

Stanowisko w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Pyskowic za 2015r.

Dokonując wraz z radnym Morysem oceny w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta uważamy za celowe odniesienie się w sposób rzeczowy do kluczowych decyzji, przedsięwzięć i zadań w kilku obszarach. Trudno też w takiej ocenie nie…


PYSKOWICE – stanowisko opozycji

     Pyskowice, 08.06.2016r.   Burmistrz Miasta Pyskowice Wacław Kęska   Dotyczy: wydanego obwieszczenia nr RO.0050.038.2016 przez Burmistrza Miasta Pyskowice W odniesieniu do wydanego powyżej obwieszczenia przez Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 17 maja 2016r., na…

Akcja informacyjna dla mieszkańców Pyskowic

Konsekwentnie kontynuujemy politykę wspierania starań części społeczności Pyskowic o zamknięcie składowiska odpadów w Pyskowicach-Zaolszanach. Powód jest oczywisty – rzeczywiste zagrożenie dla ujęć wody pitnej dla Gliwic. Dziś prezentujemy ulotki informacyjne przygotowane dla mieszkańców Pyskowic przez…