Ministerstwo Skarbu Państwa

Jest odpowiedź Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA

Do organów JSW SA przesłałem w trybie dostępu do informacji publicznej następujące pytania: Na jakiej podstawie Rada Nadzorcza JSW SA powołała w skład Zarządu Spółki osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, co jest zabronione w art….
Czy członkowie gliwickich rad nadzorczych zdali egzaminy?

Aby reprezentować Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego w radzie nadzorczej spółki prawa handlowego należy wykazać się wiedzą, której ewidentny brak paraliżuje niestety tę sferę działalności Miasta Gliwice. Pytanie zadane w tytule zostało dziś przesłane…