Miejska Rada działalności Pożytku Publicznego

Pornografia a Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego

W związku z sytuacjami powstałymi przy ocenianiu wniosków o dotacje w dziedzinie kultury, jeszcze przed swoim wyjazdem do Gruzji uczestniczyłem w dwóch posiedzeniach Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Jako obserwator, rzecz jasna. Jak się dowiedziałem,…