Macierzeństwo

Czarny poniedziałek – popieram świadome człowieczeństwo!

Człowieczeństwo, to stan świadomości i suma blisko 50 tysięcy lat doświadczeń gatunku homo sapiens, pozwalający ściśle biologicznym pojęciom nadać wyższe znaczenia, ubrać je w emocje, etykę, filozofię i potem praktykować, wyrażać w sztuce i wreszcie…