Klub Perełka

Kulturalna Perełka Gliwic – wspomina Piotr Oczkowski

W Gliwicach bardzo często i bardzo łatwo zapomina się o wielu faktach i o ludziach, których zasługi i heroiczna często praca dały początek temu wszystkiemu, co mamy teraz  Nie jest prawdą, że wszystko dobre stało…