Kontrola NIK


NIK, czyli strach przez wróble oswojony…

Za kilka dni opublikuję zapowiadane pismo do Komisji Rewizyjnej Rady Miasta, zwracające uwagę na konieczność dopilnowania wymaganych prawem reakcji na wykryte nieprawidłowości. Teraz jednak pozwolę sobie przedstawić Czytelnikom krótkie zestawienie danych statystycznych ze sprawozdań z…


Komisja Rewizyjna bez pracy?

Sporo czasu minęło już od ukonstytuowania się nowej Rady Miasta i jej poszczególnych komisji. Z racji mojej działalności najbardziej interesują mnie prace Komisji Rewizyjnej, która pracuje w następującym składzie: Magdalena Budny Bernard Fic Tadeusz Olejnik…


NIK zmiażdżyła NFZ

Aż ciśnie się na usta pytanie, czy tu też mamy do czynienia z przypadkiem, w którym "w majestacie prawa, arbitralnie, bez ustawowej legitymacji, interpretując istniejące prawo oraz bez oglądania się na skutki społeczne i gospodarcze najważniejsza…


Marek Jarzębowski odpowiada, choć go nie pytano…

Jeszcze przed wyborami na ręce ówczesnego przewodniczącego Rady Miasta Zbigniewa Wygody złożyłem pismo (http://info-poster.eu/pismo-do-przewodniczacego-rady-miasta/), prosząc o poruszenie tematów związanych z potwierdzonymi przez NIK przypadkami łamania prawa, a przede wszystkim sprawy niewyciągania przez władze miasta wymaganych ustawowo…

Czy kandydat do Rady Miasta Adam Neumann również może kłamać?

W bardzo rzetelnym artykule zamieszczonym w Nowinach Gliwickich na temat druzgocącej oceny NIK wystawionej spółkom PRUiM SA i PRUiM-MOSTY Sp. z o.o. (http://www.nowiny.gliwice.pl/wydarzenia,5034,0), wypowiadał się również zastępca prezydenta Adam Neumann. Po precyzyjnym, pozbawionym emocji wyliczeniu przez redaktora Pikula najważniejszych…


Czy zastępca prezydenta nie wie co mówi?

Wypowiedź zastępcy prezydenta Gliwic Adama Neumanna (http://info-poster.eu/adam-neumann-z-ca-pm-komentuje-wyniki-kontroli-nik/) dotycząca kontroli przeprowadzonej przez NIK (Delegaturę w Katowicach), świadczyć może o: niewiedzy czym jest NIK i w jakim celu działa ten organ, będący wg Konstytucji naczelnym organem kontroli państwowej,  świadomej…


Głos rozsądku…

Pojawił się właśnie komentarz, który z całą pewnością zasługuje na wyeksponowanie. Dotyczy on publicznej wypowiedzi zastępcy prezydenta Gliwic Adama Neumanna na temat kontroli NIK, ale odnosi się także szerzej do sytuacji, akcentując istotną rolę Rady…Prawda górą! Tekst ze strony Gazety.pl usunięto

Zupełnie przypadkiem miałem okazję osobiście interweniować w sprawie zamieszczenia w serwisie internetowym Gazeta.pl takiego oto cuda: Ustaliłem autora tego oczywiście kłamliwego w wydźwięku materiału. Jak widać po tytule posunął się on jeszcze dalej, niż autorzy…


Co tak naprawdę NIK stwierdził w PRUiM?

Stwierdzić należy, że wyniki kontroli przeprowadzonej w spólkach z udziałem miasta Gliwice, są dla miasta (jako udziałowca-wspólnika sprawującego nadzór właścicielski) druzgocące. Podkreślę, że spośród kontrolowanych spółek, to właśnie spółki grupy PRUiM wskazałem jako przykład rażąco patologicznych…


Komplet Wystąpień Pokontrolnych NIK

To ogromny, bardzo specyficzny materiał. Polecam go jednak uwadze tych wszystkich, którzy mają czas i ochotę samodzielnie wejrzeć w trzewia kontrolowanych podmiotów, lecz niekoniecznie chcą ich szukać na stronach NIK.  Wszystkich, zwłaszcza swoich sympatyków, przestrzegam…


PRAWDA o kontroli NIK

Oto dosłownie przekopiowana wiadomość z oficjalnej strony miasta: Powtórzyły ją w całości dzisiajwgliwicach.pl i infogliwice.pl A oto prawda:   Dariusz Jezierski


Kiedy będą wyniki kontroli NIK?

Zapytaliśmy o to rzecznika prasowego Delegatury katowickiej, Przemysława Witka. Jego odpowiedź jest wprawdzie lakoniczna, ale bardzo konkretna: Kilka z kontrolowanych podmiotów wniosło zastrzeżenia do ocen NIK. Procedura odwoławcza jest w toku. Jak tylko będziemy mieli…


NIK w Gliwicach, czyli bliski koniec mitu…

Redaktor naczelny "Życia Gliwic" Zbigniew Lubowski poprosił mnie o napisanie do najbliższego numeru tekstu, przybliżającego krótko temat trwającej w Gliwicach (wyjątkowo długo!) kontroli NIK. Oto on – czytelnicy Info-Postera mogą się z nim zapoznać już…


Oświadczenie dla NIK w związku z RIPH

Dziś złożyłem kolejne oświadczenie dla NIK w związku z kontrolą trwającą w Gliwicach, a dotyczącą spółek prawa handlowego z udziałem Gminy Gliwice. Oto ono: OŚWIADCZENIE Na ręce p. Tomasza Kuźniaka, koordynatora kontroli „Wybrane aspekty funkcjonowania…


Nowiny. Dla jednych dobre, dla drugich nie…

W ostatnim numerze "Nowin Gliwickich" bardzo istotna informacja, dotycząca trwającej  w Gliwicach kontroli NIK. Okazuje się bowiem, że potrwa ona dłużej niż początkowo zakładano, przy czym należy podkreślić, że nawet według pierwotnych założeń wyglądała ona…
Oświadczenie dla NIK w związku z przedmiotem trwającej kontroli

Na ręce koordynującego kontrolę w Gliwicach przedstawiciela Katowickiej Delegatury NIK Tomasza Kuźniaka złożyłem dziś następujące oświadczenie: W związku z trwającą kontrolą NIK „Wybrane aspekty funkcjonowania spółek z udziałem Miasta Gliwice”, na podstawie art. 41 Ustawy…


Kontrola NIK w Gliwicach w mediach… Dziś „Fakt”!

Coraz więcej mediów w Polsce zauważa sprawę gliwickich spółek z udziałem gminy… Po wcześniejszych publikacjach w Info-Posterze i 24gliwice.pl dziś informację o kontroli podał także „Fakt”. Trzeba przyznać, że po całkowitym milczeniu mediów o zasięgu…


Kontrola NIK – każdy może złożyć oświadczenie

Informacja o tym, że właśnie trwa kontrola NIK „Wybrane aspekty funkcjonowania spółek z udziałem Miasta Gliwice”, zapewne dotarła już do wielu osób. Także tych, które być może dysponują wiedzą istotną dla jej przebiegu i rezultatów. W…


Czy PO sprowadziła NIK do Gliwic?

Na profilu Facebook Posła Borysa Budki pod linkiem odsyłającym do artykułu na Info-Poster.eu http://info-poster.eu/co-planuje-gliwicka-platforma/ ukazał się również komentarz, na który pozwoliłem sobie odpowiedzieć. Nie byłoby tu być może niczego wartego szerszej popularyzacji, gdyby nie inny…